2011. március 26., szombat

11. Az első ipari forradalom (1780-1850)

Előzménye

 • a mezőgazdaságban tőkés átalakulás (vetésforgó helyett 3 nyomásos gazdálkodás)
 • Angliából indul ki
 • új technológiának köszönhetően megnő a terméshozam, az árak csökkennek, nő az életszínvonal, a kedvező változás következtében nő a népszaporulat, a mezőgazdaság képessé válik a növekvő városi lakosság eltartására

A modernebb mezőgazdasági technika (trágya, takarmány növény) következtében kevesebb munkaerő kell a mezőgazdaságba, a felszabadult munkaerő a városba vándorol. Az iparban fog elhelyezkedni.
 • kedvező földrajzi elhelyezkedés
 • India kincset ér nekik (piac, nyersanyag forrás)
 • gazdag ércekben, szénben
 • angol bankhálózat terjedőben
 • a kormány kedvező adórendszerrel támogatja a befektetőket


Folyamata

 • textiliparban kezdődött: kis tőke befektetést igényel, nagy piaci igény, a textilkereslet vezetett az első gépek feltalálásához
 • gőz energia használása
 • a termékek elszállítása -> Fullton gőzhajó és Stevenson gőzmozdony
 • hírközlés: Morse távírója
 • nehézipar: gőzgép, sín, mozdona, bányászat, kohászat -> szabvány gyártás
 • mzg.: vető-, arató-, cséplő- gépek, gőzeke

Ipari forradalom fogalma: az iparban lezajlott robbanásszerű változás (minőségi és mennyiségi) ennek következtében az ipari technika átalakul és a manufaktúrákat a gyári tömegtermelés váltja fel.Következménye

demográfiai:
 • nő a népesség
 • nő a városi lakosság
 • javulnak a higéniai körülmények (vízvezeték, csatorna)

gazdasági:
 • a helyi kézműipar tönkre megy -> városba mennek
 • a széles munkaerőpiac lenyomja a béreket
 • kezdetben nem szabályozták a munkások jogait
 • következmények nélküli elbocsátások
 • női és gyermek munka kihasználása

társadalmi: új társadalom, új rétegek: vállalkozók és munkások
 • 1. vállalkozó polgárság, tőkésnemes földbirtokosok
 • 2. középosztály: értelmiség (mérnök), kisiparos, kereskedők, parasztok (saját földdel rendelkezik, magának termel)
 • 3. ipari munkások, mezőgazdasági munkások

politikai:
1. Az angol munkásmozgalom kialakulása
 • kezdetben géprombolás-> önsegélyező egyesületek -> szakszervezetek -> sztrájkok->
 • 1836 chartista mozgalom a szavazati jog megszerzése ->
 • 1867 szakképzett munkások kapnak szavazati jogokat
 • 1906 munkáspárt megalakulása


Szocializmus kialakulása

A XIX. század politikai és szellemi irányzata, amely a közösséget tekinti elsődlegesnek. Az emberek között vagyoni és politikai egyenlőséget hirdet, a hátrányos helyzetű emberek, a munkásság felemelésén dolgozik, e célokat radikális társadalmi reformok, forradalom útján kívánja elérni.
utópista szocializmus (Fourier falansztere, Owen gyáros, Saint Simon) kizsákmányolás mentes társadalom eljövetelét hirdeti
tudományos szocializmus (Karl Marx, F. Engels)Tudományos szocializmus

 • kidolgozói: Karl és Engels (Párizs és Anglia)
 • programjuk 1848 kommunista kiáltványban foglalják össze
ideológiai alapjai:
 • materializmus: az anyag elsőbbségét hirdeti és a világ anyagi felépítését
 • dialektika: a világot az ellentétek harca viszi előre
 • a történelem osztályharcok története
cél:
 • a kommunizmus a szocializmus magasabb foka, egy osztály nélküli társadalom, ahol teljes a vagyoni és politikai egyenlőség
 • a munkában mindenki képességei szerint vesz részt
 • a fogyasztási cikkekből mindenki szükségletei szerint részesül