2011. október 12., szerda

34. Az USA második forradalma

1.USA

 • a XIX.században példa nélküli fejlődésnek lehetünk tanúi
 • 50 év alatt 4 szeresére emelkedik a lakosság száma
 • 1860-ra az USA az egyik legnagyobb ipari hatalom
 • zajlik az ipari forradalom, ennek következménye a fém ipar fellendülése ->fegyvergyártás, szénbányászat, pamut ipar
 • a bevándorlókat olcsó gazdasági területekkel várják


2. É és D eltérő fejlődése

Észak: farmerek dolgoznak szabad földön, és a hazai piacon adjál el termékeiket, minden iparcikk innen ered , vámot akarnak

Dél: ültetvényeken rabszolga munka folyik, külföldre adják el terményeiket, mivel az ültetvények kimerítik a talajt ,ezért terjeszkedniük kell.
Harc az indiánok ellen, mexikói háború. A déliek érdeke, hogy fenn maradjon a rabszolgaság.1820 Missoni egyezmény

A 36 foktól Északra csak szabad államok alakulhatnak, míg a 36 foktól Délre engedélyezik a rabszolgatartást.
Az egyezménykötés után csak párosával lehet új államokat beléptetni az USA-ba.

célja: az USA egyensúlyát fenntartani
az '50-es években délen válság volt, tapasztalható lemaradtak az É-kal való versenyben
Ráadásul az Eu-i közlemény elítéli a rabszolgaságot.3. Az ellentétek kiéleződése

1854: Kansas és Nebraska felvételénél az ellentétek fegyveres harccá fajultak és Kansasban háború tör ki. A kongresszus ugyanis az új államok (lakosság) döntésére bízta, hogy lesz e rabszolgaság vagy nem, bemenekítik őket vagy nem.
Erre a nagy rabszolga tartók bevonultak Kansasbe , hogy elérjék a rabszolgatartás bevezetését.
A győzelmet végül a rabszolgatartást ellenzők szerezték meg, köztük volt John Brown.

 • északiak érdekeit képviselte a REPUBLIKÁNUS párt
 • déliek érdekeit a DEMOKRATA párt képviselte
1859 John Brown és 18 társa elfoglalt egy virginiai fegyverraktárat, hogy rabszolgafelkelést robbantson ki


A republikánus párt egyik szárnya fellépett a rabszolgaság megszüntetése mellett, a többiek azonban nem a rabszolgaság ellen voltak, hanem a rabszolgatartás további kiterjesztése mellett tiltakoztak. pl. Lincoln

4. Az USA polgárháborúja 1861-1865 között

Előzmény: 1860 Abraham Lincoln republikánus érzelmű ügyvéd lesz az Egyesült Államok 16. elnöke -> 11 déli állam kilép az UNIÓból


UNIÓ
Azok akik az Északiak oldalán maradtak.
céljuk: egyesítés
lakosság: 22 millió
hadsereg: 1 millió katona
ipar fejlettebb
hosszabb vasút hálózat
tengeri flotta
Grant és Sherman tábornok
360 ezer halott

<-> Amerikai Konföderált Államok Szövetsége

Déliek érdekét képviselték
Jefferson Davis önálló elnökük lesz
céljuk: megőrizni az önállóságot
lakosság: 9 millió és ebből 3,5 rabszolga
hadsereg: 500 ezer fő
A tisztikar nagy része délhez csatlakozik.
Robert Lee tábornok
260 ezer halott


 • Kezdetben a Déliek nyernek, a fordulat 1863 Gettysburgnél történik, amikor az északiak Washington elfoglalására indultak.
 • 1863 január rabszolgaság eltörlésére az elnök rendeletet hoz, így a katonai erőt növelte 190 ezer fővel Északon.
 • 1865 április az északiak győzelmével ér véget a háború
 • Lincoln nem sokkal később a Ford színházban merénylet áldozata lesz5. Harc eredménye
 • fokozatosan megszüntetik a rabszolgaságot
 • a déli államok gazdaságilag tönkre mennek
 • az északiak érdeke érvényesül, megerősödik az északi polgárság
 • a hadtörténészek az első modern háborúnak tartják (vasút, távíró, tengeri aknazárak, géppuska, rendszeres orvosi vizsgált, Zeppelin)