2010. május 22., szombat

Magyarok őstörténete

Kor, tartózkodási hely

Földrajzi elhelyezkedés

időpont

Társadalmi jellemzők

életmód

Elvándorlás oka, irányai

1.Urali kor

Ural-hg. Nyugat-Szibéria

Kr. e. 5000-3000

Késő paleolit

Erdős, mocsaras területeken: halászó, vadászó, madarászó életmód

Relatív túlnépesedés, a szamojédok elvonultak a Jenyiszejhez

2. Finnugor kor

Ural-hg. Két oldala

Kr. e.3000-2000

Neolit, anyajogú társadalom

Erdős, mocsaras területeken: halászó, madarászó életmód

Relatív túlnépesedés, a finn-permiek nyugatra húzódnak

3.Ugor kor

Ural keleti oldala, Irtis-Ob-Tobol középső folyása mentén

Kr. e.2000-1000/500

Bronzkor, apajogú társadalom

Kr. e. 1300 körül felmelegedett az éghajlat, továbbá kapcsolat iráni eredetű népekkel: megkezdődött a földművelés, az állattenyésztés.

Újabb éghajlati változások: Kr. e 800 körül lehülés: ellehetetlenült a mg.-i termelés, az állattartás, ezért a magyarok délre, a füves pusztákra indulnak, és ezzel kiváltak az ugor közösségből

4.Sztyeppei vándorlás

Eurázsiai sztyeppövezet

Kr. e. 500- Kr. u. 500

vaskor

Nagyállattartó nomadizálás

----------------------------

5.Magna Hungaria

Baskiria: Dél-Ural és a Volga között

500-750/800

vaskor

Fő tevékenység az állattenyésztés, de foglalkoztak földműveléssel is.

Külső támadás, a magyarok egy csoportja a Kaukázushoz vonult (szvárd magyarok)

6.Levédia

Don-Donyec, Azovi-tenger

750/800-850

A Kazár Birodalomba betagozódott a magyarság: kettős fejedelemség kialakulása; 7 törzs szövetsége+8. Törzsként csatlakoztak a kabarok.

Fő tevékenység az állattenyésztés, de foglalkoztak földműveléssel is.

Háborúk, besenyők támadása

7.Etelköz

Szeret-Prut-Dnyeszter-Bug-Dnyeper

850-honfoglalásig

7 törzs újbóli szövetsége (vérszerződés)

Elsősorban állattenyésztés

Népvándorlás, besenyő támadás

Megyer, Tarján, Jenő, Nyék, Kér, Keszi, Kürt-gyarmat = 7 törzs

A Kárpát-medence a honfoglalás előtt

 1. A hun birodalom bukása után különböző germán népek lakják, majd a keletről érkező lovas nomád nép az avarok települnek be.

 2. Az avar uralomnak a frankok és a bolgárok vetnek véget. A IX. a Kárpát-medence 3 birodalom végvidékének számított. Bolgár, morva, frank, jelentős számú szláv lakosság van itt. A IX. század végén gyakran tűntek fel itt magyarok, valamelyik birodalom szövetségeseként harcoltak. Hamar észrevették a terület előnyeit (talaj, fű, víz), jól védhető, legelő, szántóföld. A terület birtokbavétele a frank-morva háború kínált lehetőséget. Szvatopluk morva fejedelem a magyarokat hívja segítségül a frankok elleni háborúban. A magyar sereg vereséget mér a frankokra, Szvatopluk azonban váratlan meghal.

  kedvező politikai helyzet
  Az
  Etelközben maradt magyarokat Árpád vezér vezeti be. Bejövetelüket a besenyők támadása gyorsítja.

 3. Magyarok bejövetele

  Az ÉK-i és az erdélyi hágókon keresztül érkeznek, két hullámban foglalják el a területet, először Erdélyt, a Tiszántúlt és a Duna–Tisza közét.

  A második hullámban a Dunántúlt. 907-re veszik birtokba teljesen

  895 Honfoglalás

  kb. 500 ezer magyar jött, itt pedig 200 ezer tartózkodott.

 4. Letelepedés

  törzsenként telepedtek le

  a fejedelmi központ: Buda, Székesfehérvár, Esztergom, a többi pedig gyűrűszerűen veszi körbe a fejedelmi központot

  Gyepű: természetes vagy mesterséges védőhatárvonal

 5. Társadalom

  Rétegei:

  a) előkelők: „bők” (bőség) fejedelem, törzsfők

  b) középréteg „jobbágyok” katonák fegyveres kíséret az előkelőknek, állandó jelenlét

  c) szolgáló népek: „ínek” (ínség) parasztok, kézművesek

  100 és 200 fős falvakban éltek

  munka és terményszolgálattal tartoztak az előkelőknek

  voltak különböző szolgáltatásra kötelezett falvak pl. kovácsok, szabók, szűcsök, vargák stb.

 6. Életmód

   Mezőgazdaság

   elsődleges az állattenyésztés: juh →gyapjú →→nemez, ruha

 • szarvasmarha→szinte mindenét felhasználják →bőr, kürt, tej stb.

 • kutya→puli, kuvasz, komondor, agár őse

   növénytermesztés, földművelés, az itt lakó szlávoktól és iráni népektől tanulták

   Ipar→kézművesség

   számos mester élt és dolgozott

 • fazekasok

 • nyeregkészítők→ kengyel

 • ötvözők (ötvös)

 • kovácsok

   tarsoly: gyönyörűen díszített, ebben vágó és tűzcsiholó szerszámokat tartottak

   tegez: íjat és nyilat tartottak