2011. január 26., szerda

Petőfi: Nemzeti dal


Keletkezés: 1848
A forradalom indulója lett, de nem erre készült. Eredetileg az Ellenzéki kör egyik gyűlésén akarta elszavalni. A Szabad Sajtó első nyomtatott példánya
. (12 pont is.)

Műfaja: programadó, kiáltványszerű dal

Szerkezet

1vsz: Összefoglalja a költemény egészét, döntéshozatalra sarkal. Költői kérdést tesz fel, hiszen a szabadság kivívásáért szónokol, tettre buzdítja a tömeget. Elindul a költő és a tömeg párbeszéde (refrén). A költő tettre való hangulatát, indulatát a mondatok változó modalitása mutatja.

2-3vsz: A második vsz. a múlt felé nyúl, az ősök szabadok voltak, de most szolgaföldben nyugszanak. Jelen rabság ellentét, őseinkre szégyent hoztunk a szolgaságunk elviselésével. 3vsz. elutasítja magától azokat az embereket, akiknek nem a haza sorsa a legfontosabb.
"Sehonnai, bitang ember" -negatív jelzők

4-5 vsz: Cselekvésre ösztönöz, a felszólító mondatokkal. Indulatot, a lelkesedést mutatja. T/1 személyben beszél. Lánc és kard jelkép (metafora), szimbólummá válik (harcé és rabságé). A jövőbe tekint ki, bizonyos a szebb jövő eljövetelében, erre ösztönöz minket, a régi dicső történelmünk is.

6.vsz: Jövőkép, dicső megnyugvás, szabadság képe. Hangneme lecsendesedik, szelíd, meghatott érzések. A harcban elesetteknek jutalma, hogy az utónemzedékek megemlékeznek majd róluk, hogy nagyra becsülik azt, amit a szabadságért tettek.

Petőfi: Szabadság, szerelem!


Két motívum, amely végig húzódott Petőfi pályáján. Magán életének boldogsága közben sem feledkezett el a nemzet gondjairól, de a közéleti és forradalmi harcokban is nagyon fontos volt számára felesége. Ez a két téma életét és költészetét is egyaránt meghatározta.

Petőfi: Reszket a bokor, mert...


Műfaj: dal, népdalokra emlékeztet
Ritmusa is erre utal, két ütemű 6- osok váltják egymást 3/3.

Téma: szerelmi vallomás, Júliától függően búcsúvers is egyben. Meghatározó érzése a bizonytalanság.

Szerkezet

1vsz: Természeti kép és saját lelke párhuzama, rezdülések. (Párhuzamos szerkesztés, ismétlés.) Kétszer szólítja meg a szeretett nőt, gyémánt metafora. Megvallja határtalan szerelmét.
Lélek-> gondolat (Júliára) , Bokor-> madár
Kicsiny leány <-> legnagyobb gyémánt ellentét

2vsz: Szerelmét bizonygatja, de megjelenik a bizonytalanság is.
"Szeretsz rózsaszálam?"
A versszak eleje hasomló párhuzamos szerkesztéssel kezdődik. A vízzel teli Dunához hasonlítja a lelkében túláradó érzelmeket.

3vsz: A bizonytalanságban hánykolódó költő döntésre készteti kedvesét. Júlia válasza : "Ezerszer."
Megjelennek az évszakok. Áldást ad Júliára.