2011. február 14., hétfő

Arany János: Kertben

1.vsz: helyzetkép. tájleírást ad, Tereli tekintetét a szomszédba, így jut el a figyelme oda. Az utolsó sorban megjelenik a halál.

2.vsz: A nő alakja köti össze a versszakokat.
3.vsz: A férj koporsót farag, szegények. Bölcsőből készül a koporsó.
4.vsz: A gyerek sír, s a cseléd megveri őt, hogy legyen oka sírni. A rokonok nem osztoznak gyászukban. Megjelenik a véleménye az emberekről. A kívánság hozza az embereket a részvét helyett.

5. vsz: Visszatér a kezdő kép. Öniróniát használ, az előző képek hatására véleményt mond a közönyös világról, a benne élő részvét nélküli emberekről. Filozófiai gondolatba csap át utána. 1-3 sora kötődik az előző életképhez, a pontok mutatják, elgondolkodik, megszakítja a látvány bemutatását. Kritikusan gondolkodik az emberekkel kapcsolatban. A bíbelésből kötözés lesz.

6vsz: Metaforikus kijelentő tőmondattal kezdi a versszakot, a körülöttünk lévő világot egy összezsúfolt táncteremhez hasonlítja. E táncterem pontosan megmutatja milyen a világ, mert még az ismerősök sem köszöntik egymást, a közöny érzete.

7. vsz: Az emberről való kritika: önző, húsdarab, telhetetlen, harap, elsöpör mindent és mindenkit. A hernyóhoz hasonlítja az embert, ez a kép a kerthez tartozik. A halál és a kertész párhuzama, a halál az embert pusztítja el, a hernyót a kertész. Hiába pusztul el a gonosz, mert mindig újra fog termelődni.

Pesszimizmus jellemzi a költeményt.

A forradalom története

1.) Párizsi felkelés hatása: Szétterjed az országban, a vidéki városokra, falvakra -> nagy félelem időszaka


Forradalom következménye

1789. augusztus 4 a kiváltságosok lemondanak összes előjogaikról /pl. egyház a 10-edről, nincsenek földesúri kiváltságok/

1789. augusztus megszületik az EMBERI ÉS POLGÁRJOGOK NYILATKOZATA a felvilágosodás szellem
ében

A király elutasítja a nemzetgyűlés szentesítését, az asszonyok menete októberben rábírja, hogy Párizsba menjen s felesküdjön a törvényekre.


2.) Alkotmányozó nemzetgyűlés 1789-91

-egyházi birtokok áruba bocsátották -> jómódú pol
gárok kezébe kerültek
-paraszt még mindig éhezik
-megszüntetik a céheket
-megszüntetik a vámhatárokat

Kibontakozik a politikai élet: Danton, Robespierre
A nagy polgárság az alkotmány segítségével le akarja zárni a forradalmat.3.) 1791 szeptember az ALKOTMÁNY

tartalma: -közteherviselés
-szólás, sajtó szabadság
-törvény előtti egyenlőség

A király képtelen volt beletörődni jogai csorbításába.
pl.: -halasztó vétójoga volt, nem akadályozhatta meg a törvények végleg hatályba lépését
-a király utasítása csak miniszteri ellenjegyzéssel váltak érvényessé

A nemesség és a nagy polgárság ezzel befejezettnek tekintette a forradalmat.4.) Politikai irányzatok

-a király hívei emigráltak, nem vesznek részt a nemzetgyűlésben

Problémák

- a nemzetgyűlés nem egységes
- az osztrák és a porosz uralkodó háborúval fenyegeti meg a francia forradalmat a francia király kérésére PILLNITZI NYILATKOZAT
-> nemzetgyűlés ebben a kérdésben sem egységes ( a háború)

a király ------------------
a király hívei-------------támogatja a
papság-------------------háborút
+ girondisták-------------


és ezzel szemben a jakubinusok és a jobb oldal


A király girondiakból álló kormányt nevez ki, akik hadüzenetet teszn
ek, szervezik a nemzeti hadsereget.
A kezdeti kudarcok után az emberek több
sége hazája védelmére kel, ekkor születik meg, a Franciák nemzeti himnusza is , a Marseilles.6. Feszültségek éleződése

 • a király 1791 nyarán megpróbál megszökni Párizsból, de felismerik és visszahurcolják ( a monarchia temetésmenete )
 • a köztársaság pártiak tovább akarják vinni a forradalmat (Sans-culotte -> kispolgárok, nadrág nélküliek)
 • az egyik felkelésen a nemzetőrség közéjük lövet
 • a király nem szentesíti a nemzetgyűlés határozatait, akadályozza a katonai felkészülést
 • 1792 augusztus 10, a királyi palota ostroma, a király börtönbe kerül
 • az osztrákok és a poroszok támadása -> a porosz támadást indít a francia hadsereg ellen 1792 szeptember 20-án a Vámy domboknál megállítják
 • 1792 szeptember 20 KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSA


7. Konvent

 • az általános választások után a konventbe a girondisták és a jakubinusok kerültek be, mellettük elég nagy számmal az ingadozók
 • jobb oldal: girondisták
 • bal oldal: jakubinusok (hegy párt), Danton, Robespierre, Marat
 • a girondisták meg akarják menteni a király életét
 • a jakubinusok giotine halálra ítélik a királyt
 • 1793 január 21 halálra ítélik a királyt


A girondista köztársaság 1792 augusztus-1793 június

új kormány: végrehajtó tanács
forradalmi törvényszék:
 • minden gyanús elemet felkutassanak
 • házkutatásokat tartanak
 • hadsereghez forradalmi biztosokat küldenek ki

A kezdeti vereségek után terror uralkodik.