2011. március 31., csütörtök

2011. március 29., kedd

Madách Imre: Az ember tragédiája

Keletkezése: 1859-1860
Arany János először gyenge Faust utánzatnak vélte és félretette, később mind koncepcióban és kompozícióban jeles alkotásnak minősítette. Madách életében két kiadás jelent meg, a színpadi bemutatót már nem élte meg.Szereplők:


angyalok
az Úr
Gábor főangyal
Mihály főangyal
Ráfael főangyal
Lucifer
Éva
Ádám
kerub
a Föld szelleme
rabszolga
Kimón
első a népből
második a népből
harmadik a népből
első demagóg
második demagóg
a nép
szolgálók
Kariszok
első polgár
második polgár
Kriszposz
Therszitész
Catulus
Hippia
Cluvia
Péter apostol
első polgár
második polgár
harmadik polgár
negyedik polgár
pátriárka
barátok
egy agg eretnek
egy barát
eretnekek
keresztesek
Heléne
csontváz
boszorkányok
első udvaronc
második udvaronc
Rudolf
harmadik udvaronc
negyedik udvaronc
néptömeg
tiszt
egy sansculotte
márki
Saint-Just
Robespierre
tanítvány
kar
bábjátékos
kisleány
egy anya
egy leány
egy ékszerárus
első polgárlány
második polgárlány
korcsmáros
első munkás
második munkás
harmadik munkás
első koldus
második koldus
katona
első mesterlegény
második mesterlegény
egy kéjhölgy
zenész
első árus
második árus
ifjú
anya
cigányasszony
első tanuló
második tanuló
harmadik tanuló
negyedik tanuló
első gyáros
második gyáros
nyegle
tömeg
Lovel
elítélt
tudós
aggastyán
Luther
Cassius
Plátó
Michelangelo
eszkimó

Történet:

Első szín - a mennyekben
A teremtés befejeződött, az Úr elégedetten ül trónján. Körülötte a négy főangyal áll, mindenfelől az angyalok kara hallatszik, akik szüntelenül Istent dicsérik. Gábor, Mihály és Ráfael az Úr színe elé járul, mindannyian hódolatukat fejezik ki. Egyedül Lucifer marad távol. Isten ezt számonkéri tőle, de ő megatagadja, hogy leboruljon előtte. Szerinte a világ az Úr kicsinyes játékszere, melyet csak saját dicsőségének hirdetésére alkotott. Ezt hallva Isten száműzi őt színe elől, de távozása előtt Lucifer még részét követeli a teremtésből, melyet meg is kap, két paradicsomi fa alakjában. A bukott angyal megígéri, mindennel azon lesz, hogy megdöntse ezt az idilli világot.

Második szín - a paradicsomban
Ádám és Éva boldogan sétálnak a paradicsomban. Ádám kéri Évát, szakítson neki egy gyümölcsöt, mire megjelenik az Úr, s figyelmezteti őket, minden fa terméséből ehetnek, csak a kert közepén álló kettőéből nem. Ők először nem értik az egészet, de beletörődnek, s leheverednek a fűbe. Kedves enyelgésüket Lucifer zavarja meg, aki elárulja, hogy a két fa a tudás és a halhatatlanság fája. Arra biztatja őket, vegyenek gyümölcséből, így véget vethetnek Istentől való függésüknek, és saját maguk urai lehetnek. Éva vállalkozik először, majd Ádám is csatlakozik hozzá, s esznek a tudás fájáról. A halhatatlanság azonban már nem lehet az övék, mert az utat elállja egy lángoló kardú kerub. Az Úr hangja hallatszik, aki közli az emberekkel, hogy tettükből kifolyólag el kell hagyniuk a paradicsomot.

Harmadik szín - a paradicsomon kívül
Mivel Isten elhagyta őket, Ádám és Éva magukra maradtak. Ádám kis kalyibát épít, Éva pedig lugast készít. Lucifer a család és a magántulajdon megszületéséről beszél. Ádám kéri, mutasson neki még az emberiség történelméből képeket. Az angyal türelemre inti, majd mindkettőjüket bevezeti az épületbe, álmot bocsájt rájuk, s kezdetét veszi egy hosszú utazás.

Negyedik szín - Egyiptomban
Ádám mint fiatal fáraó, Lucifer pedig mint az ő minisztere a trónteremben beszélgetnek. A háttérben rabszolgák egy csoportja egy piramis építésén fáradozik. Ádám elmondása szerint boldogtalan, de örül, hogy megtalálta az utat a dicsőséghez és a halhatatlansághoz. Egyszercsak egy halálra vert rabszolga fut a terembe, Lucifer el akarja vitetni, de Ádám megakadályozza. Időközben megérkezik Éva, a munkás felesége is. A férfi feleslegesnek érzi további életét, értelmetlen más dicsőségéért fáradoznia, s belehal sérüléseibe. Éva keservesen siratja. Ádám meg akarja vigasztalni, maga mellé veszi, de Éva még a trónon ülve is csak a szolgák jajszavát hallja. Ádám ezt látva megvilágosodik, elrendeli a munkások szabadon bocsájtását. Lucifert pedig arra kéri, vigye egy ennél demokratikusabb világba.

Ötödik szín - Athénban
Éva mint Lucia, Miltiádész hadvezér felesége és fia, Kimón szolgáik kíséretében áldozatot bemutatni mennek a templomba. Közben a téren egy demagóg a nagy hadvezér ellen izgatja a népet. Azok pedig hálátlanul távollétében halálra ítélik egykori megmentőjüket. Lucifer hírnökként érkezik, és hirdeti, Miltiádész már a város közelében jár, jött megtorolni az aljas rágalmakat. Ezt hallva a népet rémület fogja el. Később megjön Ádám, azaz Miltiádész is, sebesülten. Mit sem sejtve elbocsátja kíséretét, s feleségéhez siet. A nép újból felbátorodik, és halálát követeli. Bár a templomban biztonságban lenne, Ádám mégis meghajol a köz akarata előtt, s vállalja a jogtalan ítéletet. Mielőtt azonban azt végrehajtanák, Lucifer továbbviszi őket egy gondtalanabb helyre.

Hatodik szín - Rómában
Három pár: Ádám (Sergiolus) és Éva (Júlia), Lucifer (Miló) és Hippia, valamint Catulus és Cluvia élvezik a felhőtlennek tűnő életet. Ádám egy gladiátorjátékon fogad Catulusszal, tétnek Évát teszi fel, s nyer. Lucifer kéri a nőket, hogy énekeljenek, akik a bor és a testi örömök mámoros boldogságáról dalolnak, a pillanatnyi kábulatot a múlt nagy értékei fölé helyezve. Az idillt végül jajszó zavarja meg. Kiderül, a háttérben akasztás folyik, pusztít a döghalál, és a várost barbárok támadták meg. Közben halottas menet érkezik. Hippia Lucifer biztatására megcsókolja a halottat. Péter apostol riasztja vissza a fertőzésveszélyt említve, de már késő. A haldokló Hippiát megkereszteli, majd a lány jobb létre szenderül. Ádámban és Évában felébred a vágyakozás egy jobb, erkölcsösebb világ után, melyet Ádám elképzelése szerint a lovagkorban és a női ideálban fognak megtalálni.


Hetedik szín - Konstantinápolyban
Ádám mint Tankréd, egy kisebb, keresztesekből álló sereg vezére, Lucifer pedig mint fegyverhordozója érkezik. Ádám meglepődve tapasztalja, hogy a helyiek nem kínálnak nekik szállást, sőt, egyenesen menekülnek előlük, ti. félnek a fosztogatástól. A néhány előmerészkedő lakos arról érdeklődik, Ádám a homousionban vagy a homoiusionban hisz. Az elcsigázott hadvezér az időközben kíséretével feltűnő pátriárka segítségét kéri, de annak más, fontosabb elfoglaltsága van: eretnekeket megy égetni. Éva, azaz Izóra és szolgálója, Heléne tűnik fel, amint éppen négy lovag elől menekülnek, akik meg akarták becsteleníteni őket. Ádám elzavarja a kereszteseket, majd szerelemre lobban Éva iránt, akit azonban köt az apai eskü, zárdába kell vonulnia. Ádámot boszorkányok és egy csontváz szakítja el Évától, ezért fájdalmas búcsút vesznek, s Lucifer továbbrepíti védencét az időben.

Nyolcadik szín - Prágában
Ádám mint Kepler Rudolf császár udvarában munkálkodik. Éva, azaz Borbála a felesége, Lucifer pedig a famulusa. Beszélgetésük során az uralkodó és több udvaronc is horoszkópkészítéssel bízza meg a világhírű csillagászt. Mikor hazaérkezik, a kéréseket továbbítja Lucifer felé. Ezután megjön Éva is, aki szegénységére panaszkodik, de Ádám nem érti elégedetlenségét. Ő mindent megtesz érte, áruba bocsátja tudását, hamis időjóslásokat és horoszkópokat készít gazdag nemeseknek. Éva látszólag meghatódik, de gyorsan távozik, ugyanis titkos szerelmi légyottra igyekszik. Ádám erről nem tud, bort kér Lucifertől, hogy felejtsen. Iszik, majd az erkélyre lép, ahol szemére álom borul, s egy jobb kor képei tűnnek fel előtte.

Kilencedik szín - Párizsban
A Grčve téren vagyunk. Egy alkalmilag felállított guillotine mellett Ádám mint Danton szónokol. A háttérben Lucifer egy bakó alakjában figyeli. Rongyos újonchad jelenik meg. Egy tiszt követeli, hogy Ádám léptesse elő. Ő ezt megtagadja, ezért a katona főbe lövi magát. A tömeg elvonul, hogy kitombolja magát a börtönökben. Közben néhány sansculotte egy márkit és annak testvérét, Évát hozza. Ádám szimpatizál velük, meg akarja menteni őket, de ők nem adják fel elveiket, nyíltan vállalják a halált. Ezalatt visszaérkezik a nép véres fegyvereket hordozva. Közülük hirtelen előlép Éva szegény parasztlány alakjában, s Ádámot követeli magának, mondván, megmentette egy áruló bosszújától. Ádám elutasítja, mert tudja, neki ezen árulón kívül is rengeteg ellensége van még. Két konventtag, Saint-Just és Robespierre tűnik fel, s meggyanúsítják Ádámot, hogy zsarnok uralomra tör. A nép hallgat szavukra, s elítéli eddigi vezetőjét, aki végül önként hajtja fejét a nyaktiló alá.

Tizedik szín - Prágában
Lucifer ébreszti Ádámot, újból mint Keplert, s közli, a kivégzés ezúttal elmarad. Ádám lelkesülten beszél az álmában látottakról. Éva érkezik csalódottan, az udvaronc durván megsértette. Lucifer felhívja Ádám figyelmét, ideje lenne foglalkoznia tanítványaival is egy kicsit. Ő végül fogadja is egyiküket, s elmondja neki, hogy szerinte a tudomány csak a jövő költészete, így jobban teszi, ha elégeti a múlt korok tanait, mert azok csak hátráltatják a jelen előrehaladását.

Tizenegyedik szín - Londonban
A Tower és a Temze közti vásárt Ádám és Lucifer a Tower tornyának tetejéről vizsgálja. Ádám boldog, hogy végre talált egy olyan világot, melyben a közjólét uralkodik, de Lucifer kénytelen elkedvetleníteni, hogy ez sem az. Ezt bizonyítandó elhatározza, hogy lekíséri védencét az emberek közé egyszerű munkásnak öltözve. Lent Ádám valóban úgy találja, hogy egyetlen dolognak van csak értéke: a pénznek. A kocsmáros hamisítja borát, a munkások arra panaszkodnak, hogy a gépek elveszik előlük a kenyeret, a koldusok egymás helyéért veszekednek, a zenész sem saját kedvéért, csak a részegek mulatozására játszik. Ekkor jelenik meg Éva anyjával a templomból jövet. Hirtelen hozzájuk lép egy ifjú és egy mézeskalács szívet ad át a lánynak. Egy cigányasszony Évának boldog, Ádámnak szomorú jövőt jósol. Ádám megpróbálja elhódítani Évát, de annak anyja szegényes külsejére tekintve gyorsan elzavarja. Tanulók jönnek fiatalos lelkesedéssel. Ádám bennük bízik, hogy ők jobbak, mint a felnőttek, de Lucifer megmutatja, hogy a társaikból lett gyárosok is hasonlóan szenvtelenek és igazságtalanok, mint mindenki. Ádám Éváért esedezik, Lucifer megígéri, megszerzi neki a lányt. Ehhez nem kell mást tennie, csak fennhangon mylordnak szólítja útitársát, s a cigányasszony rögtön felhívja Éváék figyelmét a férfire. Ezalatt egy elítéltet hoznak, aki megölte munkaadója fiát, mert az elcsábította a feleségét. Ádámék időközben távoznak, s a befejezést immár újból a Tower tornyából nézik. A vásártér közepén egy sír nyílik, melybe egyenként beleugrik mindenki, egyedül Éva lépi át diadallal az árkot.


Tizenkettedik szín - egy falanszterben
A következő helyszín U alakra épült falanszter. Lucifer tájékoztatja Ádámot, hogy a haza fogalma nincs többé, egy célért dolgozik az emberiség, s ehhez eszközül a tudományt választották. A Nap ugyanis 4000 év múlva kihúny, s az embereknek addig kell megtanulni pótolni éltető sugarait. Ádámék falanszteri egyenruhát vesznek fel, s meglátogatnak egy vegyszerekkel kísérletező tudóst, aki bemutatja nekik a múzeumot. Megtalálható itt minden haszontalan: régen kihalt állatok, növények, elfogyott ércek, ósdi használati tárgyak, műalkotások. Csengetés hallatszik, a dolgozók a központi teremben gyűlnek össze. Itt a kollektívához alkalmazkodni nem tudó egyéniségeket (Luthert, Cassiust, Plátót és Michelangelót) megbüntetik. Ezután Éva és egy másik nő érkezik gyermekével, akiknek sorsát fejvizsgálat után határozzák meg. Éva görcsösen ragaszkodik fiához, Ádám segíteni próbál neki, de Lucifer megakadályozza, s végül elveszik tőle. Az ismét felszabaduló nőknek új párt keresnek. Éváért Ádám jelentkezik, de a körülállók meglátják a szerelem csíráit szemükben, így elutasítanák ezt a választást. Végül Lucifer menti ki védencét, s továbbutaznak más tájak felé.Tizenharmadik szín - az űrben
Ádám és Lucifer az űrben repülnek. A Föld egyre távolodik tőlük, végül kis ponttá lesz. Ádám ijedten kérdezi kísérőjét, hová tartanak, mire az közli, hogy egy magasabbrendű világba. A Föld szellemének hangja állítja meg őket, s közli, ha Ádám kilép hatásköréből, megsemmisül. Ádám nem foglalkozik vele, folytatja útját. Nem sokkal később Ádám egy sikoly kíséretében hirtelen megmerevül. Lucifer győztesen kacag fel, de a szellem szavára Ádám újból ébredez, s arra kéri az angyalt, térjenek vissza a Földre küzdeni. Lucifer kénytelen-kelletlen engedelmeskedik neki.

Tizennegyedik szín - hóval és jéggel borított, kietlen vidéken
Ádám és Lucifer havas-jeges, kopár tájon érnek földet. Lucifer közli, a tudomány elbukott, a Nap kialudt, s a földi hőmérséklet drasztikusan csökkent. Ádám csalódott, azt hiszi, már az emberiség is kihalt. Ekkor azonban egy iglura bukkannak, melyből egy vadászatra induló eszkimó lép ki. Ádám elszörnyed, látva, mivé lett késői utóda. Az eszkimó isteneknek hiszi őket, s megígéri, az első fókát nekik áldozza, csak tegyék, hogy ezután kevesebb ember és több fóka lakjon a vidéken. Lucifer benyit a kunyhóba, ahol az eszkimó feleségében Ádám Évára ismer. Rémülten próbál menekülni öleléséből, s ekkor ér véget hosszú és tartalmas álma.

Tizenötödik szín - a paradicsomon kívül
Ádám álomittasan lép ki a kis kalyibából. Kétségek gyötrik, kiábrándult az emberiség jövőjét látva. Hiszi, hogy minden tőle függ, dacolni kíván Istennel, meg akarja ölni magát. Lucifer már-már győztesként érez, mikor Éva férje után ered, s közli vele, hogy áldott állapotban van. Ezt hallva Ádám térdre borul Isten nagysága előtt. Ekkor jelenik meg az Úr dicsőségtől övezve. Ádám azon kérdésére, hogy van-e az emberiségnek jövője, sikerül-e egyszer erkölcsileg megnagyobbodniuk, Isten nem ad választ. Ennek ellenére biztatja, s küzdésre szólítja fel teremtményeit, mert az élet célja nem a halál, hanem értelmessé, jobbá tenni azt, ami előtte van.
A tragédia fő kérdései:

Élet értelme
Tudomány szerepe
Nő és a férfi viszonya
Szabad-e az akarat és mit lehet kezdeni vele
Egyén és a tömeg viszonya
Az eszmék sorsa és szerepe a történelemben


2011. március 28., hétfő

A népek tavasza 1848-49 forradalmak

Előzmény

Szent Szövetség tönkre megy:
 • gazdasági fejlődés
 • nemzeti mozgalmak
 • társadalmi feszültségek
 • alkotmányos királyság hívei, radikális demokraták, szocialisták szembeszállnak
Fr.o. ->polgári demokrácia
Német és Olasz.o. -> egységes és alkotmányos kormányzást akar
Habsburg Birodalom -> robotolnak még -> liberális alkotmány, jobbágyfölszabadításra törekednekFranciaország

A gyáriparosok több jogot szerettek volna, növekedett létszámuk és szervezettek akartak lenni.
A kormány <-> nemzetőrség, munkások (barikádok emelése).
Lajos Fülöp lemond, de későn a felkelők elégetik a trónszéket.
Republikánusokból álló ideiglenes kormány jön létre -> Fr. o. köztársaság
Louis Blanc (munkás) kormány tagja lett.
 • bevezetik a titkos választójogot
 • elismerik a munkához való jogot
 • a "nemzeti műhelyek" a munkanélküliek foglalkoztatására


ABSZOLUTIZMUS összeomlása Kelet-Közép Európában

 • Pozsony: magyar rendi országgyűlés francia kulturális hatás
 • Bécs, Berlin
 • Kossuth március 3-án a Habsburgoktól alkotmányt követelt
 • Bécs március 13 fölkelések -> Metternichet menesztették -> megalakul a fegyveres Akadémia Légió
 • Ausztria első alkotmányos kormánya, eltörlik a jobbágyságot a Habsburgoktól
 • Német.o. -> alkotmányos királyság, német parlamenttel


Munkanélküliség Párizsban

 • a választásokon a középosztály és a kis tulajdonos parasztság a szociális köztársaság ellen, a tulajdonosok érdekeit védelmező állam mellett szavazott
 • nő a munkanélküliek száma -> város, Párizsba mennek , a kormány választást adott nekik: hadsereg vagy vasútépítés
 • 1848. június 23 kitör a felkelés


Abszolutizmus -Győzelem Kelet- Közép Európában
 • Hohenzollerek és Habsburgok ellentámadása
 • Orosz.o. benyomul a török fennhatóság alatt lévő Moldvába
 • Bécsben ismét kitör a forradalom (okt. 6)
 • Fr.o. Napóleon unokaöccsét választották köztársasági elnökké
 • Anglia semleges
 • nincs egységes alkotmányos Német.o. (Habsburg<-> porosz ellentétek)


Az arany ember

Keletkezés: 1872 a kiegyezés utáni időszak nagy regénye (1867), ő maga is kedvelte ezt a regényét

Téma: Timár Mihály meggazdagodásának útja és lelki őrlődése két nő között

Cím: Két jelképes szó, arany- szíve van Timárnak, és utal a meggazdagodására. A parasztok nevezik először arany embernek.Szerkezeti csomópontok
5 fejezetből áll

Expozíció: a táj bemutatása (vaskapu), a Szent Borbála nevű hajó utasainak megismerése, a Senki szigetének a bemutatása

Bonyodalom: Timár megtalálja Ali Csorbadzsi kincsét, innentől kezdve végigkövetjük Timár gazdagodásának útját és kettős életét. Komárom és a Senki-szigete Noémi közt.

Kibontakozás:
 • Timár kettős élete,
 • Brazovics élete,
 • Kacsuka és Athalie története,
 • Krisztyán Tódor kalandjai

Tetőpont: Krisztyán Tódor fenyegeti Timárt, hogy leleplezi.

Megoldás: Timár elhiteti, hogy meghalt és a Senki- szigetére "menekül". Tímea azonban egész életében őrlődik, mert Timár él gyanítása szerint.
Szereplők

"Angyalok"

Noémi: a természet gyermeke, hűségesen szereti Timárt, ártatlan, közvetlen, hitvese Timárnak

Tímea: visszafogott, hálás Timárnak és a felesége, rideg, titokzatos

Teréza: természetben él, odaadó, a lányáért él, gondoskodó, dolgos, egyszerű asszony


"Ördögök"

Athalie: gonoszkodó, elkényeztetett úri lány, féltékeny, irigy, gőgös, sorsát alapvetően meghatározza apja halála, Kacsuka visszautasítása után bosszúra vágyik, lekezelő anyjával, rosszindulatú, kétszínű

Krisztyán Tódor: alattomos, kétszínű, ravasz, sokat tud Timárról, zsaroló, bosszúvágyó, okos, veszélyes, erőszakos, utazó, kalandor, Timár tökéletes ellentéte


Mellékszereplők

Zófia asszony: cselédből lett úrnő, megmarad cselédnek, igénytelen, kíváncsiskodó, hangosan beszél, elítéli saját lányát

Kacsuka: érdek ember Athalie-val szemben, Tímeát őszintén szereti


Timár Mihály: lelkiismeret furdalása van a két nő és a kettős élete miatt, a pénz megtalálásakor elbukik, mint romantikus hős, de végig indokokat keres, hogy legalizálja tettét. Brazovics tönkretételével bűnt követett el, emiatt azonban nincs lelkiismeret furdalása.


Ismétlődő motívumok
 • pénz
 • Hold (zsák, holdvilágnál vall szerelmet Timár Noéminek, Duna jegén kóvályog Timár és a Hold világít csak )
 • malom ( Szent Borbála elején találkozik vele, a végén befagy a jégbe, ez azt jelenti, hogy megáll az élet)
 • folyó ( amíg folyik addig van élet, ha befagy akkor nincs)
 • üstökös ketté válik (Timár kettős életére utal)

Sorscsere

Ali Csorbadzsi halála: Timár meggazdagszik, Tímea árva és cseléd lesz

Brazovics halála: Athalie cseléd lesz, Tímea úrnő

Krisztyán halála: Tímea élhet Kacsukával, Timár kiléphet az életéből és a Senki szigetén élhet boldoganRomantikus és realista vonások

Romantikus:
 • ellentétek szereplők közt
 • jó és rossz szereplők
 • több szálon futó cselekmény
 • izgalmas, változatos, fordulatos
 • tájleírások
 • sorscserék
 • véletlenek szerepe
 • titokzatosság
 • konfliktus helyzetek (Timár- Tódor)
 • hősök
 • megoldás -> Senki szigete

Realista:
 • Timár alakja lelkifurdalása
 • Kacsuka és Zófia hiteles szereplők
 • kor-környezet-társadalom rajz


Tér, idő: több helyszín ->Komárom, Senki szigete, lineálisan előrehalad, a mű végén ugrunk 40 évet


Nyelvezet
 • választékos
 • gazdag szókincs
 • közvetlen stílus
Elbeszélő mindent tudő E/3 személyű, a végén E/1 személyűvé vált át a hangja az írónak.

Madách Imre


 • 1823 január 21 született Alsósztregován (Szlovákia).
 • édesanyja Majthényi Anna, apja Madách Imre

Tanulmányai

 • magánúton végezte, a
 • vizsgákat a váci piarista gimnáziumban tette le
 • pesti egyetem 1837
 • filozófiai tanfolyam, majd jogi kar (reformkor, szellemi élet)
 • Lantvirágok 1840 egyetlen verseskötete
 • Fráter Pál mellett aljegyző
 • Pesti Hírlapban jelennek meg cikkei
Fráter Erzsébet 1845 felesége lett Csécsén, ellenezték ezt a nőt. Az 1848-49-es szabadságharc megviselte a családot, sokan meghaltak.
Madách védte a hazáért küzdőket, 1852 aug. 20-án letartóztatták és vasra verve Pozsonyba vitték, majd Pestre.
Birtokait és vagyonát lefoglalták, később bizonyítékok hiánya miatt elengedték. Megromlott emiatt házassága, elváltak.

1859 február- 1860 március Az ember tragédiája .

1864. október 5 meghal Alsósztregován.

2011. március 26., szombat

11. Az első ipari forradalom (1780-1850)

Előzménye

 • a mezőgazdaságban tőkés átalakulás (vetésforgó helyett 3 nyomásos gazdálkodás)
 • Angliából indul ki
 • új technológiának köszönhetően megnő a terméshozam, az árak csökkennek, nő az életszínvonal, a kedvező változás következtében nő a népszaporulat, a mezőgazdaság képessé válik a növekvő városi lakosság eltartására

A modernebb mezőgazdasági technika (trágya, takarmány növény) következtében kevesebb munkaerő kell a mezőgazdaságba, a felszabadult munkaerő a városba vándorol. Az iparban fog elhelyezkedni.
 • kedvező földrajzi elhelyezkedés
 • India kincset ér nekik (piac, nyersanyag forrás)
 • gazdag ércekben, szénben
 • angol bankhálózat terjedőben
 • a kormány kedvező adórendszerrel támogatja a befektetőket


Folyamata

 • textiliparban kezdődött: kis tőke befektetést igényel, nagy piaci igény, a textilkereslet vezetett az első gépek feltalálásához
 • gőz energia használása
 • a termékek elszállítása -> Fullton gőzhajó és Stevenson gőzmozdony
 • hírközlés: Morse távírója
 • nehézipar: gőzgép, sín, mozdona, bányászat, kohászat -> szabvány gyártás
 • mzg.: vető-, arató-, cséplő- gépek, gőzeke

Ipari forradalom fogalma: az iparban lezajlott robbanásszerű változás (minőségi és mennyiségi) ennek következtében az ipari technika átalakul és a manufaktúrákat a gyári tömegtermelés váltja fel.Következménye

demográfiai:
 • nő a népesség
 • nő a városi lakosság
 • javulnak a higéniai körülmények (vízvezeték, csatorna)

gazdasági:
 • a helyi kézműipar tönkre megy -> városba mennek
 • a széles munkaerőpiac lenyomja a béreket
 • kezdetben nem szabályozták a munkások jogait
 • következmények nélküli elbocsátások
 • női és gyermek munka kihasználása

társadalmi: új társadalom, új rétegek: vállalkozók és munkások
 • 1. vállalkozó polgárság, tőkésnemes földbirtokosok
 • 2. középosztály: értelmiség (mérnök), kisiparos, kereskedők, parasztok (saját földdel rendelkezik, magának termel)
 • 3. ipari munkások, mezőgazdasági munkások

politikai:
1. Az angol munkásmozgalom kialakulása
 • kezdetben géprombolás-> önsegélyező egyesületek -> szakszervezetek -> sztrájkok->
 • 1836 chartista mozgalom a szavazati jog megszerzése ->
 • 1867 szakképzett munkások kapnak szavazati jogokat
 • 1906 munkáspárt megalakulása


Szocializmus kialakulása

A XIX. század politikai és szellemi irányzata, amely a közösséget tekinti elsődlegesnek. Az emberek között vagyoni és politikai egyenlőséget hirdet, a hátrányos helyzetű emberek, a munkásság felemelésén dolgozik, e célokat radikális társadalmi reformok, forradalom útján kívánja elérni.
utópista szocializmus (Fourier falansztere, Owen gyáros, Saint Simon) kizsákmányolás mentes társadalom eljövetelét hirdeti
tudományos szocializmus (Karl Marx, F. Engels)Tudományos szocializmus

 • kidolgozói: Karl és Engels (Párizs és Anglia)
 • programjuk 1848 kommunista kiáltványban foglalják össze
ideológiai alapjai:
 • materializmus: az anyag elsőbbségét hirdeti és a világ anyagi felépítését
 • dialektika: a világot az ellentétek harca viszi előre
 • a történelem osztályharcok története
cél:
 • a kommunizmus a szocializmus magasabb foka, egy osztály nélküli társadalom, ahol teljes a vagyoni és politikai egyenlőség
 • a munkában mindenki képességei szerint vesz részt
 • a fogyasztási cikkekből mindenki szükségletei szerint részesül

2011. március 25., péntek

Angol 71. oldal levél

You are editor of the school magazine. Here is a letter which you have recently received from one of the readers.I am a 16 years old girl and I'm in trouble. The time has come to think about what I'll do after school and I've decided to be an actress.
Of course, my mother nearly fainted when I told her about this. My parents are both doctors and they want me to be a doctor too.
But I just can't imagine myself spending my life among sick people. What's more, I've never been good at Physics an d Biology either. My mother keeps telling me that acting is not a serious profession and that I won't be able to make a living out of it. I really love my parents but I can't understand them why won't they let me decide about my own future?
What can I do?

Whoopy


Write a letter of about 120-150 words to Whoopy.
Respond to her giving your opinion on the following points
 • thinking about decision- really serious?
 • features/character really talented?
 • making a living as an actress / a doctor - which is safer?
 • ways of convincing parents to accept decision

2011. március 10., csütörtök

Jókai Mór életrajz


1825 február 18-án született Komáromban.
Ásvay Jókay József ügyvéd (1781-1837) és banai Pulay Mária gyermekeként, kisbirtokos református nemesi értelmiségi családban született. Apja elszegényedett nemes volt; miután a földjeit kénytelen volt eladni, ügyvéddé lett. A családnak ő volt az ötödik gyermeke (de két bátyja még csecsemőként meghalt). Eredetileg Ásvai Jókay Móricnak hívták, mivel Móric néven anyakönyvezték.

Iskoláit Komáromban és a pozsonyi evangélikus líceumban végezte, ahová a német nyelv elsajátítására szülei küldték. majd a pápai református kollégiumba került, ahol végül az érettségit letette. Az önképző körben barátságot kötött Petőfi Sándorral. Ekkoriban jelentek meg első elbeszélései.

Bár Kecskeméten jogot végzett, majd Pesten ügyvédi gyakorlatot szerzett.
1846 első regényének a Hétköznapoknak a sikere után hátat fordított a jogászi pályának és az írásnak szentelte életét.

1846 a Tízek Társaságának tagja lett, kezdetben a társulat saját újságját, a Pesti Füzeteket, majd annak betiltása után a társaság új lapját, az Életképeket szerkesztette.
Az 1848-49 forradalom és szabadságharcban tevékeny részt vállalt: segített a 12 pont megfogalmazásában, nemzetőrnek állt, a Pesti Hírlap és az Esti Lapok hasábjain Habsburg-ellenes írásokat publikált, küldöttségben járt a bécsi felkelőknél és a hivatalos lap társszerkesztőjeként Debrecenbe is elkísérte a menekülő kormányt.

1848. március 15-én este a Nemzeti Színházban megtekintette a Bánk Bán című előadást. Itt lépett fel Gertrúd királyné szerepében Laborfalvi Róza, aki Jókai mellére kokárdát tűzött. A találkozásból szerelem lett és augusztus 29-én házasságot kötöttek. A házasság komoly felzúdulást váltott ki mind családja, mind barátai körében (ekkor szakította meg barátságát Petőfivel), mivel az akkor már ismert és sikeres színésznő idősebb volt Jókainál és volt egy házasságon kívüli gyermeke is. A szabadságharc után bujkálnia kellett. Ezt az időszakot meséli el az Egy bujdosó naplója című műve. Felesége közbenjárására kegyelmet kapott.

Az MTA tagja lett, valamint a Kisfaludy Társaságé is.

1861 Siklós városának a képviselője lett (politikai pálya)

Közben különböző hírlapokat indított: 1856ban a Nagy Tükör, 1858-ban az Üstökös című élclapot, 1863-ban A Hon című folyóiratot alapította meg. A lap egyik vezércikkét a kormányzat sértőnek találta, így Jókait, mint felelős szerkesztőt, sajtóvétségért egy év börtönbüntetésre ítélték. A börtönből egy hónap múlva szabadult. A Hon és az Ellenőr egyesüléséből keletkezett Nemzetnek, majd megszűnése után utódjának, a Magyar Nemzetnek maradt haláláig a névleges főszerkesztője.

1886. novermber 20-án meghalt felesége, Laborfalvi Róza. Jókai ettől kezdve fogadott unokája, Jókai Róza (Benke Róza leánya) házában élt, aki Feszty Árpád festőművész felesége volt.
Viszonyuk megromlott, mert az idős író 1899.szeptember 16-án Budapesten, a Terézvárosban feleségül vette az akkor 20 esztendős Nagy Bellát. Ezt a házasságot sok támadás érte, de nem érdekelte őket, ekkor írt sok regényt Az én életem regénye, A mi lengyelünk, Ahol a pénz nem isten, A börtön virága, bár ezek színvonala már nem érte el a korábbi remekművekét.

Jókai Mór 1904 tavaszán Nizzából hazatérve megfázott.1904. május 5-én este 9-kor annyit mondott: ,,Aludni akarok,,. Életének 80. évében hunyt el tüdőgyulladásban.


Főbb művei:
Szegény gazdagok
A kőszívű ember fiai
Szeretve mind a vérpadig
Török világ Magyarországon
Erdély aranykora
Az arany ember

Jókai Mór : Az arany ember olvasónapló

Szereplők:

Levetinczy Timár Mihály, a Szent Borbála hajóbiztosa, később földbirtokos nemes, kereskedő
Fabula János, a Szent Borbála kormányosa, később komáromi sáfár
Trikalisz Euthym (eredeti nevén: Ali Csorbadzsi), Kandia kormányzója, később sztambuli khazniár
Csorbaffy Timéa Zsuzsánna, Trikalisz Euthym lánya, Timár felesége, majd Kacsuka felesége
Teréza, özvegy parasztasszony
Bellováry Noémi, Teréza lánya
Almira, Terézáék kutyája
Narcissza, Terézáék macskája
Krisztyán Tódor, csavargó, később brazíliai kereskedő
Berkics Józó, pleszkováci paraszt
Jaksics Mirko, pleszkováci paraszt
Sándorovics Cyrill, pleszkováci esperes
Kacsuka Imre, komáromi főhadnagy, kapitány, majd őrnagy, Timéa férje
Brazovics Athanáz, komáromi nagykereskedő
Zófia, Brazovics úr felesége
Brazovics Athalie, Brazovics úr lánya
Timár Adeodat (Dódi), Timár és Noémi első gyermeke
Timár Deodát (Dódi), Timár és Noémi második gyermeke
Galambos úr, balatoni halászmester
Timár Noémi, Timár és Noémi dédunokája


Történet:

--- A Szent Borbála ---

A Vaskapu
A szerző bemutatja a Vaskaput, mely a román-szerb határon található, s a Dunán a hajókra a nézve a legveszedelmesebb hely.

A Szent Borbála és utasai
A korban még igásállatok vontatják a hajókat a Dunán felfelé. Így halad előre a Szent Borbála is, dacolva a sötétséggel és a rettenetes viharral. A hajó személyzetét a kormányos, Fabula János; a hajóbiztos, Timár Mihály; a "tisztító"; a hajóteher (tízezer mérő búza) tulajdonosa, Trikalisz Euthym; valamint lánya, Timéa alkotja a legénységen kívül. Hirtelen szörnyű veszélybe kerülnek: a víz egy elszabadult malmot sodor feléjük...

A fehér macska
Timár öt emberével egy csónakba száll, s megpróbálja elhárítani a veszélyt: egy horgonnyal elkapja a malom még mozgó lapátjait, s azt egy örvénybe kormányozza - sikeresen. A kis Timéa azonban nem boldog, mert a malommal együtt a rajta utazó fehér cica is a vízbe fúl.

A salto mortale egy mammuttól
A Szent Borbálát ért megpróbáltatásoknak azonban még nincs vége: kiderül, egy huszonnégy evezős török ágyúnaszád követi őket. Timár vakmerő manőverre szánja rá magát, hogy lerázza a török hadihajót: a perigradai szorosban "átvádol" (egy veszélyes folyosón átkel) a Duna szerb partjáról a románra. Amint épségben megérkeznek a túlpartra, Timár elkezdi toborozni az új hajóvontatókat.

A szigorú vizsgálat
A hajó folytatva útját szerencsésen megérkezik Orsovára, ahol átvizsgálják a rakományt, kikérdezik a tiszteket, s a "tisztító" bizonyítja, hogy a hajó tiszta, nem érintkezett keleten semmilyen pestises tárggyal.

A "Senki" szigete
A hátralévő úton azonban a hajó egyszercsak olyan ellenszélbe kerül, hogy nem tudnak továbbhaladni. Lehorgonyoznak egy új, a Duna alkotta (ti. az Osztrova-sziget egy darabját leszakította, majd arra hordalékát lerakta) szigetnél. Timár elindul, hogy felderítse a szigetet, s nagy meglepetésére szinte magát a paradicsomot találja meg rajta.

Almira és Narcissza
Timár találkozik a sziget úrnőjével, Teréza asszonnyal, lányával Noémivel, valamint a két hűséges állattal: Almirával, a nagy fekete newfoundlandi kutyával és Narcisszával, a kis fehér cicával. A szigetiek megvendégelik, s ő megkéri őket, hogy ezen az éjszakán itt alhasson Euthym lányával a barátságos kunyhóban, amibe ők bele is egyeznek.

Az éj hangjai
A szigetre új vendég érkezik, Krisztyán Tódor, aki, kiderül, Noémi jegyese, s valami pénzzé tehetőért jött, melyet kisajtolhatna Terézától. Goromba viselkedése miatt ő az egyetlen, akit mindenki utál ennél a háznál, ennélfogva nem is marad sokáig, s még aznap távozik.

A szigetlakók története
Teréza megosztja Timárral történetüket: Valaha Pancsován laktak, férjével, akinek jó barátja volt Krisztyán Maxim, Tódor apja, így megegyeztek, hogy gyermekeiket összeházasítják. Krisztyán kereskedő volt, megrendelője pedig az a Brazovics Athanáz, aki Timár munkaadója jelenleg. Teréza férje rendszeresen adott kezességet Krisztyánnak, aki azonban egyszer megszorult, vagyonával elszökött, így a pénzt a kezesektől hajtották be, földönfutóvá téve ezzel sok embert. Teréza férje öngyilkos lett, ő pedig Noémivel és Almirával átszökött erre a szigetre, s itt kezdett új életet. Minden, ami itt található, az ő keze munkájuk gyümölcse.

Ali Csorbadzsi
Másnap a hajón Euthym elárulja az ő titkát is: Eredeti neve Ali Csorbadzsi, Törökországban kincstárnok volt, de bizalmas forrásból megtudta, hogy meg akarják ölni, vagyonát s lányát pedig el akarják kobozni. Ő búzává tette az előbbit, Timéával hajóra szállt, s igyekezett, hogy eljusson Brazovics Athanázhoz, aki megboldogult görög felesége révén az ő rokona. Azonban mivel Krisztyán Tódor meglátta (ti. ő török kém), most újból a nyomára bukkantak. Ezért, hogy megmentse lányát, s számára vagyonát, mérget vett be, s megbízza Timárt, hogy juttassa el Timéát Brazovicshoz. Ezekután csendesen meghal.

Az élő alabástrom
Timár a kapott utasítások szerint feléleszti az alvó Timéát (ti. Csorbadzsi álomport adott neki).

A hajóstemetés
A megholt utasítása, hogy a Dunába dobják, nehogy rátaláljanak. Igen ám, de ez nem megy olyan egyszerűen. Timár előbb megkéri a legközelebbi falu papját, hogy temesse el, de mivel az nem gyónt meg, nem teheti meg. A parton nem lehet eltemetni, mivel a parasztok babonásak. Ez utóbbit megelőzendő föl is száll négy helyi lakos a hajóra, akik, mikor a személyzet alszik, a koporsót a Dunába vetik...

A nevetni való tréfa
Pancsovához érve ellenőrök rohamozzák meg a hajót, akik a török szökevényről kérdezősködnek. Mivel azonban Timárnak mindenről papírja van, s a holttest fel nem lelhető, ezért a kincseket nem kobozhatják el.
A Szent Borbála végzete
Már majdnem elérik céljukat, amikor azonban szörnyű baj történik: a Szent Borbála tőkére (úszó fára) fut, s elsüllyed. Timár kimenti a víz alól Timéa vagyonát, az ezer aranyat tartalmazó ládikót. A legénység pedig mentőcsónakokon hagyja el a hajót, s indulnak tovább Komárom felé.

--- Timéa ---

A fogadott apa
Timárék megérkeznek Brazovics komáromi lakására, ahol annak felesége, Zófia asszony; lánya, Athalie; valamint annak jegyese, Kacsuka Imre főhadnagy tartózkodnak. A hírre gyorsan megjön Brazovics úr is, aki gondjaiba veszi Timéát, s felhatalmazást ad Timárnak, hogy emeltesse ki a víz alól a búzát, s árvereztesse el.

A jó tanács
A főhadnagy meghívja lakására Timárt, s egy ötletet ad neki: vásárolja fel ő az egész búzát, s készíttessen belőle (nem túl jó minőségű) kenyeret a három hétig Komáromban hadsereg-összpontosításon tartózkodó katonáknak.

A vörös félhold
Timár úgy is tesz, felvásárolja a búzát, s elkezdi kiemeltetni azt. Estére azonban egy különös vörös félholdas zsákot rak ki az emelő. Timár különviszi, s megvizsgálja. Igencsak meglepődik, miután kibontása után a zsákból dőlni kezd a rengeteg drágakő, kincs, pénz...

Az aranybánya
Timár hirtelen meggazdagodása igencsak szúrja Brazovics szemét. "Jó" barátjaként érdeklődik is vagyona eredete felől, mire Timár előadja Kacsuka úr ötletét. Nosza ahány élelmezésügyi hivatal csak létezik, mind perbe fogja Timárt, hogy ő dohos kenyeret adott a katonáknak. Csakhogy ez nem így történt, ezért kénytelenek Timárt rehabilitálni. Timár nem indít ellenpert, s ezért nagyon nagyra becsülik. Mikor bécsi útján felvásárlási szándékot mutat a levetinci birtok felé, azonnal átengedik neki - a nemesi címmel és előnévvel együtt. Mikor pedig a vaskoronarenddel akarják kitüntetni, ő talál arra méltóbb embert is, a pleszkováci esperest.

Leánytréfa
Athalie ráveszi Kacsukát, hogy udvaroljon Timéának, aki ezt nagyon is komolyan veszi, mire azzal biztatják, hogy a főhadnagy megkérte a kezét. Timéa ettől fogva lázasan készül az esküvőre: tanulja a keresztény szokásokat, s varrja az esküvői ruháját... Mivel Timár szereti Timéát, mindennap eljár ellenségeihez, a Brazovics-házba. A ház ura azonban inkább Athaliet szánja az időközben igencsak meggazdagodott Mihálynak, aki erre dühösen hagyja el a házat.

Ez is egy tréfa
Timár általános elképedésre elkezd a Komárom melletti monostori homokdombon szőlőket vásárolni. Később a letelepedni vágyó Fabulát is bevonja az üzletbe. Tudja jól mit csinál, a kormány fel fogja azt vásárolni, mert várat akarnak ott építeni. Ezt megneszelve Brazovics is minden pénzéből, de még hitelekből is telkeket vásárol a környéken. Azonban egy dologra nem számít...

A menyasszonyköntös
Zófia asszony elmeséli Timéának milyen is az esküvő, mire ő egész éjszaka aludni sem bír, hiszen másnap hozzámegy a főhadnagyhoz... Mikor fölkel, azt kell látnia, hogy menyasszonyi ruháját Athalie viseli. Már mindenki felkészült Athalie és Kacsuka egybekelésére, amikor jön a hír Brazovics meghalt, így az esküvő elmarad. A ház ura aznap tudta meg, hogy a kormány nem egyszerre vásárolja fel a telkeket. Hanem Timáréit először, az övéit pedig csak majd húsz év múlva. Brazovics számára ez volt a végső csapás...

Timéa
Athalie meglátogatja Kacsukát, aki biztosítja, hogy másnap érte megy, de ígéretét nem tartja be. Közben az elszegényedett Brazovics család vagyonát árverezik. Timár fölvásárolja a házat, majd beállít, s felajánlja Timéának azt magával együtt. Timéa rendkívül hálás, s megígéri hozzámegy Timárhoz. Csak annyit kér, Zófia asszony és Athalie hadd maradjanak itt vele.

--- A Senki szigete ---

Az alabástromszobor menyegzője
Megtörténik Timár és Timéa esküvője, valamivel kevesebb pompával, mint ahogy Zófia asszony mesélte. Timéa felveszi - Timár után - a protestáns vallást, a keresztségben a Zsuzsánna nevet kapja. Azonban Timárnak az esküvő után kell rájönnie, hogy Timéa hű ugyan, és engedelmeskedik neki, de nem érez szerelmet iránta.

A védördög
Timár egyre gyakrabban jár el hazulról. Azonban sokszor váratlan pillanatokban tér haza. Félti Timéát, főleg Athalie-tól. Egyszer viszont a bosszúéhes nő elmondja, ő látja, hogy Timéa nem boldog, s ennek ő nagyon örül.

Tavaszvirány
Timár menekül saját házából levetinci birtokára. Ott elhatározza, hogy meglátogatja Terézáékat a Senki szigetén. Megérkeztekor látja, hogy az egész sziget rózsába borult. Kiderül, Terézáék rózsavizet főznek belőle, amibe Timár is besegít.

A pók a rózsák között
A szigetre megérkezik Krisztyán is, aki elmondja, beállt faszállítónak egy trieszti hajógyároshoz, signore Scaramellihez. Azzal fenyegeti meg Terézát, ha nem adja át neki a sziget diófáit, feljelenti a szigetet a bécsi és a sztambuli kormánynál. Ekkor azonban Timár elmondja, hogy ő kibérelte a szigetet kilencven évre mindkét kormánytól, s azt ingyen átadja Terézáéknak. Erre Krisztyán fenyegetőzve rohan el.

A világon kívül
A szigetlakók nem győznek hálálkodni Timárnak, jótettéért. Noémi bevallja, hogy szereti Mihályt, akinek azonban lassan távoznia kell, ezért elhagyja a szigetet.

Tropicus Capricorni
A túlparton Krisztyán orvul meg akarja ölni Timárt, de szerencsére a merénylet nem sikerül. Timár felajánlja Krisztyánnak, hogy az egyik hajóján utazzon el Brazíliába, s legyen ottani új üzletének (ti. Timár lisztet exportál Brazíliába) irányítója. Krisztyán ebbe beleegyezik, és úgy is tesz. Egy nap Mihály levelet kap Timéától, melyben elküldi íróasztala kulcsát. Erre nagyon megijed, ugyanis ha Timéa belenézett megtalálhatta ott édesapja kincseit. Végül dönt: az üzleti ügyeket Timéára bízza, ő pedig a Senki szigetére utazik.

Az édes otthon
Timár boldogan él fél évig a Senki szigetén Noémivel. Kiépíti az árvízelvezető csatornákat, de az ősz közeledtével hazavágyik, személyesen szeretné intézni gazdaságát.
A családi ékszer
Timár levetinci birtokára érkezik, s legnagyobb megdöbbenésére ott találja feleségét, aki - dolgozik. Timéa folytatta tovább férje üzleteit, sőt újabb tételekkel meg is toldotta azokat. Timár nem győz csodálkozni felesége áldozatain. Miután télre hazaérkeznek Komáromba, Timár drasztikus lépésre szánja el magát. Átadja Timéának apja kincseit, mintha azokat törökországi útján vette volna. Timéa őszinte öröme anyja arcképe felett eloszlatja Timár kételyeit. Felesége nem tud, s nem is fog tudni semmiről.

--- Noémi ---

Egy új vendég
Télen Timár intézkedik a gazdaság ügyeiről, majd ahogy elérkezik a tavasz, rohan le a Senki szigetére Noémihez. Érkezésekor szomorúan látja, hogy a tavalyi árvíz kiölte a szép nagy diófákat. Mikor a kunyhóhoz ér egy kisgyermeket talál a két nővel. Teréza azt mondja, egy itt meghalt csempészlány fia... Timár rögtön megszereti a gyermeket, s elhatározza hogy a diófákat kivágja, s belőlük házat épít neki. Az ősz közeledtével azonban Mihály újból elhagyja a szigetet.

A faragóember
Otthon az orvosok tanácsára Timéát elküldi Athalie-val Meránba. Ő maga fogad egy faragóembert, s építtet vele monostori birtokán egy mulatólakot. Sajátkezűleg segít neki, még szüksége lesz a tapasztalatokra... A tavasz újból a szigeten találja, ahol úgy oszlatja el a halászok gyanakvását, hogy asztalosszerszámait fegyvernek titulálja, s így a helyiek szabadsághősnek tekintik.

Noémi
A szigeten Timár folytatja a házépítést, de egyszercsak ledönti a lábáról a "hagymáz" (tífusz), s ő hetekig csak fekszik, miközben Noémi töretlenül ápolja. Mikor Mihály állapota javulni kezd, kiderül, a kis Dódinak torokgyíkja van. A betegség gyógyíthatatlan, holttestét a szigeten temetik el, fölé egy rózsabokrot ültetnek, de ezt Mihálynak csak teljes felépülése után merik elmondani.

Melankólia
A történtek után Timár újból hazamegy, ahol rögtön látják, hogy beteg, hogy életveszélyben volt. Az orvosok azt tanácsolják, hogy utazzon el valahova, ezért ő el is megy Balaton-felvidéki kastélyába. Itt hosszú, magányos töprengés után rájön, hogy ő nem élhet tovább ilyen kettős életet. Először határozza el, hogy véget vet életének. E célból tavasszal el is utazik a Senki szigetére.

Teréza
A szigetre érkeztével azonban új életcélt kap, a kunyhóban újból egy kisfiút talál. Teréza szerint ő is egy meghalt csempészlány fia... Timár folytatja a házépítést, amit négy év múlva sikeresen be is fejez. Ekkor Teréza rossz hírt tudat vele: a szíve beteg, még idén meg fog halni. Ezt hallva a szigetre érkezik Sándorovics esperes úr Terézát meggyóntatni, de a nő már kissé eltávolodott a nő vallásától. Kis híja, hogy a pap be nem tör a másik szobába, mivel tudni akarja, ki lesz Noémi jövendőbelije. Csak a nő lélekjelenléte menti meg a helyzetet. Teréza nem sokkal később eltávozik az élő közül. Koporsó nélkül jelöletlen sírba temetik a Senki szigetén.

--- Athalie ---

A kettétört kard
Timár hazatértével Athalie elárulja neki, hogy Timéa hűtlen. Azt ajánlja, Timár tegyen úgy, mintha elutazna, majd mutat neki egy titkos folyosót, melyből kihallgathatja majdan Timéa és az időközben őrnaggyá előléptetett Kacsuka beszélgetését. Azonban a dialógusból egész más derül ki: Kacsuka úr párbajban megvédte Timár becsületét egy csavargóval szemben, Timéa pedig biztosítja, hogy ő a sírig hű urához. Timár elérzékenyülve és feldúltan távozik a háztól.

Az első veszteség
Timár Rác utcai házában húzódik meg, ahol felhalmozódott postáját kezdi olvasni. Egy levélből kiderül, pártfogoltja Krisztyán Tódor megcsalta s meglopta őt Brazíliában, amiért tizenöt év gályarabságra ítélték, de onnan is megszökött. Ezt olvasva Timárnak nincs már maradása ebben a városban...

A jég
Hogy ne vegyék észre, gyalog elindul a befagyott Dunán keresztül. Azonban leszáll a köd, s Timár csak majd' kilenc óra gyaloglás után találja el a túlpartot. Itt kocsit fogad, s balatoni kastélyába fuvaroztatja magát. A Balatonon a helyi halászok gyülekeznek, Galambos mester vezetésével léket vágnak a tavon, s azon keresztül gazdag fogásuk van. Timár együtt ünnepel velük, majd ezután megírja utolsó levelét Timéának, mely mellé egy kis halat is küld.

A rém
Aznap este Timár a kastélyában pihen, amikor váratlan vendég érkezik, Krisztyán. Már korántsem az a jó lélek, mint utolsó találkozásukkor. Mihályra puskát szegez, s elmeséli neki brazíliai megpróbáltatásait: Ellopott tízmillió reist, de elfogták, s gályarabságra ítélték. Azonban rabtársában apjára ismert, akinek elmondta, hogy kicsoda a megbízója, s hogy egyszer a szökevény basa miatt követte. Legnagyobb megdöbbenésére apja ismerte Ali Csorbadzsit, ugyanis ő figyelmeztette hajdanán a khazniárt, hogy az életére törnek. A basa azonban kijátszotta őt, s nem fizette meg, pedig még a lányát is Tódornak ígérte! A fiú ebből "rájött", hogy Timár megölte a basát, s elrabolta a kincseit. A rabságban apja meghalt, ő pedig két társával elmenekült. Most pedig azzal fenyegeti Timárt, hogy ha nem adja át neki ideiglenes búvóhelyül a Senki szigetét Noémival együtt, kitálal az osztrák és a török kormánynak, sőt, Timéának és Noéminek is. Erre Mihály kikapja kezéből a puskát, s elzavarja. De nem öli meg, ő már beletörődött sorsába...

Mit beszél a hold? Mit beszél a jég?
Timár másodszor határozza el, hogy öngyilkos lesz, tehát elmegy a rianáshoz a Balatonon, hogy belefojtsa magát. Azonban mikor odaér, a víz egy hulla fejét emeli a felszínre. Krisztyán Tódor az.

Ki jön?
Timár ellátogat a Senki szigetére, Noémihez. Érkeztekor a hálás Almira, akit előző látogatása alkalmával még Krisztyán sebzett halálra pisztolyával, még utolsó erejével üdvözli, aztán kimúl. Mihály megígéri, hogy soha többé nem hagyja el őket.

A hulla
Tavasszal a meginduló Duna egy holttestet vet partra, melyben mindenki Timárt véli felfedezni. Krisztyánt pedig (hiszen ő volt az) a legnagyobb tisztességgel, mint a magyar Szent István-rend, az olasz Szent Móric-rend s a brazil Annunziata-rend kitüntetettjét a Levetinczyek saját sírboltjába temetik...
Zófi asszony
Zófia asszony ellátogat Kacsuka úrhoz, kinek elmondja, ideje már megtörni a hosszú gyászt, próbálja meg elhódítani a még mindig szerelmes Timéa szívét. Ezzel azt akarja, hogy végre Athalie-t is kiházasíthassa, mert már ő sem bírja tovább a háznál.

Dódi levele
Timár tanítgatja Dódit mindenre, így az írásra is. Egyszercsak rádöbben, hogy mekkora veszélynek van kitéve Timéa a bosszúéhes Athalie miatt. Ezért, mivel más nem írhat haza levelet, megkérik Dódit írja meg Timéának a rejtekfolyosót, mely szobájába nyílik.

Te ügyetlen!...
Megismétlődik a régi jelenet, csak a szerepek cserélődnek. Timéa elhatározza, hogy meghívja névnap "báljára" Kacsukát, ahol a kezét nyújtja neki. Nem egész fél év elteltével a háznál az esküvőre készülődnek. Immár Athalie öltözteti Timéát a menyasszonyi ruhába...

Athalja
Az esküvő előtti utolsó éjszaka Athalie álomport kever a cselédek italába, melyet csak Zófia asszony nem fogyaszt el, így rajta kívül mindenki alszik. A rejtekfolyosón lesben áll, s miután az őrnagy távozása után Timéa lefekszik, saját kardjával (ti. Timéa Kacsukától kapta azt emlékbe, mellyel Krisztyán ellen vívott) támad rá, de vágásai nem halálosak. A zajra Zófia asszony felriad, s az őrjáratért kiált. Athalie elmenekül, Timéa elájul. Athalie-ra később szobájában találnak rá, alvást mímelve.

Az utolsó tőrdöfés
Athalie ellen per indul, de nincs bizonyíték, ő mindent tagad, Timéa pedig nem hajlandó vádolni őt. Timéa megkéri leendő férjét, hogy olvassa fel neki a kapott leveleket. Az őrnagy mikor Dódi levelét olvassa rájön mindenre, felfedi a rejtekfolyosót, benne a bűnjelekkel: a karddal és a véres ruhákkal. Miután Timéa felépül, megtörténik az esküvő. Azonban Timéának még át kell esnie a szembesítésen a tárgyaláson. Athalie-t elítélik, de ő hagy még egy utolsó fullánkot Timéa szívében: elmondja, a rejtekajtóról csak ő és Timár tudott, tehát Timéa előző férjének még élnie kell.

A márianostrai nő
Negyven év telt el, de Athalie ezalatt soha nem kért kegyelmet. Állítása szerint, ha kiengedik, azonnal megöli Timéát. Pedig szegény nő azóta már rég' meghalt. Levetincen temették el, így nem került apja halálának okozója, Krisztyán Tódor mellé.

A "Senki"
Negyven év telt el. Az író barátjával ellátogat a Senki szigetére, ahol békés kis kolónia él. Két ember leszármazottai, körülbelül negyvenen. Egy negyven év körüli férfi, Deodát üdvözli őket, aki elvezeti látogatóikat egy faházhoz, ahol az "öregek" élnek. Az idős férfi üdvözli őket, s megkéri a szerzőt, hogy írja meg történetét: ő ugyanis "odahagyta a világot, amelyben bámulták, és csinált magának egy világot, ahol szeretik." A szigetlakók a régi váltságdíjból még kb. ötven évig élnek.

Jókai Mór: Az arany ember elemzés

Keletkezés: 1872, a kiegyezés utáni időszak nagy regénye (1867)

Téma: Timár Mihály meggazdagodásának útja és lelki őrlődése két nő között.

Cím: Két jelképes értelme van, arany szíve van és utal a meggazdagodásra. A parasztok nevezik először Arany embernek.Szerkezete

5 fejezetből áll.Expozíció: a táj bemutatása (vaskapu), a Szent Borbála nevű hajó utasainak megismerése, a Senki szigete bemutatása

Bonyodalom: Timár megtalálja Ali Csorbadzsi kincsét, innentől kezdve végigkövetjük Timár gazdagodásának útját és kettős életét, Komárom -Tímea és Senki szigete- Noémi közt.

Kibontakozás: Timár kettős élete, Brazovics élete, Kacsuka és Athalie története, Krisztyán Tódor kalandjai

Tetőpont: Krisztyán Tódor fenyegeti Timárt, hogy leleplezi

Megoldás: Timár elhiteti mindenkivel, hogy meghalt és a Senki szigetére menekül. Tímea azonban egész életében őrlődik, mert Timár él gyanítása szerint.
Szereplők


"Angyalok"


Noémi: a természet gyermeke, hűségesen szereti Timárt, ártatlan, szelíd, közvetlen
Tímea: visszafogott, felesége Timárnak, rideg, hálás, titokzatos
Teréza: természet, odaadó, lányáért él, gondoskodó, dolgos, egyszerű asszony

Mellékszereplő: Kacsuka őrnagy és Zófia asszony realisztikusabbak

Zófia asszony: cselédből lett úrnő, igénytelen, megmarad cselédnek, kíváncsiskodó, hangosan beszélő, elítéli saját lányát

Kacsuka: érdek ember, Tímeát őszintén szereti

"Ördögök"

Athalie: gonoszkodó, elkényeztetett úri lány, féltékeny, irigy, gőgös, sorsát alapvetően megváltoztatja apja halála és utána Kacsuka visszautasítása, ezért bosszúra éhes, lekezelő anyjával, rosszindulatú, kétszínű


Krisztyán Tódor: alattomos, kétszínű, ravasz, sokat tud Timárról, zsaroló, bosszúvágyó, veszélyes, erőszakos, Timár ellentett énje


Vívódó hős: Timár - lelkiismeret furdalás a vagyon, a két nő és a hazugságok miatt, a pénz megtalálásakor elbukik, mint romantikus hős, de végig indokokat keres, hogy legalizálja tettét. Brazovics tönkretételével bűnt követ el, emiatt azonban nincs lelkiismeret furdalása.Ismétlődő motívumok
 • pénz
 • hold (zsákon, Holdvilágnál Noémi és Timár szerelme, a Duna jegén Timár)
 • malom ( Szt. Borbála elején, végén befagy a jégbe a malom, megáll az élet)
 • folyó (míg folyik van élet, befagy- megáll és jön a halál)
 • üstökös ketté válik ( Timár kettős életére utal)

Sorscsere

 • Ali Csorbadzsi halála: Timár gazdag, Tíme árva és cseléd lesz Brazovicséknál
 • Brazovics halála: : Athalie cseléd lesz, Tímea úrnő
 • Krisztyán Tódor: Timár élhet, kiléphet, a szigetre mehet, Tímea összejöhet Kacsukával, új életet kezdhet


Romantikus és Realista vonások

Romantikus

 • ellentétek a szereplők közt
 • jó és rossz szereplők
 • több szálon futó események
 • izgalmas, változatos, fordulatos
 • tájleírások
 • sorscserék
 • véletlenek szerepe
 • titokzatosság
 • konfliktushelyzetek
 • hősök
 • megoldás -> Senki szigete


Realista

 • Timár Mihály alakja -> lelkifurdalása
 • Kacsuka és Zófia asszony
 • kor-környezet-társadalom rajz

Tér és idő

 • több helyszín: Komárom, Senki szigete
 • lineálisan előrehalad, a mű végén ugrunk 40 évet
Hangnem: elbeszélő, mindent tudó E/3 személyű. a végén E/1 re változik.

Nyelvezet
 • választékos
 • gazdag szókincs
 • kötetlen stílus


2011. március 9., szerda

Arany János: Epilogus (Őszikék ciklus)

Cím: lezárás, befejezés, végszó
Számvetés eddigi életéről, pályájáról. A versben nyugodtan veszi tudomásul a körülötte lévő dolgokat.

Első szakasz (1-5)
"Életet már megjártam"
A Pesten eltöltött időszakot "omnibusz", "fogat". A költő számba veszi az elmúlt éveket, semmi irigység nem volt benne, inkább a félrehúzódást a félreállást választotta. Az apró kis örömök feledtették vele, (útszéli kisvirág) az élet nehézségeit.

Második szakasz (6-10)

Infinitives and -ing forms

1. We've arranged to meet tomorrow.
We're planning to have a party.
I promised to call her tonight.

We use an infinitive after these verbs:

afford- megengedni magának
agree- egyetért
aim- céloz
arrange- intézkedik
begin- kezdődik
decide- dönt
deserve - megérdemel
expect- elvár/ gondol
fall- esik
hope- remény(kedik)
intend- tervez
learn- tanul
manage- kezel/irányít
need- szükség
offer- ajánlat
plan-terv(ez)
pretend- színlel
promise- ígér(et)
refuse- visszautasít
seem- látszik
start- indul
threaten- fenyeget
want- akar

We make a negative sentence with not:
She managed not not to lose her keys this time.
He pretended not to hear.
2. Some verbs are usually followed by an -ing form:
Do you enjoy flying?
I hate getting wet.

We use an -ing form after these verbs:
admit- bevallani
adore- rajong
avoid- elkerül
can't stand- nem állhatja
consider- gondol vminek
deny- tagad
dislike- nem szeret/ utálat
don't mind - nem bánom
enjoy- élvez
escape- menekülés
fancy- képzel
feel like- jól érzi magát
finish- befejez
imagine- (el) képzel
involve- belekever/ magába foglal
keep (on)-folyamatosan
look forward to- alig vár vmit
mention- említ(és)
mind- figyel/ értelem
miss- hiányzik
practise- gyakorlat
regret- sajnálat
resist- ellenáll
suggest- javasol
understand- érteni

2011. március 8., kedd

Arany János: Őszikék ciklus 1877-1880


A Margit-szigeten írta e verseit. Gyulai Páltól kapott kapcsos könyvébe, amely 56 verset foglal magába.
Kezdetben nem akarta kiadatni ezeket, halála után fia adatja ki.


Őszikék
Cím: a Margit-szigeten nyíló apró kikericsre utal, valamint az elmúlásra.

Arany János: Szondi két apródja

Keletkezés: 1856

Cím: A két apródot állítja a középpontba, ebben a történelmi helyzetben ugyanis az ő magatartásuk a vállalható (hűség a hazához), a fegyveres harcnak nincs itt az ideje.

Téma: történelmi ballada, Nagykőrös
1552 Drégely várának ostroma
Arany előtt már Tinódi L. Sebestyén feldolgozta ezt a témát.
A balladához kutató munkákat végzett, történeti krónikák.

Szerkezet szerint: többszólamú, előre haladó, 5. vsz-től páratlan apródok és Ali követének páros


1-2 vsz.:Történet helyszíne, pillanatnyi tájleírás, apródok megjelölése,
idő, hely, szereplők megjelölése, lenn a győztes törökök ->erkölcsi magasságok,
fenn a vár két apródja

Fenn a 2 magyar személy<----->lennt török sokaság
Csendesség<----->Zsibongás
Imádság<----->ünnep-győzelem

3-4 vsz.: Ali és követének beszélgetése a két apródot Ali szeretné, hogy csatlakozzon a győztes sereghez és őt ünnepelné, jellemző török szavak:
"Bülbül-szavu"
"huri"
"gyaur-basa"
"mennyei bokra"
"gyöngypár." -modorosságra utalnak.

6.vsz.: nyájasan viselkedik, Ali követe próbál hízelegni,olyan akár egy kígyó, ajánlkozik vigalommal, mézízű sörbettel.

8.vsz.: felsorolja mi jókat kaphatnának,továbbra is csábít,felsorolás

10.vsz.: Szállást ígér, az éj bekövetkezte előtt, felszólít Ali dicséretére, kéri meg az apródokat, türelmetlen, hiányos mondatok jellemzik.

14.vsz.: Ali óvásáról, jóságáról beszél

16.vsz.: Szondit dicsőíti, megváltozik a követ hangja, de aztán észbe kap, hogy ezt neki nem kéne.

18.vsz.: elfutja a méreg, börtönt ígér a Szondit dícsérő apródoknak
fenyeget ---->börtön miatt akarja őket elvinni


Az apródok időrendben mondják el a vár ostromának történetét, Ali követére ügyet sem vetnek. A versszakokban érezhető az a hatalmas szeretet és tisztelet, amit az apródok Szondi iránt éreznek. Az utolsó versszakban megátkozzák Szondi gyilkosait.
A várostrom és a harc leírásakor dinamikus képeket használ, hanghatások jellemzőek, felkiáltó mondatok, ismétlések, hangutánzó szavak.

A hűség és a hősiesség balladájának nevezik.

2011. március 7., hétfő

Európa határain túl


1. Gyarmatok
A holland, francia és angol gyarmatosítók az alávetett területeket bekapcsolták a világgazdaságba. Az anyaországok ezért gyorsan fejlődtek, de a gyarmatok nem.
Ültetvényeikre rabszolgákat vásároltak.

2. Latin-Amerika
Terjed a felvilágosodás eszméje <-> anyaországi abszolutizmus.
A katonai réteg puccsokat, katonai diktatúrákat visz véghez.
Létrejönnek önálló köztársaságok, evvel csapást mértek a Szent Szövetségre.

3. Egyiptom
Mohamed Ali (török szultán hűbérese) modernizálja a hadsereget, európai mintájú közigazgatást hoz létre és iparosít.
Az angolok fegyverrel ágyúnaszád-diplomáciát alkalmaznak. Egyiptom visszaesett a kiszolgáltatottak "fejletlenek" szintjére.
Algéria francia befolyás alá kerül.

4. India az angolok kezén
Brit Kelet-indiai Társaság
Só és Ópium monopólium az angolok kezén.
Árufelvevő piac lesz India, elszegényednek a lakosok, éhínségek.

5.Kína és Japán
Elzárkóztak a kínaiak, az uralkodót védték, aki despotikusan uralkodott.
Nem engedték kikötőik használatát.
Ópiumháború (1840-42) kínai vereség.
Japán mivel szigetország így elszeparálta magát az angolok elől.

Műveletek vektorokkal


Vektor: irányított szakasz, iránya, nagysága van.
A vektor nagysága egyenlő a vektor abszolút értékével.
jelölése: ABC kisbetűjével, és felette egy vízszintes vonal.

Nullvektor: nincsen nagysága, iránya tetszőleges

Helyvektor: a sík egy fixpontjából a sík egy másik pontjába mutat, pl.: origo

2011. március 2., szerda

Szent szövetség Európája

1. Bécsi kongresszus 1814 október

Szent Szövetség tagjai:
 • I. Sándor orosz cár
 • XVIII. Lajos francia király
 • I. Ferenc osztrák császár
 • III. Frigyes Vilmos porosz király

Porosz, osztrák, orosz szerződést köt a feudális monarchiák fenntartására.

Franciaországot visszakényszerítik a forradalom előtti határai mögé.
Belgium kapja Hollandiát, Norvégia Svédországot, Itália és Németország széttagolva maradt.2. Liberalizmus és nacionalizmus

A) LIBERALIZMUS=Szabadelvűség

politikai eszménye:
 • a polgárok szabad állama
 • választott képviselőkből álló parlament
 • törvények végrehajtása a parlamentnek felelős miniszterek feladata
 • mindenki egyenlő
 • vélemény szabadság
 • szabad sajtó
 • vallás
B) NACIONALIZMUS/ nemzetelvűség

A nemzet fontosságát hirdető ideológia, létrehozását, védelmét, tiszteletét a legfontosabb politikai elkötelezettségnek és értéknek tekinthető politikai irányzat.


A nemzeti függetlenség, társadalmi haladásért küzdelmet vívtak, a liberalizmus és a nacionalizmus a XIX. század első felében többnyire összekapcsolódott.
-> az alávetett népek nyelvi függetlenséget vívtak ki
-nemzeti kultúra felvirágozása3. Lázongások

'20-as évek :oroszok 1825 tiszti lázadás (dekabristák) -> Szent Szövetség leveri
1821 Görög szabadságharc török ellen -> Görögország független lesz (1829)

'30-as évek:
Párizs XVIII. Lajos meghagyta a parlamentet, de X. Károly nyíltan a régi rendszert követelte, 1830 július a király feloszlatta a parlamentet -> barikádok -> X. Károly lemond és elmenekül
Lajos Fülöpöt hívják trónra
Franciaország kilépett a Szent Szövetségből -> új forradalom
Vége a Bourbon-ház uralmának.
Alkotmányos királyság lesz.


Lengyelország szabadságharca 1830-as évek
 • az orosz cár (I. Miklós) alkotmányát erőlteti a lengyel népre
 • korlátozott országgyűlés
 • lengyel kormány
 • megkezdte a lengyel alkotmány felszámolását
 • 1830. november a lengyel országgyűlésen a Romanovokat letaszítják a lengyel trónról
 • lengyel-orosz háború -leverik a lengyeleket

A Szent Szövetség rendszerét a '48-'49-es szabadságharc, forradalmak verik le.

2011. március 1., kedd

A személyi hatalom rendszere, Napóleon diktatúrája1. Előzménye

-leszámolnak a terrorban tartókkal -> Robespierre bukása
-1795 királypárti felkelés Párizsban, Bonaparte Napóleon belelő a tömegbe , leveri a felkelést


2. Új államszervezet 1795 szeptember

Az 1791-es Alkotmány elveihez tér vissza.
Kétkamarás törvényhozó testület -> alsóház "500-ak tanácsa",
-> felsőház "vének tanácsa" 250 fő

1794-1799 Direktórium, 5 tagú végrehajtó hatalom

A direktórium átmenet a diktatúrához a forradalom és a köztársaság védelmében, egyaránt szemben áll a restaurációval és a jakobinus diktatúrával. Ezért nyílt erőszakot és választási csalásokat is alkalmaznak.

 • nincs tömegbázisa, így a hadseregre szorul
 • nő a katonai puccs esélye
 • nem szavazhattak a vagyonnal nem rendelkezőek
-> első konzul, Franciaország diktátora Bonaparte Napóleon (1799 november 9-1804 konzulátus)3. Napóleoni élet, a béke korszak


A nép békét akar, így Bonaparte Napóleon visszahódítja Itáliát (1800), Ausztriai békekötés.
 • az egyházat és a pápai hatalmat alárendelte az államnak (katolikus egyház újjászervezése)
 • Polgári Törvénykönyvet hoz létre (Code Civil/ Napoléon)
 • értékálló pénzt veretett
 • létrehozta a Francia Nemzeti Bankot
 • egyetemeket, iskolákat hoz létre
 • védővámokkal megakadályozza Anglia importját
 • hivatalok újjászervezése
1804 Császárrá koronázza magát Napóleon.

1805 Austerlitz Az austerlitzi csata vagy más néven a Három császár csatája, a harmadik koalíció elleni háború első ütközete, Napóleon legfényesebb győzelmeinek egyike. Napóleon a csatában legyőzte a névlegesen Kutuzov vezette orosz-osztrák hadsereget.

Jena, Frinland, Itáliai és Egyiptomi hadjárata híres.

4. Berendezkedés a meghódított területeken


 • kontinentális zárlat, Európának megtiltja a kereskedelmet Angliával
 • a terültein bevezette a polgári intézményeket -> feudalizmus bomlása
 • elnyomta a nemzeteket
 • saját rokonait és tábornokait ültette trónra
 • gyakori felkelések (spanyol)
 • Ausztriai Ferenc császár lánya lett a felesége Napóleonnak (Mária Lujza)

5. Napóleon bukása

1812 Oroszország ellen vonul fél millió emberrel, elfoglalja Moszkvát. de az oroszok nem kötnek békét
1813 Lipcsénél a "Népek csatájában" döntő vereséget mértek rá
Napóleon lemondott és száműzték Elba szigetére

XVIII. Lajost királlyá koronázták (Bourbon) /abszolutizmust akarnak/
-üldözték a forradalmárokat, bonapartistákat
-ellenállás bontakozik ki, de nincs katonai erejük


6. Napóleon visszatérése

1815 március Napóleon partra száll Franciaországban 400 fős csapatával
 • az ellene küldött sereget is maga mellé állítja
 • Bourbonok elmenekülnek
 • Waterloo döntő vereség 1815 (angol-porosz-holland)
 • száműzték Szent Ilona szigetére 1821-ben meghal
Bourbonok visszatérnek 1815-48 második restauráció.

99.oldal levél szavai

spoil- elrontani
recently- nemrég
received- kapott
editor -szerkesztő
properly- megfelelő
instead- helyett
send- küld
aunties- nénike
out-of-the-way - el az útból
ordering -rendelés
common- közönséges, közös
interest- kamat
drop- csepp
opinion- vélemény
understanding - megértés
finding- megállapítás
plans - tervek