2011. január 24., hétfő

Felvilágosult abszolutizmus, Közép és Kelet Európában

1.) Felvilágosult abszolutizmus: Olyan kormányzati rendszer Európa kevésbé fejlett terültein, amely felülről bevezetett, a királytó induló reformokkal kívánta szolgálni a fejlődést és a modernizálást.
A rendszer korszerűsítése a célja.
Türelmes vallás politika.

Intézkedései:
 • jobbágyság helyzetének javítása
 • oktatás korszerűsítése
 • egészségügyi rendeletek
 • merkantilista gazdaságpolitika
 • csatornák, utak építése

2.) Felvilágosult abszolutizmus jelentkezése

1. Poroszország
2. Habsburg Birodalom
3. Orosz Birodalom

3.) Poroszország

 • A Vesztfáliai béke után a sok fejedelem közül emelkedik ki Poroszország ás Ausztria.
 • Poroszország a Brandenburgi választófejedelem és a porosz hercegségből jön létre.
 • A XVIII.-században a Frigyesek alatt (I. Frigyes, I. Frigyes Vilmos és II. Nagy Frigyes 1740-1786) hatalmas fejlődésnek indul.
 • Egyetemet, árvaházakat alapítanak.
 • Bevezetik az általános tankötelezettséget.
 • Fejlesztik az ipart és a mezőgazdaságot.
 • Poroszország nagyhatalom lett.

4.) Habsburg Birodalom

Mária Terézia 1740-1780 és fia II. József

5.) Oroszország
I. Nagy Péter XVIII. század eleje és II. Katalin cárnő XVIII. század vége.
Fellépnek a régi hagyományok ellen, kapcsolatot tartanak a Nyugattal, támogatják az ipart.
Szakálladó.

6.) Lengyelország
A XVII. században belső pártharcok és külpolitikai problémák jellemezték.
3-szor osztották fel Lengyelországot, az oroszok, poroszok és Ausztria 1795-ben a Lengyel állam megszűnt.