2012. március 23., péntek

Magyar nyelvtörténet

1. Első magyar korszak: nyelvrokonainkkal való együttélés időszaka, nincs írásos nyelvi emlék

2. Ős magyar korszak i.e. 1000- a honfoglalásig: nincs nyelvi emlék, első idegennyelvi hatások érték a nyelvet

3. Ómagyar korszak 896- 1526 (honfoglalástól mohácsig):
 • az első írásos nyelvi emlékek ebből a korszakból származnak
 • nincs egységes köz- és irodalmi nyelv
 • a nyelvemlékek szerzőjük nyelvjárását tükrözik
 • kéziratos, kódex-> vallásos, kézzel írt
 • latin, szláv hatás
 • sok jövevényszó

4. Közép magyar korszak (1526-1772)
 • a latin mellett erősödik a magyar nyelvűség
 • megjelennek a nyomtatott könyvek
 • bibliafordítás, könyvnyomtatás, reformáció
 • első magyar bibliafordítás Károly Gáspár vizsolyi biblia(1590)
 • nyelvtankönyvek, nyelvhelyességi, helyesírási könyvek születnek (Gelei Katona István, Szentci Molnár Albert)
 • fellendül a szótárírás
 • terjed a világi szépirodalom is (históriás énekek)
 • a magyar nyelvű egyházi irodalom is fejlődik (zsoltárok)
 • a XVII. századra két fő nyelvjárási típus alakul ki: ÉK-i és a Dunántúli

5. Új magyar korszak (1772- napjainkig)
 • nyelvújítás időszaka
 • XIX. század közepére kialakult az írott irodalmi nyelv szabályrendszere
 • MTT 1825 (Magyar Tudós Társaság)
 • helyesírási normarendszer
 • 1844. a magyar az államnyelv hivatalosan is
 • megindul a nyelvművelés, nyelvtudomány, a magyar nyelv tudományos kutatása

6. Újabb magyar kor (1920-napjainkig)
 • a trianoni béke szétszakította a magyar nyelvet, ezért a külön fejlődés lehetőségei figyelhetők meg
 • csökken a nyelvjárások szerepe
 • nagyobb teret nyernek a csoportnyelvek (ifjúsági, ARGO)