2011. december 17., szombat

Történelem tételek (szóbeli és írásbeli)

1. A Nagy földrajzi felfedezések és következményei
2. Mátyás politikája (bel- és külpolitika, gazdaság ,kultúra)
3. A felvilágosult abszolutizmus, Mária Terézia és II. József
4. Az első ipari forradalom és következményei
5. Az áprilisi törvények
6 A reformkor fő törekvései, Széchenyi és Kossuth programja
7. A szabadságharc vereségéhez vezető út és a szabadságharc leverése
8.A kiegyezéshez vezető út és a dualista állam működése (Tisza Kálmán)
9. Gazdaság és társadalom a dualizmus idején
10. Német egység létrejötte
11. Az I. Világháborúhoz vezető okok, előzmények (Balkán forrongása, szövetségek alakulása)
12. Az I. Világháború eseményei

2011. december 14., szerda

Kosztolányi: A szegény kisgyermek panaszai

Versfüzérekből áll, címük nincsen illetve a versek első sora adja.

A versek darabjai nem kronológiai vagy epikus rend szerint követik egymást. A szereplíra sajátos megvalósulása történik itt, Kosztolányi egy vidéki kisgyerek helyzetébe képzeli bele magát. A történetek mögött ott sejlenek gyermekkori élmények, de nem minden róla szól.
Érdekes látószög a tiszta, naiv gyermeki szemmel nézni a körülöttünk lévő világot és rácsodálkozni a velünk történt eseményekre, hiszen kérdés, hogy a már felnőtt férfi tudja e úgy látni a világot, mint annak idején gyermekkorában.

A kötet kezdő darabja "Mint aki sínek közé esett...", a halál előtti pillanatot ragadja meg. A halál előtti pillanatban lepereg élete filmje, ebben a helyzetben megragadja a számára értékes dolgokat, boldog perceket, a lényeget, a neki felejthetetlen pillanatokat. Ez az impresszionista felfogás, a fogalmak pl.: lepke, álom, rémes, édes, ezek illanó képek, megfoghatatlan dolgok, mégis az örök szóhoz fűződnek, hiszen ezek adják egy emberi élet lényegét.
Ezzel a verssel teremti meg az újfajta gyermeki látószöget, nézőpontot, hogy aztán a további versekben képeket, hangulatokat, pillanatokat tudjon kiemelni gyermekkorából.

Kosztolányi a gyermekkort olyan teljességnek, gazdagságnak fogja fel, amelyhez képest a felnőtt kor lelki elszegényedést, fokozatos beszűkülést jelent.

"Azon az éjjel" a nagyapa haláláról szól, ismétléssel adja meg a vers ritmikáját. Van epikus vonulata, de ebből is csak részleteket emel ki.

"Mostan színes tintákról álmodom. "
A versben az elbeszélő kijelenti semmit sem indokolva, hogy színes tintákról álmodik és a legszebb a sárga. Ezt követően türelmetlenül sorolja a színek árnyalatait. Türelmetlenségére utal a szavak ismétlése, fokozások és előjön a szinesztézia (bor-színű, tréfás-lila, szomorú-viola) az impresszionizmus kedvelt szóképe. Feltételes módú igék a gyermek vágyakozását fejezik ki. A versben meghatározó szín van, kezdetben a sárga szín ami a vers végére arannyá változik, és a kék. Mindkét színhez családtagjait társítja, húgát és az édesanyját. A műben megjelenő színes világ vágya az utolsó sor miatt kissé fájdalmassá válik, hiszen az elbeszélő szürkének érzi életét, ezért vágyik a színekre.

"A rút varangyot véresen megöltük."
Szinte naturalista, kegyetlen leírás az állatkínzásról, amit csatának fog fel, mindezt egy anyabékán végzik el. A vers végén már nem a gyermek, hanem a felnőtt szólal meg, aki visszanézve törpe gyilkosoknak nevezi egykori önmagukat.

"Már néha gondolok a szerelemre "
A címmel ellentétben nem a szerelemről beszél, hanem inkább a szeretetről, a törődésről, olyan mintha a gondoskodó édesanya jelenne meg a versben, aki elhozza a harmóniát, a nyugalmat az arra vágyó kisgyereknek.

"Lánc, lánc,eszterlánc"
A mű megidézi a gyermekkori játékokat és mondókákat, a felnőttkorban azonban ezek megváltoznak, a tánc pokoltánccá változik, a játékban szereplő lánc a felnőttség, a rabság láncává válik. A gyermekkori idillt a teljesség világát egy elidegenedett felnőtt lét követi, amiből visszavágyik gyermekkorába.

"Menj kisgyerek"
A kötet legutolsó verse, a lírai én megszólítja gyermekkori önmagát és elbúcsúzik életének e szakaszától, hogy aztán majd a felnőtt kor, a vénség következzék.


A kötet darabjainak hangvétele: bús, nosztalgikus, szomorú, ez teremti meg a kötete egységét, gyakori motívuma a halál és a búcsúzás. Több stílusjegy is megjelenik a versekben pl. impresszionizmus, szimbolizmus, naturalizmus, expresszionizmus.

Kosztolányi Dezső életrajza

1885. március 29-én született Szabadkán.
Apja, Kosztolányi Árpád, a helybéli gimnázium matek-fizika szakos tanára, később igazgatója. Édesanyja, Brenner Eulália. Nagyapja Kosztolányi Ágoston, aki nagy hatással volt az íróra, mert írni-olvasni, angolul tanította. Brenner Géza -> Csáth Géza az unokatestvére.

Tanári pályára készült: 1903. a bp-i egyetem bölcsészkarára iratkozott be magyar-német szakon. Itt ismerkedett össze Babitscsal, Juhász Gyulával, intenzív levelezés folyt köztük. Nem fejezi be az egyetemet, de 1906-tól a Budapesti Napló munkatársa, a versrovatot szerkesztette.

1907. Négy fal között -> első verseskötete <-> Ady kritizálta ezt
1908. A Nyugat munkatársa lett
1910. A szegény kisgyermek panaszai hozta az igazi elismerést neki, 32 vers kezdetben, majd 1923-ban 63 vers került bele
1911. Őszi koncert, Kártya
1912. Mágia

1908-1910 sokat utazott, Európa különböző országaiba
1910-ben ismerte meg Harmos Ilonát, 1913-ban el vette feleségül
1913. Modern költők c. műfordítás- gyűjteményét adta ki
1915. egyetlen fia, Ádám született
1916. Mák c. verseskötet
1919. Új Nemzedék c. napilap munkatársa, a Pardon rovat vezetője (csipkelődő politikai töltetű)
1920. Béla, a buta c. novelláskötet, Kenyér és bor versek
1921. Pesti Hírlap, nyelvművelő cikkei
1922. Nero, a véres költő -> első jelentős regénye
1924. A bús férfi panaszai, Pacsirta
1925. Aranysárkány
1926. Édes Anna

A magyar irodalomban lélekelemzést először ő használt, ismerte Freud tanait, hatással volt rá Ferenczi Sándor is.

1929-ben Ady halálának 10 éves évfordulóján a Toll c. folyóirat felkérte, hogy mondjon véleményt Ady költészetéről.
1929. július 14. Az írástudatlanok árulása (közvélemény Adyról)
1929. október 1. Marcus Aurelius c. önvallomással zárja le az Ady vitát.

Adyról írott cikke miatt válságba sodródott.

1933. Esti Kornél novellák megjelenése (18 fejezet)
1936. Tengerszem 17 novella

1933. ínyrákos

1935. Összegyűjtött költemények -> az élet miértjeit, kínjait firtatja
1935. június Radákovich Máriával ismerkedett meg -> kései szerelem
Szeptemberi áhitat c. verse ekkor született
november 3. meghalt.

2011. december 11., vasárnap

Irodalom szóbeli január

1. Petőfi Sándor – forradalmi és látomás költészete
2. Arany János – balladái
3. Ady Endre – szerelmi költészete
4. Kosztolányi Dezső – Szegény kisgyermek panaszai
5. Berzsenyi Dániel – ódái
6. Csáth Géza – novellisztikája

7. Mikszáth Kálmán – Tót atyafiak, és a jó palócok c. kötet bemutatása
8. Madách Imre – Az ember tragédiája
9. Biblia
10. Shakespeare és a reneszánsz dráma – és színjátszás
http://erettsegi.wetpaint.com/page/17.+t%C3%A9tel%3A+Shakespeare+%C3%A9s+a+renesz%C3%A1nsz+dr%C3%A1ma http://globe.netlap.net/
11. Szophoklész – Antigoné
12. Móricz Zsigmond – Árvácska
13. Móricz Zsigmond – Újszerű parasztábrázolás (pl.: Barbárok, Tragédia)
14. Kölcsey Ferenc – A haza sorsa (Himnusz, Huszt, Zrínyi versek )

Írásbeli fogalmazás/elemzés:
Ady Endre, Csáth Géza, Kosztolányi Dezső ,Móricz Zsigmond - ismeretlen mű (novella vagy vers )

2011. december 9., péntek

Önéletrajz minták

Modern típusú

Személyes adatok:
Név:
Születési hely és idő:
Lakcím:
Családi állapot: (férfiaknál: egyedülálló, nős/nőknél: hajadon, férjezett)
Tel:
E-mail:


Tanulmányok:
2010- .....
1999-2003 ..... Gimnázium, Szarvas + szakirány pl. informatika
1991-1999 ... Iskola, Szarvas


Tanulmányi versenyek:

Országos versenyek:
2003 Országos Arany János Balladamondó Verseny; különdíj
2001 Országos Arany János Balladamondó Verseny; részvétel

Megyei versenyek:
2003 József Attila Vers és Prózamondó Verseny, Orosháza;2. helyezés
2002 Sinka István Vers és Prózamondó Verseny, Szeghalom, Vesztő; 3. helyezés


Munkatapasztalat: (ha van)Nyelvtudás:
 • Angol nyelv: középfokú C típusú nyelvvizsga
 • Német nyelv: kommunikációs szintű nyelvtudás / középszintű érettségi

Egyéb ismeretek:
 • Alapfokon számítógépes ismeretek
 • B kategóriás vezetői engedély

Képességek, személyiségjegyek:
 • kreativitás
 • jó kommunikációs készség
 • önálló munkavégzés képessége
 • rugalmasság
 • csapatszellem

Érdeklődési kör:
 • Színház
 • Mozi
 • Szabadidősportok: kenu, úszás

Fizetési igény: ...-tól .... - ig


Szarvas, 2005. november 25. Kis Béla


Az új típusúhoz motivációs levelet is csatolni illik, célja hogy felkeltse az érdeklődést magunk iránt.

A motivációs levél / kísérő levél több célt is szolgál:


- Összefoglalja az önéletrajzban csak vázlatosan leírt szakmai pályafutásunkat.
- Felkelti a figyelmet, és ösztönzi az olvasót az önéletrajz elolvasására valamint annak részletesebb áttanulmányozására!
- A motivációs levél világít rá a fontos dolgokra, melyek a megpályázott pozíció szempontjából hangsúlyosak lehetnek.
- Mutat valamit a személyiségünkből, céljainkból, elért eredményünkből.

A motivációs levél / kísérőlevél külalakja és tartalma:

Legfeljebb egy oldalas legyen a motivációs levél, négy fő részből és maximum négy-öt bekezdésből álljon!

- Hivatkozás ( Jelentkezés indoklása, figyelemfelkeltés)
- Önéletrajz összefoglalása ( Lényegi rész, melyben a munka elnyeréséhez szükséges tapasztalatok, tanulmányok, és az elért eredmények találhatók)
- Motiváció, célok meghatározása (Miért jelentkezik? Miért szeretné betölteni az állást?)
- Személyiségének jellemzéseTisztelt Hölgyem/Uram!

Ezúton szeretném a HVG 4. számában (újságnév vagy internetes cím) meghirdetett csoportvezetői pozíciójukat megpályázni. (Amennyiben konkrét pozíciót pályázol meg, feltétlenül tüntesd fel, hogy hol leltél rá a hirdetésre, és mi a pozíció pontos neve, esetleg hivatkozási száma.)

Mint ahogyan önéletrajzomból is kitűnik, több mint 8 éves tapasztalattal rendelkezem, és nagy gyakorlatot szereztem pénzintézeti vonalon. (Összefoglalva írd le a tapasztalataidat, összesen hány év gyakorlattal rendelkezel, vagy összesen hány évig volt részed egy-egy tevékenységben.) Számomra nem gond 10-20 fős csoport irányítása, és összefogása, az esetleges munkatársi konfliktusok kezelése, szem előtt tartva a minőségi ügyfélkapcsolatot.

Tanulmányaim során átfogó ismereteket szereztem a pénzügyi, gazdasági vonalon, és készen állok arra, hogy tovább képezzem magam amennyiben szükséges. (Foglald össze tanulmányaidat, és esetleg írd le, miért választottad ezt a területet, mi miatt áll közel hozzád.)

Több mint 3 éves pénzintézetnél eltöltött vezetői gyakorlatom után családi – férjem –építőipari vállalkozásában tettem próbára magam. Sokrétű sikereket értünk el, mind munkaerő-fejlesztés, mind forgalomnövekedés szempontjából. (Írd le az elért eredményeidet!) Jelenleg szeretnék visszatérni újra a pénzügyi a területre, hiszen ezt a területet érzem igazán testhezálló munkakörnek. (Írd le, hogy miért szeretnél váltani, és miért tetszene számodra a megpályázott állás)

Munkatársaim kitartó, lelkiismeretes, segítőkész embernek ismertek meg. (Írd le néhány, max. 3-4 pozitív tulajdonságodat, kerüld az elcsépelt kifejezéseket, mint pl. megbízható) Célom egy olyan stabil munkahelyen, hosszútávon, fiatalos környezetben dolgozni, ahol munkámmal hozzájárulhatok a cég sikereihez. (Végül vázold fel a céljaidat!)

Székesfehérvár, 2008.01.15.

Üdvözlettel:

Fül Elek


Motivációs levelem

Tisztelt Szűcs Róbert, Szerkesztő Úr!

Ezúton szeretném a Hihetetlen magazin 2010-es évi 7. számában meghirdetett újságírói állását megpályázni.

Mint ahogyan önéletrajzomból is kiderül 10 éve foglalkozom a tiltott régészettel és az eltűnt civilizációk történelmével. Számomra nem probléma utánajárni az új információknak, mivel informatikai ismereteim birtokában könnyen hozzájutok ezekhez.

Szeretek csapatban dolgozni, véleményt cserélni, új ismeretekre szert tenni.

Hobbim révén átfogó ismeretekre tettem szert Egyiptom ősi mitológiájától kezdve a NASA eltitkolt Hold aktáin át az UFO kutatásig, és készen állok arra, hogy egy új csapat része legyek.

Azért választottam ezt a területet, mert gyerekkorom óta boncolgatom az élet nagy kérdéseit, és úgy érzem a tudásszomj nem akar alábbhagyni nálam.

A munkában teljes gőzzel dolgozok, lelkesedek az új, érdekes feladatokért, kitartó és lelkiismeretes, precíz munkát végzek.

Így tehát tanulni szeretnék önöktől, hogy ismereteimet bővítsem, szeretnék az önök csapatához tartozni és a sikereikhez hozzájárulni.

Erdőkertes, 2011. december 10.


Üdvözlettel:

Sárközi Anita


Hagyományos önéletrajz

1981. október 21-én születtem Szarvason. Szüleim dr. Fül Albert ügyvéd és dr. Fül Albertné középiskolai tanár. Két testvérem van. Nővérem jogász, öcsém érettségiző gimnazista.

Tanulmányaimat Szarvason a Benka Gyula Általános iskola ének-zenei tagozatán kezdtem. A nyolc év alatt végig jeles tanuló voltam. Érdeklődtem az irodalom, a történelem, ill. a nyelvek iránt, ezért jelentkeztem a szarvasi Vajda Péter Gimnázium nyelvi osztályába. Tanulmányaim során angol nyelvből C típusú nyelvvizsgát szereztem. Német nyelvből kommunikációs szintű nyelvtudással rendelkezem.

A gimnáziumban is jeles eredményt értem el, irodalomból és ének-zenéből dicséretes jelest. Számos irodalmi (vers - és prózamondó, balladamondó szépkiejtési) versenyen vettem részt. Megyei versenyeken - több alkalommal - 1-3. helyezett voltam. Legkiemelkedőbb eredményem az Országos Arany Balladamondó verseny különdíja volt. Szabadidőmben szívesen tanulok nyelveket és sportolok.

2003-ban sikeresen érettségiztem, és felvételt nyertem a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Karára. Különösen a magánjog iránt érdeklődöm. A polgári jogból "jó"-ra vizsgáztam, és az évfolyamdolgozatomat is a polgári jogból, a közös tulajdon gyakorlati problémáiról írtam.

A tanulás mellett szeretnék közelebb kerülni a jogi gyakorlathoz, ezért pályázom az ügyvédi iroda kisegítő jogi munkatársi állására.


Szarvas, 2005. november 10.

Fül Elek

Szarvas, Vajda Sándor u. 3

5540

2011. december 6., kedd

15. I. Világháború

Előzmények

 • nagyhatalmi ellentétek: a gazdaságilag és politikailag megerősödő országok (USA, Német.o., Japán) a tényleges erőviszonyoknak megfelelő új hatalmi rendet sürgetnek, ezek a hatalmi harcok politikai, katonai szövetségek létrejöttét eredményezi
 • a szövetségi rendszerek kialakulása (Hármas szövetség, Antant)
 • gyarmati versenyfutás (<->német Marokkói válság, <-> angol fashodai incidens)
 • Balkán, a puskaporos hordó (orosz<-> török háború, berlini kongresszus, balkáni háborúk, Bulgária meggyengül, Szerbia megerősödik a második Habsburg orientációt követő Obrenovics királyi házaspárt, helyükre az oroszbarát Karagyorgyevics dinasztia kerül
célja: a szerbek ill. a dél-szlávok egyesítése (<-> OMM)
-a Monarchiával való másik fő konfliktus, hogy 1908-ban a monarchia annektálta (bekebelezte) Bosznai- Hercegovinát
- a konfliktusok kiéleződnek és a különböző szövetség rendszerekhez tartozó országok miatt kiszélesedhet akár Világháború is lehet belőle
OMM <-> Szerbia
(Hármas szövetség <-> Orosz.o. Antant)


A casus belli a szarajevói merénylet
 • 1914. jún. 28. Gavrilo Princip szerb diák a Szarajevóba látogató Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét megöli
 • 1914. júl. 23. az OMM 10 pontos ultimátumot küld Szerbiának (pl. az OMM nyomozni akar a merénylet miatt szerb területen)
 • 1914. július 25. a szerbek visszautasítják az ultimátumot
 • 1914. júl. 28. az OMM hadüzenetet küld Szerbiának -> a nagyhatalmak sorban hadba lépnek

semlegesek: Olasz.o., Románia, Bulgária, USA,
Vilmos császár: "Mire lehullanak a falevelek már haza is térnek a katonák... "


Erőviszonyok
 • Antant: nagy létszámot tud mozgósítani, Anglia- erős flotta, tüzérség gyenge
 • Központi Hatalmak (könnyen tud mozgósítani, de blokád alá vehető): jobban felkészült szárazföldi hadsereg, Német. o.- kiváló tüzérség, fegyverkezési előny
 • -> kiegyenlítettek az esélyek, meghatározó lesz a tartalékok mozgósítása és a hátország teljesítménye
Mindkét fél gyors győzelemre számított.Haditervek

Német.o. Schlieffen-terv -villámháborús terv

terv: 6 hét alatt lerohanni Fr.o.-t, Luxemburgon keresztül Belgium semlegességét megsértve. Az OMM legyőzi Szerbiát, keleten pedig feltartóztatja az oroszokat, majd közösen legyőzik őket. Nem számol a kétfrontos harccal!

Anglia: tengeri blokádra készül és
Orosz.o. és Francia.o. támadásban gondolkodik, de még kivárnak

Frontok: nyugati (német-fr)
balkáni (OMM-Szerbia)
keleti (OMM-Orosz.o.)
Északi-tenger


Hadi események

1914. villámháború -> állóháború

fő front : NY: -a németek beveszik a belga erődrendszert, Párizs elfoglalására indulnak
-a franciák szeptember elején Párizs előtt, a Marne folyónál megállítják a németeket
- > állóháború alakul ki, a villámháborús terv kudarcot vallott

K: - Orosz.o. a vártnál gyorsabban mozgósít, Galícia felől az OMM-t és Kelet-Porosz.o. felől Német.o. támadják (sikerül megállítani az oroszokat)
- augusztus, szeptember Hindenburg német serege Tannenbeignél és a Mazuri-tavaknál győz az oroszok felett
 • Balkán állóháború
 • Északi-tenger: november Helgoland - német vereség (Anglia tengeri blokádja Német.o. ellen)


Diplomácia:
 • október: Törökország belép a háborúba, a központi hatalmak oldalán (-> elszigeteli Orosz.o.-t )
 • augusztus: Japán belép az antant oldalán, és elfoglalja Német.o. távol-keleti gyarmatait1915. állóháború (=anyagcsata); a központi hatalmak fölénye
A győzelemre annak volt esélye, aki tovább bírja fegyverrel, hadianyaggal és emberrel.

Kelet:
 • március : az oroszok által körbezárt galíciai Przemys'l elesik (sok magyar katona esett fogságba)
 • május: a németek és az OMM áttöri a galíciai orosz frontot (Gorlicénél), és több száz km-re visszaszorítják a cári csapatokat
 • Német.o. az antant blokádjára búvárhajókkal válaszol
 • Balkán október: Bulgária hadba lép ->Szerbia bolgár- OMM harapófogóba kerül-> elfoglalják Szerbiát, Montenegrót, Albániát -> a Balkán az OMM ellenőrzése alá kerül

újabb front május: -Olasz.o. az antant oldalán belép a háborúba, OMM területekért cserébe
-az ISONZÓ folyó mentén állóháború, 11 véres csata

Ebben az évben alkalmaztak először harci (mérges) gázt a németek a belgiumi Ypernnél.1916. A kezdeményezés átkerül az antant kezébe, a központi hatalmak erejük végére értek

Nyugat:
 • február: a francia erődrendszer, VERDUN ostroma- 10 hónap ( a vh. egyik legvéresebb csatája, "vérszivattyú") 350 ezer fr és 300 ezer német hal meg
 • június: az angolok ellentámadást indítanak a SOMME folyónál (5 hónapos harc- 8(!!) km-es előrenyomulás), itt vetik be az első tankokat

Kelet:
 • BRUSZILOV -offenzíva: az utolsó sikeres orosz támadás, bár a központi hatalmak visszaverik, jelentős területet veszítenek -> az OMM elveszíti harci kedvét, mindkét részről nagy emberáldozatok
Északi-tenger május-június, tengeri csata- JUTLAND, német <-> brit, fr. flotta /döntetlen/

Olasz front: heves harcok olasz fölénnyel, az OMM-t a németeknek támogatniuk kellDiplomácia

augusztus : Románia hadba lép az antant oldalán, neki ígérik Erdélyt, a Partiumot, a Bánságot, Bukovinát -> betör
december: Erdélybe, az OMM decemberben német segítséggel visszaveri őket, majd elfoglalják Bukarestet

1916. decemberben a központi hatalmak békét ajánlanak, az antant azonban elutasítja1917. antant fölénye; USA hadba lépése, Német.o. korlátlan tengeralattjáró háborúja


 • jan.- feb. : Német. o. bejelenti a korlátlan tengeralattjáró-háborút, A német búvárhajók elsüllyesztenek mindent, akár semleges hajót is, amely angol vagy francia kikötőbe tart.
 • április: WILSON elnök bejelenti az USA hadba lépését az antant oldalán (1915. Német.o. elsüllyeszti a Lusitania nevű hajót 128 amerikai utassal
-az antant a háborúban sok hitelt kapott az USA-tól;
-ZIMMERMANN -botrány: a német külügyminiszter támogatásáról biztosította Mexikót egy esetleges, az USA-val vívott háborúja esetén)

ok: Orosz.o. kiléphet a háborúból, ez felborítja az erőegyensúlyt, félnek a megerősödő Német.o.-tól

Nyugat: az antant támadások kivédése

Kelet: Orosz.o. február forradalom megdönti a cárizmust, az új kormány megindítja a KERENSZKIJ -offenzívát
-november: szocialista forradalom -> a bolsevikok veszik át a hatalmat, Az új kormány végül békét köt Német.o.-gal-> breszt-lotovszki béke (1918. márc. 3.)

Balkán, június: Görög.o. hadat üzen a központi hatalmaknak

Olasz front: a központi hatalmak kivédik az antanttámadásokat és CAPORETTÓNÁL áttörik a védelmi vonalat

Úgy tűnik, a katonai helyzet a központi hatalmak számára alakult kedvezően.
1918. Mindent elsöprő antanttámadás, a központi hatalmak összeomlanak, Német.o. szövetségesei sorra kapitulálnak (az OMM nov.3-án)
november 11. Német.o. fegyverszünetet köt a compiégne-i erdőben


Új vonások a hadviselésben

 • lövészárokrendszerek, szögesdrótok
 • nagy tűzerejű fegyverek pl. géppuska
 • a védekezés eszközei fejlettebbek a támadó fegyvereknél -> állóháború
 • hírközlés fellendülése
 • a repülőt kezdetben csak felderítésre használták, majd fedélzeti gépfegyverekkel légi csatát vívtak. A korai gépek bombahordó teherbírása csekély volt, törékenyek voltak.
 • harckocsit az angolok vetették be (fedőneve: tank) az elsők nagyon lassan mozogtak, könnyen kilőhetők
 • ált. mozgósítás, hatalmas embertartalékok
 • az ellenfelet csak kimerítő hadműveletek sorozatával lehetett megtörni -> hosszú harcok
 • mérges gáz bevetése -> gázmaszkok
 • felértékelődik a hátország - hadigazdálkodás
 • búvárhajók

2011. december 5., hétfő

54. Tudomány és művészetek a dualizmus korában

1. Gazdaság szükségletei és az oktatás
 • írni-olvasni tudó emberek száma nő, a gépek, a technika kezelésére betaníthatóak
 • magyar államiság -> hivatali alkalmazottak
 • csökken az analfabéták száma

2. Tudomány és technika
 • tudományos társaságok jönnek létre
 • tudományos folyóiratok
 • Ganz
 • feltalálók pl. Jedlik Ányos

3. Irodalom

 • Tompa Mihály
 • Arany János
 • Kemény Zsigmond
 • Madách Imre
 • Ady Endre
 • Mikszáth Kálmán
 • Vajda János


4. Építészet, képzőművészet

 • Budapesten középületek százai épülnek
 • eklektikus az új építészeti stílus
 • közterek, szobrok épülnek
 • történelmi festészet: Madarász Viktor, Székely Bertalan, Benczúr Gyula
 • Munkácsy Mihály
 • Csontvári K. Tivadar
 • zene: Bartók Béla, Kodály Zoltán

Hír, Tudósítás

Nagy sikerű előadás


2011. november 27-én a MOM kulturális központban a Gyermekház szalagavatójára került sor. A fellépők között ott volt a 13. osztály is, akikért nagyon drukkoltunk, mert a próbákon komplikációk léptek fel, így kétséges volt a színpadra lépésük. De megoldották. Cs. Kristóf nagy sikerű koreográfus, mellesleg aranylábú focista vezetésével készült el. A háttérben feszültség lett úrrá, mindenki megfeszített fenékkel várta, hogy történjen már végre valami. És ekkor a „U can't touch this” pörgős dallamai söpörték el a színpadot, majd követte a robot dance, és végül mikor már az ember nem várná, hogy jobb lesz, jobb lett. A Hattyúk tava lenyűgöző rózsaszín tütüiben megjelentek, kecsesen hajladozó balerinaként. A lélegzet megfagyott volna a teremben, ha nem törték volna meg a tinilányok tömegének sikolyai. Az előadásuk befejeztével elsöprő tapsorkán söpört végig, a közönség tombolt, egyesek rohadt banánokat dobáltak, mert nem találták a szemetest, mások gátlásaiktól megszabadulva a színpad felé vették az irányt, hogy rávessék magukat kiszemeltjeikre. Szóval összegzésképpen egy Hummer limuzinnal sürgősen elhajtottak a helyszínről, a fotósok hadától, és az eszeveszett tinilányoktól menekülve.

Szalagavató Gála est

2011. november 27-én került megrendezésre a MOM kulturális központban a Szalagavató Gála est.

Az est fénypontja a Dream Team(13 wnyszk )lett, ők ez évben is maguknak tudhatják az Arany szalag obeliszket.

2011. december 3., szombat

Hivatalos levél

http://www.osztalyfonok.hu/files/akadalyozva_levelminta.pdf

http://hallgatoioldal.mindenkilapja.hu/html/23707654/render/hivatalos-level-pelda

http://www.5percangol.hu/cikkek/kategoriak/leveliras_-_sablonok

Használati útmutató egy hivatalos levélhez

Címkék: hivatalos levél minta

A levél bal felső sarkában szerepeljen a küldő (személy, illetve hivatal, intézmény vagy cég pontos nevének, címének, telefonszámának, valamint e-mail vagy webcíme).

A jobb felső sarokban szerepeljen a keltezés, vagyis a dátum. Ez alá szokták írni a cégek a levél "hivatkozási" vagy iktatószámát, illetve az ügyintéző nevét.
A bal felső sarokban (az esetleges cégjelzés alatt) hagyjunk ki pár sort, és ide írjuk a címzést! Ez lehet az intézmény, vállalat stb. neve - ha hivatalhoz szól a levél -, de ha név szerint valakihez szól a levél, akkor ez alá írjuk a személy vezeték-, illetve keresztnevét. A személynév alá pedig az illető rangja, hivatali beosztása kerül.
A keltezés alá, még mindig a jobb felső részbe írjuk a levél tárgyát, témáját egy rövid mondatban!
A következő fontos rész a megszólítás, amit középre kell írni. Ez, attól függően, hogy milyen a kapcsolat köztünk és a címzett között, lehet konkrét vagy általános (pl. Tisztelt Igazgatónő!, Tisztelt Asszonyom/Uram! stb.).
Ezután pár sor kihagyással következik a levél érdemi része, vagyis az, amit közölni, kérni stb. akarunk. A hivatalos levélben mindig szorítkozzunk a témára, és legyünk minél rövidebb és tömörebb!
Ezt követi a befejező rész, a záradék az elköszönéssel: Tisztelettel, Üdvözlettel, Köszönettel stb.
Természetesen a levelünket a bal alsó részben elhelyezett aláírásunkkal zárjuk, amit mindig kézzel szokás írni. Hivatalos levélben mindig a teljes nevünket írjuk ki, s alatta tüntessük fel az elérhetőségeidet (cím, telefonszám, e-mail stb.)

2011. december 2., péntek

A dualizmus válsága

Ideje: 1890-es évektől

1. A válság jelei

 • erősödő nemzetiségi probléma: a kormány párt erőteljes magyarosítási szándéka, miközben a Balkánon független államok jönnek létre
Jászi Oszkár politikus a polgári radikálisoknak a vezetője, aki "keleti Svájc" néven újra szervezte volna M.o.-t, a nemzetiségieknek több jogot adna
 • a királyi udvarral való konfliktusok: a hadsereg irányítása, a miniszterek kinevezése, véderő vita
 • Szerbia <-> monarchia külpolitikai ellentéte
 • horvátok trialisztikus elképzelései
 • politikai válság:
-egymást váltó miniszterelnökök
-obstukció intézménye (agyonbeszélés, a parlamenti munka akadályozása az ellenzék részéről)
-1903 Ferenc J. Tisza Istvánt nevezi ki miniszterelnöknek, hogy ezt a parlamenti válságot leküzdje (Tisza elkötelezett híve a monarchiának, és a véderő fejlesztésének)
-Tisza új házszabályt fogadtat el, méghozzá közfelkiáltással "zsebkendő szavazás" 1904
-az új választásokon (1905) az ellenzéki koalíció győz, akik tagadták a dualizmus jogosságát, ezért az uralkodó "darabont-kormány"t (szakértői) nevez ki helyettük, az ellenzék tudta csak úgy kerülhet kormányra , ha elismeri a dualista rendszert
-megijedve attól, hogy a szakértői kormány az MSZDP-vel tárgyal akik titkos és választójogot követeltek maguknak, inkább belementek abba, hogy elfogadták a dualista rendszert és így kormányra kerülhetett

/1905 "vörös péntek" MSZDP tüntetése/

-problémákat azonban az ellenzék sem tudta megoldani, ezért a kötelező választásokon vereséget szenvednek

/A korszakban egyre több az arató sztrájk, elszegényedések, tüntetések./2. A világháború "előestéjén"

1910 Tisza István lesz újra kormányon -> a Szabadelvű pártból Nemzeti Munkapárt néven újjászervezi
célja: -katonai felkészülésnek a fokozása
- a monarchia védelme
- az ellenzék letörése
- a baloldali mozgalmak visszaszorítása


1912 Tisza lesz a házelnök, ez ellen tiltakoznak a szociáldemokraták és az MSZDP utcára viszik a tömeget május 23. "vérvörös csütörtök"

-Tisza erőszakkal elfogadtatta az új véderő javaslatot, a tiltakozó képviselőket karhatalommal távolította el

1919 Ferenc József újra kinevezi Tiszát miniszterelnöknek