2012. április 11., szerda

20. A kommunista fordulat

1. A diktatúra lépésének kiépítése

  • a kisgazdák ellen indított összeesküvési perek (1947)
  • Nagy Ferenc lemondatása (-> m.e. Dinnyés Lajos kerül helyére)
  • 1947. aug. "kékcédulás" választások / választási csalással a Magyar Kommunista párt nyer 22,3 %, de ! a Kisgazdák így is 3.-dikok lettek) -> koalícióra van szükség, hogy kormányt alakítsanak
  • ellenzéki vezetők emigrációba kényszerítése
  • 1947-től nagy arányú államosítások kezdődnek (szinte mindenre kiterjed)
  • 1948. Tildy Zoltán lemondatják , Szakasits Árpád kerül a helyére (szoc.dem. aki együtt működött a kommunistákkal )

1948. nyarán a kommunista párt és a szoc.dem. párt egyesül és megalakul a Magyar Dolgozók Pártja (MDP)
új főtitkár : Rákosi Mátyás
-> létrejön a proletárdiktatúra

vezérkar: Rákosi Mátyás
Gerő Ernő (gazdasági)
Farkas Mihály (honvédelmi, koncepciós perek)
Révai József (kultúrpolitika irányítója)

1948. ÁVH létrejön (Államvédelmi Hatóság) Péter Gábor vezetésével
1949. Magyar Függetlenségi Népfront létrejön, a megmaradt pártoknak ide be kellett lépni, összeolvasztották őket pl. Kisgazdapárt, Parasztpárt
-választásokon ezentúl közös Népfront jelöltek indulnak2. A fordulat éve 1949. május

-megtartják az egypárti választást, a kommunisták győznek, a szavazatok 96%-át szerzik meg

cél:
  • parlamenti demokrácia helyett -> pártállam létrehozása
  • legfontosabb tisztségek a párt kezében vannak (párt= állam)
  • egy szovjet típusú diktatórikus szocializmus kiépítése kezdődik
  • a párton belül is megkezdődnek a tisztogatások pl. Rajk László pere és kivégzése és Kádár János letartóztatása

Magyarország a II. Világháború után a kommunista fordulatig 1947.

1. Az újjászületés kezdetei

1944. dec. a debreceni református kollégiumban összeül az első ideiglenes Nemzetgyűlés
dec. 22. megalakul az ideiglenes kormány , vezetője: Dálnoki Miklós Béla vezérezredes


2. A kormány lépései

1945. jan. fegyverszüneti megállapodás a szovjetekkel: trianoni béke határai és 300 millió dolláros jóvátétel
SZEB - Szövetséges Ellenőrző Bizottság: szerződés betartása létrejön, valójában mindent felügyelt
-a háborús bűnösök felelősségre vonása

1945-50 60 ezer ügyet vizsgáltak ki, a halálos ítélet kevés volt
477/ 189 hajtanak végre pl. Bárdossy László, Sztójay, Imrédy

1945. március földosztás , 100 holdnál nagyobb nagybirtokok és egyházi birtokok felosztása, 5 holdat kapnak átlagosan amit sok embernek osztanak szét (Nagy Imre- földművelés ügyi miniszter)

-új választójogi törvény megszavazása, általános titkos választójogot kap, minden 20 éven felüli magyar állampolgár (szélsőjobb és a németek nem kapnak szavazati jogot)

Választások
1945. nov. a Kisgazdapárt 57 %-ot szerez, viszont nagy koalíció alakul, ebben benne vannak a kommunisták is.
nov. 15. Tildy Zoltán lesz a miniszterelnök -> elismeri az USA és Anglia is

1946. feb.1. Köztársaság kikiáltása
köztársasági elnök: Tildy Zoltán
miniszterelnök: Nagy Ferenc (kisgazda)


3. Az új kormány intézkedései

1946. aug. 1. Pengő helyett -> Forint bevezetése (gazdasági stabilizáció)
-megindul a németek kitelepítése 1945-47 ; (200-220 ezer) " kollektív bűnösség"

1947. feb. 10. párizsi békeszerződés
-trianoni béke határai mögé szorítja vissza Magyarországot + 3 falu átadása Csehszlovákiának
-hiányzik a kisebbségi jogok védelme
- hivatalos a szovjet csapatok itt állomásozása

Intézkedések: megindulnak az államosítások (bankok, gyárak) 3 éves terv

A legnagyobb ellenségük a Kisgazdapárt volt.
Politikai pereket indítanak ellenük, azzal vádolják őket, hogy a köztársaság ellen összeesküvést szőttek.
Sokat letartóztatnak, mások önként kilépnek a pártból.
Végül Nagy Ferencet lemondatják.