2011. április 29., péntek

Irodalom év végi vizsga tételek

 1. Petőfi látomásköltészete (Beszél a fákkal a bús őszi szél, Egy gondolat bánt engemet)
 2. Petőfi tájköltészete. A puszta télen c. költemény elemzése
 3. Petőfi szerelmi költészete
 4. Arany János élete, pályaképe, Verses nagyepikai művei. A Toldi estéje című elbeszélő költemény bemutatása
 5. A ballada jellemzői. Egy szabadon választott mű értelmezése és elemzése
 6. Arany válságkorszaka néhány jellemző lírai mű bemutatása
 7. Madách pályaképe. A Tragédia műfaja, szerkezete, színei, főbb kérdései
 8. Az eszmék sorsa Madách művében. A Tragédia szereplőinek jellemzése
 9. Jókai Mór élete és pályája. Az arany ember c. regényének bemutatása. Romantikus és realista jellemzők a műben
 10. Mikszáth Kálmán élete és pályája, írásművészetének sajátosságai. Az a fekete folt c. novella bemutatása
 11. Mikszáth Beszterce ostroma c. regényének bemutatása
 12. Az orosz epika a XIX. század II. felében. Gogol A köpönyeg c. elbeszélésének elemző bemutatása
 13. Az orosz epika a XIX. század II. felében. Tolsztoj Ivan Iljics c. kisregényének elemző bemutatása

Történelem vizsga tételek

 1. Magyarország a mohácsi csata után. Az ország három részre szakadása
 2. Zrínyi Miklós politikai programja, hadjáratai. A vasvári béke
 3. A Rákóczi- szabadságharc okai, előzményei, menete. A kuruc állam megszervezése. A szatmári béke
 4. Az Amerikai Egyesült Államok megszületése. A függetlenségi háború. Az USA alkotmánya
 5. A francia forradalom gazdasági, társadalmi és politikai előzményei. A forradalom kitörése. A francia forradalom szakaszai és főbb eseményei. Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata
 6. Napóleon hatalomra jutása és császársága. A Szent Szövetség Európája
 7. Az ipari forradalom menete, találmányai, társadalmi és politikai következményei
 8. Magyarország Mária Terézia korában
 9. II. József reformjai: A reformok értékelése. A jozefinizmus
 10. A reformkor fő kérdései. Széchenyi és Kossuth vitája
 11. A pesti forradalom és vívmányai. Az áprilisi törvények
 12. A szabadságharc menete, hadjáratai, a katonai erőviszonyok alakulása, a vereség okai