2011. február 2., szerda

Toldi estéje elemzés

Műfaj: elbeszélő költemény

Téma: Az öregedő Miklós újra elindul Budára, hogy megvédje a magyarok becsületét, legyőzi az olasz bajnokot. Miután a király megtudja, hogy a hős Toldi volt, megbocsát neki, kibékülnek. Miklós újra elkövet egy gyilkosságot, az őt kigúnyoló apródokat megölte. A király halált kiált rá. Toldi hazatér Nagyfaluba, készül a halálra. A király lelkifurdalástól gyötrődve siet, hogy kibéküljön vele.

Cím értelmezése: Metaforikus, Toldi életének a végére és halálára utal. Haladni kell a korral!

Gondolati mag: A király és Toldi vitája, új dolgok vs. hagyományok. A vita lényege, milyen legyen a nemzeti magatartás a haladást jelentő kultúrával szemben. Toldi a hagyományokhoz ragaszkodik, a király az újítás, haladás híve. A követendő magatartás a kettő közt van, úgy haladni a korral, hogy a hagyományainkat megőrizzük.

Énekenkénti fontos történések:

1. ének - a követ érkezése, (Nagyfalu 1.nap)
2. ének - Gyulafi testvérek párbaja
3. ének - Toldi győzelme (Buda, 4. nap)
4. ének - Toldi kegyelme, ünneplés (Buda, 4. nap)
5. ének - Toldi újra öl (Buda, 4. nap)
6. ének - Toldi halála (Nagyfalu, 7.nap)


Hasonló cselekményelemek Toldi és a Toldi estéje között:
 • életlen gyilkosság /Toldi- malomkő, T. e. apródok -buzogány/
 • vitéz /cseh, olasz ->Toldi legyőzi őket/
 • ismeretlenség, nem ismerik fel, majd csak később
 • Nagyfaluból indul mind a kettő történet
 • vándorút / Toldiban részletesen bemutatja Toldi alakját, míg a Toldi estéjében erre már nincs szükség, így rövidebb a vándorút/ Budára
 • konfliktus /György Toldi földjét akarja megszerezni, T.e. a király haragjaToldi állandó jellemvonásai:
 • hazafi
 • hirtelen haragú
 • lelkiismeretes
 • erős
 • büszke
 • őszinte

Értékek Toldi számára:
 • hagyomány
 • haza
 • elvhűség
 • bátorság
 • hősiesség
Bence alakja: hű társa mindenkor, kezdetben nevetség tárgya, megdobálják,/ de ennek dramaturgiai szerepe van, /rozsdás fegyvereik miatt később éljenzi őket a tömeg.

Toldi estéje cselekményének vázlata

Toldi utolsó próbatétele

I. ének: A Toldi-ház kertjében az öreg vitéz-régi, hű szolgája segítségével- sírt ás magának. Bence zokogását egy hírnök érkezése szakítja félbe: Pósafalvi János érkezik Budáról, hogy Toldi segítségét kérje: ismét a magyarság becsülete forog kockán. Miklós ígéretet tesz, hogy kiáll az olasz bajnok ellen, aki hadijátékban már a magyar címert is elnyerte.

II. ének: Miklós és Bence három nap alatt ér Budára, ahol éppen újabb viadalra készülnek az olasz bajnokot halálos párbajra hívják a Gyulafi testvérek. Ám hiába bátor a két levente, ha az idegen erősebbnek bizonyul náluk: mindkettejüket legyőzi.

III.ének: A porondon egyedül maradó olasz bajnokot ekkor egy "iszonyú barát" hívja párviadalra. A király felismerni véli Toldit, de úgy tudja, hogy vitéze már rég halott. A hosszú küzdelem a barát- azaz Toldi -győzelmével ér véget, aki megöli ellenfelét. A bajnok ahogy jött, el is tűnik, s a király Pósafalvi János szavaiból tudja meg, hogy valóban Toldit látta vívni.


Toldi jutalma

IV. ének: A Nagyfalu felé poroszkáló Miklóst nagyon bántja, hogy nem ismerték fel. Ám hamarosan utoléri őket az ujjongó tömeg, köztük a király követe is, aki a király kegyelméről biztosítja Miklóst. Toldi visszatér budai szállására.

V.ének: A megvénült házban Miklós megifjodik: tiszta ruhát vesz, s elindul a királyhoz. Az előszobában az apródok nótákkal múlatják az időt, egyikük éppen Toldit gúnyoló verset énekel. A betoppanó Miklós vad haragra gyullad, s buzogányát az apródok közé hajítva hármat megöl közülük. Sértődötten rohan el, a király pedig halált kiált fejére.

VI. ének: A hazatérő Toldit elhagyja utolsó ereje is, s hiábavaló Bence gondos ápolása. Miklós tudja, hogy elérkezett utolsó órája. A király lelkifurdalástól gyötörve siet haldokló barátjához, hogy kibéküljön vele. De utolsó beszélgetésük is csak azt bizonyítja: éles szakadék áll kettejük felfogása között. Toldit fáklyás menet kíséri utolsó útjára Rákos mezejéig. Harmadnapra már új sír emelkedik a Toldi-ház udvarán.