2012. április 10., kedd

Radnóti eclogái,idill és valóság

http://erettsegizz.com/magyar-irodalom/radnoti_miklos_eclogai_irodalom_tetelek/

 • ecloge= szemelvények

 • eclogák: Vergilius nyomán kapta


 • Radnóti Miklós: Első ecloga

  Vergilius Georgicájának mottójával kezd: „Mihelyt a jog és a jogtalanság összekeveredik, háborúk lepik el a földet és a bűnök sokasága.”

  Az eclogában 2 költőt említ: Frederico Garcia Lorca-t (spanyol költő volt, de a spanyol polgárháború idején kivégezték) és József Attilát.

  Ennek célja, hogy bemutassa, hogyan múlnak el a költők, mily hamar elfelejti az emberiség azokat, akiket tényleg tisztelni kell.

  A vers idillel indul, amit rögtön kiábrándulás követ, hiszen még ez nem a tavasz, a költészetben sem.

  Tölgyfa hasonlat: a biztos halál tudatában is a költőnek az a feladata, hogy írjon, alkosson, hiszen az élet egyet jelent a költészettel.


  Radnóti Miklós: Negyedik ecloga

  Az eclogák sajátságos formáját viseli.

  Elutasítja a világot, már a születését is feleslegesnek véli.

  A költő és a Hang folytat párbeszédet egymással.

  A vers negatív , mert a betegségről ír, elveti, eldobja ezt az életet, a halál jelenti számára a megnyugvást. Az egész élet számára felesleges.

  Tisztán látja, hogy halálraítélt ( Hitler hatalomra jutása miatt)

  Gyümölcshöz hasonlítja az emberi életet.  Radnóti Miklós: Hetedik ecloga

  A vers már a Lager Heidenauban keletkezett, a bori- notesz első verse ez.

  A fogolytartás körülményeit mutatja be; a feleségének mondja el a fogolytábor körülményeit.

  1. vsz: – szögesdróttal körbevett hely, a rabság jelképe, de az este leereszkedésével már nem látszik ez a drót szabadnak érezhetik magukat.

  • álmodás, képzeletben hazaálmodják magukat a rabok

  1. vsz: otthonért való aggódás életben tartás

  2. vsz: még a biztos halál tudatában is megjelenik a hit Radnótiban, h. írjon mint egy hernyó, mint egy állatmint ahogy él

  3. vsz: az emberek fajtái különböznek, mégis egy életet élneka fogvatartás és a hely. A lelket a haza, csoda stb. tartja ezekben az emberekben.

  4. vsz: állati sorban élő állat  az életük egy nappal rövidebb lett, a drótokat megint látja.

  5. vsz: újra megszólítja a kedvest, de ő nem alszik. ( a költő)

  A megszólítások és a tudósító jelleg miatt levélnek tartják.

  Az álom és a valóság egymásba csúszik, ugyanígy a jelent és a múlt képei is.

  Az idill a feleség alakjához köthető, az idill megtartó ereje és az embertelen közelsége