2011. március 28., hétfő

A népek tavasza 1848-49 forradalmak

Előzmény

Szent Szövetség tönkre megy:
 • gazdasági fejlődés
 • nemzeti mozgalmak
 • társadalmi feszültségek
 • alkotmányos királyság hívei, radikális demokraták, szocialisták szembeszállnak
Fr.o. ->polgári demokrácia
Német és Olasz.o. -> egységes és alkotmányos kormányzást akar
Habsburg Birodalom -> robotolnak még -> liberális alkotmány, jobbágyfölszabadításra törekednekFranciaország

A gyáriparosok több jogot szerettek volna, növekedett létszámuk és szervezettek akartak lenni.
A kormány <-> nemzetőrség, munkások (barikádok emelése).
Lajos Fülöp lemond, de későn a felkelők elégetik a trónszéket.
Republikánusokból álló ideiglenes kormány jön létre -> Fr. o. köztársaság
Louis Blanc (munkás) kormány tagja lett.
 • bevezetik a titkos választójogot
 • elismerik a munkához való jogot
 • a "nemzeti műhelyek" a munkanélküliek foglalkoztatására


ABSZOLUTIZMUS összeomlása Kelet-Közép Európában

 • Pozsony: magyar rendi országgyűlés francia kulturális hatás
 • Bécs, Berlin
 • Kossuth március 3-án a Habsburgoktól alkotmányt követelt
 • Bécs március 13 fölkelések -> Metternichet menesztették -> megalakul a fegyveres Akadémia Légió
 • Ausztria első alkotmányos kormánya, eltörlik a jobbágyságot a Habsburgoktól
 • Német.o. -> alkotmányos királyság, német parlamenttel


Munkanélküliség Párizsban

 • a választásokon a középosztály és a kis tulajdonos parasztság a szociális köztársaság ellen, a tulajdonosok érdekeit védelmező állam mellett szavazott
 • nő a munkanélküliek száma -> város, Párizsba mennek , a kormány választást adott nekik: hadsereg vagy vasútépítés
 • 1848. június 23 kitör a felkelés


Abszolutizmus -Győzelem Kelet- Közép Európában
 • Hohenzollerek és Habsburgok ellentámadása
 • Orosz.o. benyomul a török fennhatóság alatt lévő Moldvába
 • Bécsben ismét kitör a forradalom (okt. 6)
 • Fr.o. Napóleon unokaöccsét választották köztársasági elnökké
 • Anglia semleges
 • nincs egységes alkotmányos Német.o. (Habsburg<-> porosz ellentétek)


Az arany ember

Keletkezés: 1872 a kiegyezés utáni időszak nagy regénye (1867), ő maga is kedvelte ezt a regényét

Téma: Timár Mihály meggazdagodásának útja és lelki őrlődése két nő között

Cím: Két jelképes szó, arany- szíve van Timárnak, és utal a meggazdagodására. A parasztok nevezik először arany embernek.Szerkezeti csomópontok
5 fejezetből áll

Expozíció: a táj bemutatása (vaskapu), a Szent Borbála nevű hajó utasainak megismerése, a Senki szigetének a bemutatása

Bonyodalom: Timár megtalálja Ali Csorbadzsi kincsét, innentől kezdve végigkövetjük Timár gazdagodásának útját és kettős életét. Komárom és a Senki-szigete Noémi közt.

Kibontakozás:
 • Timár kettős élete,
 • Brazovics élete,
 • Kacsuka és Athalie története,
 • Krisztyán Tódor kalandjai

Tetőpont: Krisztyán Tódor fenyegeti Timárt, hogy leleplezi.

Megoldás: Timár elhiteti, hogy meghalt és a Senki- szigetére "menekül". Tímea azonban egész életében őrlődik, mert Timár él gyanítása szerint.
Szereplők

"Angyalok"

Noémi: a természet gyermeke, hűségesen szereti Timárt, ártatlan, közvetlen, hitvese Timárnak

Tímea: visszafogott, hálás Timárnak és a felesége, rideg, titokzatos

Teréza: természetben él, odaadó, a lányáért él, gondoskodó, dolgos, egyszerű asszony


"Ördögök"

Athalie: gonoszkodó, elkényeztetett úri lány, féltékeny, irigy, gőgös, sorsát alapvetően meghatározza apja halála, Kacsuka visszautasítása után bosszúra vágyik, lekezelő anyjával, rosszindulatú, kétszínű

Krisztyán Tódor: alattomos, kétszínű, ravasz, sokat tud Timárról, zsaroló, bosszúvágyó, okos, veszélyes, erőszakos, utazó, kalandor, Timár tökéletes ellentéte


Mellékszereplők

Zófia asszony: cselédből lett úrnő, megmarad cselédnek, igénytelen, kíváncsiskodó, hangosan beszél, elítéli saját lányát

Kacsuka: érdek ember Athalie-val szemben, Tímeát őszintén szereti


Timár Mihály: lelkiismeret furdalása van a két nő és a kettős élete miatt, a pénz megtalálásakor elbukik, mint romantikus hős, de végig indokokat keres, hogy legalizálja tettét. Brazovics tönkretételével bűnt követett el, emiatt azonban nincs lelkiismeret furdalása.


Ismétlődő motívumok
 • pénz
 • Hold (zsák, holdvilágnál vall szerelmet Timár Noéminek, Duna jegén kóvályog Timár és a Hold világít csak )
 • malom ( Szent Borbála elején találkozik vele, a végén befagy a jégbe, ez azt jelenti, hogy megáll az élet)
 • folyó ( amíg folyik addig van élet, ha befagy akkor nincs)
 • üstökös ketté válik (Timár kettős életére utal)

Sorscsere

Ali Csorbadzsi halála: Timár meggazdagszik, Tímea árva és cseléd lesz

Brazovics halála: Athalie cseléd lesz, Tímea úrnő

Krisztyán halála: Tímea élhet Kacsukával, Timár kiléphet az életéből és a Senki szigetén élhet boldoganRomantikus és realista vonások

Romantikus:
 • ellentétek szereplők közt
 • jó és rossz szereplők
 • több szálon futó cselekmény
 • izgalmas, változatos, fordulatos
 • tájleírások
 • sorscserék
 • véletlenek szerepe
 • titokzatosság
 • konfliktus helyzetek (Timár- Tódor)
 • hősök
 • megoldás -> Senki szigete

Realista:
 • Timár alakja lelkifurdalása
 • Kacsuka és Zófia hiteles szereplők
 • kor-környezet-társadalom rajz


Tér, idő: több helyszín ->Komárom, Senki szigete, lineálisan előrehalad, a mű végén ugrunk 40 évet


Nyelvezet
 • választékos
 • gazdag szókincs
 • közvetlen stílus
Elbeszélő mindent tudő E/3 személyű, a végén E/1 személyűvé vált át a hangja az írónak.

Madách Imre


 • 1823 január 21 született Alsósztregován (Szlovákia).
 • édesanyja Majthényi Anna, apja Madách Imre

Tanulmányai

 • magánúton végezte, a
 • vizsgákat a váci piarista gimnáziumban tette le
 • pesti egyetem 1837
 • filozófiai tanfolyam, majd jogi kar (reformkor, szellemi élet)
 • Lantvirágok 1840 egyetlen verseskötete
 • Fráter Pál mellett aljegyző
 • Pesti Hírlapban jelennek meg cikkei
Fráter Erzsébet 1845 felesége lett Csécsén, ellenezték ezt a nőt. Az 1848-49-es szabadságharc megviselte a családot, sokan meghaltak.
Madách védte a hazáért küzdőket, 1852 aug. 20-án letartóztatták és vasra verve Pozsonyba vitték, majd Pestre.
Birtokait és vagyonát lefoglalták, később bizonyítékok hiánya miatt elengedték. Megromlott emiatt házassága, elváltak.

1859 február- 1860 március Az ember tragédiája .

1864. október 5 meghal Alsósztregován.