2011. december 17., szombat

Történelem tételek (szóbeli és írásbeli)

1. A Nagy földrajzi felfedezések és következményei
2. Mátyás politikája (bel- és külpolitika, gazdaság ,kultúra)
3. A felvilágosult abszolutizmus, Mária Terézia és II. József
4. Az első ipari forradalom és következményei
5. Az áprilisi törvények
6 A reformkor fő törekvései, Széchenyi és Kossuth programja
7. A szabadságharc vereségéhez vezető út és a szabadságharc leverése
8.A kiegyezéshez vezető út és a dualista állam működése (Tisza Kálmán)
9. Gazdaság és társadalom a dualizmus idején
10. Német egység létrejötte
11. Az I. Világháborúhoz vezető okok, előzmények (Balkán forrongása, szövetségek alakulása)
12. Az I. Világháború eseményei

2011. december 14., szerda

Kosztolányi: A szegény kisgyermek panaszai

Versfüzérekből áll, címük nincsen illetve a versek első sora adja.

A versek darabjai nem kronológiai vagy epikus rend szerint követik egymást. A szereplíra sajátos megvalósulása történik itt, Kosztolányi egy vidéki kisgyerek helyzetébe képzeli bele magát. A történetek mögött ott sejlenek gyermekkori élmények, de nem minden róla szól.
Érdekes látószög a tiszta, naiv gyermeki szemmel nézni a körülöttünk lévő világot és rácsodálkozni a velünk történt eseményekre, hiszen kérdés, hogy a már felnőtt férfi tudja e úgy látni a világot, mint annak idején gyermekkorában.

A kötet kezdő darabja "Mint aki sínek közé esett...", a halál előtti pillanatot ragadja meg. A halál előtti pillanatban lepereg élete filmje, ebben a helyzetben megragadja a számára értékes dolgokat, boldog perceket, a lényeget, a neki felejthetetlen pillanatokat. Ez az impresszionista felfogás, a fogalmak pl.: lepke, álom, rémes, édes, ezek illanó képek, megfoghatatlan dolgok, mégis az örök szóhoz fűződnek, hiszen ezek adják egy emberi élet lényegét.
Ezzel a verssel teremti meg az újfajta gyermeki látószöget, nézőpontot, hogy aztán a további versekben képeket, hangulatokat, pillanatokat tudjon kiemelni gyermekkorából.

Kosztolányi a gyermekkort olyan teljességnek, gazdagságnak fogja fel, amelyhez képest a felnőtt kor lelki elszegényedést, fokozatos beszűkülést jelent.

"Azon az éjjel" a nagyapa haláláról szól, ismétléssel adja meg a vers ritmikáját. Van epikus vonulata, de ebből is csak részleteket emel ki.

"Mostan színes tintákról álmodom. "
A versben az elbeszélő kijelenti semmit sem indokolva, hogy színes tintákról álmodik és a legszebb a sárga. Ezt követően türelmetlenül sorolja a színek árnyalatait. Türelmetlenségére utal a szavak ismétlése, fokozások és előjön a szinesztézia (bor-színű, tréfás-lila, szomorú-viola) az impresszionizmus kedvelt szóképe. Feltételes módú igék a gyermek vágyakozását fejezik ki. A versben meghatározó szín van, kezdetben a sárga szín ami a vers végére arannyá változik, és a kék. Mindkét színhez családtagjait társítja, húgát és az édesanyját. A műben megjelenő színes világ vágya az utolsó sor miatt kissé fájdalmassá válik, hiszen az elbeszélő szürkének érzi életét, ezért vágyik a színekre.

"A rút varangyot véresen megöltük."
Szinte naturalista, kegyetlen leírás az állatkínzásról, amit csatának fog fel, mindezt egy anyabékán végzik el. A vers végén már nem a gyermek, hanem a felnőtt szólal meg, aki visszanézve törpe gyilkosoknak nevezi egykori önmagukat.

"Már néha gondolok a szerelemre "
A címmel ellentétben nem a szerelemről beszél, hanem inkább a szeretetről, a törődésről, olyan mintha a gondoskodó édesanya jelenne meg a versben, aki elhozza a harmóniát, a nyugalmat az arra vágyó kisgyereknek.

"Lánc, lánc,eszterlánc"
A mű megidézi a gyermekkori játékokat és mondókákat, a felnőttkorban azonban ezek megváltoznak, a tánc pokoltánccá változik, a játékban szereplő lánc a felnőttség, a rabság láncává válik. A gyermekkori idillt a teljesség világát egy elidegenedett felnőtt lét követi, amiből visszavágyik gyermekkorába.

"Menj kisgyerek"
A kötet legutolsó verse, a lírai én megszólítja gyermekkori önmagát és elbúcsúzik életének e szakaszától, hogy aztán majd a felnőtt kor, a vénség következzék.


A kötet darabjainak hangvétele: bús, nosztalgikus, szomorú, ez teremti meg a kötete egységét, gyakori motívuma a halál és a búcsúzás. Több stílusjegy is megjelenik a versekben pl. impresszionizmus, szimbolizmus, naturalizmus, expresszionizmus.

Kosztolányi Dezső életrajza

1885. március 29-én született Szabadkán.
Apja, Kosztolányi Árpád, a helybéli gimnázium matek-fizika szakos tanára, később igazgatója. Édesanyja, Brenner Eulália. Nagyapja Kosztolányi Ágoston, aki nagy hatással volt az íróra, mert írni-olvasni, angolul tanította. Brenner Géza -> Csáth Géza az unokatestvére.

Tanári pályára készült: 1903. a bp-i egyetem bölcsészkarára iratkozott be magyar-német szakon. Itt ismerkedett össze Babitscsal, Juhász Gyulával, intenzív levelezés folyt köztük. Nem fejezi be az egyetemet, de 1906-tól a Budapesti Napló munkatársa, a versrovatot szerkesztette.

1907. Négy fal között -> első verseskötete <-> Ady kritizálta ezt
1908. A Nyugat munkatársa lett
1910. A szegény kisgyermek panaszai hozta az igazi elismerést neki, 32 vers kezdetben, majd 1923-ban 63 vers került bele
1911. Őszi koncert, Kártya
1912. Mágia

1908-1910 sokat utazott, Európa különböző országaiba
1910-ben ismerte meg Harmos Ilonát, 1913-ban el vette feleségül
1913. Modern költők c. műfordítás- gyűjteményét adta ki
1915. egyetlen fia, Ádám született
1916. Mák c. verseskötet
1919. Új Nemzedék c. napilap munkatársa, a Pardon rovat vezetője (csipkelődő politikai töltetű)
1920. Béla, a buta c. novelláskötet, Kenyér és bor versek
1921. Pesti Hírlap, nyelvművelő cikkei
1922. Nero, a véres költő -> első jelentős regénye
1924. A bús férfi panaszai, Pacsirta
1925. Aranysárkány
1926. Édes Anna

A magyar irodalomban lélekelemzést először ő használt, ismerte Freud tanait, hatással volt rá Ferenczi Sándor is.

1929-ben Ady halálának 10 éves évfordulóján a Toll c. folyóirat felkérte, hogy mondjon véleményt Ady költészetéről.
1929. július 14. Az írástudatlanok árulása (közvélemény Adyról)
1929. október 1. Marcus Aurelius c. önvallomással zárja le az Ady vitát.

Adyról írott cikke miatt válságba sodródott.

1933. Esti Kornél novellák megjelenése (18 fejezet)
1936. Tengerszem 17 novella

1933. ínyrákos

1935. Összegyűjtött költemények -> az élet miértjeit, kínjait firtatja
1935. június Radákovich Máriával ismerkedett meg -> kései szerelem
Szeptemberi áhitat c. verse ekkor született
november 3. meghalt.

2011. december 11., vasárnap

Irodalom szóbeli január

1. Petőfi Sándor – forradalmi és látomás költészete
2. Arany János – balladái
3. Ady Endre – szerelmi költészete
4. Kosztolányi Dezső – Szegény kisgyermek panaszai
5. Berzsenyi Dániel – ódái
6. Csáth Géza – novellisztikája

7. Mikszáth Kálmán – Tót atyafiak, és a jó palócok c. kötet bemutatása
8. Madách Imre – Az ember tragédiája
9. Biblia
10. Shakespeare és a reneszánsz dráma – és színjátszás
http://erettsegi.wetpaint.com/page/17.+t%C3%A9tel%3A+Shakespeare+%C3%A9s+a+renesz%C3%A1nsz+dr%C3%A1ma http://globe.netlap.net/
11. Szophoklész – Antigoné
12. Móricz Zsigmond – Árvácska
13. Móricz Zsigmond – Újszerű parasztábrázolás (pl.: Barbárok, Tragédia)
14. Kölcsey Ferenc – A haza sorsa (Himnusz, Huszt, Zrínyi versek )

Írásbeli fogalmazás/elemzés:
Ady Endre, Csáth Géza, Kosztolányi Dezső ,Móricz Zsigmond - ismeretlen mű (novella vagy vers )

2011. december 9., péntek

Önéletrajz minták

Modern típusú

Személyes adatok:
Név:
Születési hely és idő:
Lakcím:
Családi állapot: (férfiaknál: egyedülálló, nős/nőknél: hajadon, férjezett)
Tel:
E-mail:


Tanulmányok:
2010- .....
1999-2003 ..... Gimnázium, Szarvas + szakirány pl. informatika
1991-1999 ... Iskola, Szarvas


Tanulmányi versenyek:

Országos versenyek:
2003 Országos Arany János Balladamondó Verseny; különdíj
2001 Országos Arany János Balladamondó Verseny; részvétel

Megyei versenyek:
2003 József Attila Vers és Prózamondó Verseny, Orosháza;2. helyezés
2002 Sinka István Vers és Prózamondó Verseny, Szeghalom, Vesztő; 3. helyezés


Munkatapasztalat: (ha van)Nyelvtudás:
 • Angol nyelv: középfokú C típusú nyelvvizsga
 • Német nyelv: kommunikációs szintű nyelvtudás / középszintű érettségi

Egyéb ismeretek:
 • Alapfokon számítógépes ismeretek
 • B kategóriás vezetői engedély

Képességek, személyiségjegyek:
 • kreativitás
 • jó kommunikációs készség
 • önálló munkavégzés képessége
 • rugalmasság
 • csapatszellem

Érdeklődési kör:
 • Színház
 • Mozi
 • Szabadidősportok: kenu, úszás

Fizetési igény: ...-tól .... - ig


Szarvas, 2005. november 25. Kis Béla


Az új típusúhoz motivációs levelet is csatolni illik, célja hogy felkeltse az érdeklődést magunk iránt.

A motivációs levél / kísérő levél több célt is szolgál:


- Összefoglalja az önéletrajzban csak vázlatosan leírt szakmai pályafutásunkat.
- Felkelti a figyelmet, és ösztönzi az olvasót az önéletrajz elolvasására valamint annak részletesebb áttanulmányozására!
- A motivációs levél világít rá a fontos dolgokra, melyek a megpályázott pozíció szempontjából hangsúlyosak lehetnek.
- Mutat valamit a személyiségünkből, céljainkból, elért eredményünkből.

A motivációs levél / kísérőlevél külalakja és tartalma:

Legfeljebb egy oldalas legyen a motivációs levél, négy fő részből és maximum négy-öt bekezdésből álljon!

- Hivatkozás ( Jelentkezés indoklása, figyelemfelkeltés)
- Önéletrajz összefoglalása ( Lényegi rész, melyben a munka elnyeréséhez szükséges tapasztalatok, tanulmányok, és az elért eredmények találhatók)
- Motiváció, célok meghatározása (Miért jelentkezik? Miért szeretné betölteni az állást?)
- Személyiségének jellemzéseTisztelt Hölgyem/Uram!

Ezúton szeretném a HVG 4. számában (újságnév vagy internetes cím) meghirdetett csoportvezetői pozíciójukat megpályázni. (Amennyiben konkrét pozíciót pályázol meg, feltétlenül tüntesd fel, hogy hol leltél rá a hirdetésre, és mi a pozíció pontos neve, esetleg hivatkozási száma.)

Mint ahogyan önéletrajzomból is kitűnik, több mint 8 éves tapasztalattal rendelkezem, és nagy gyakorlatot szereztem pénzintézeti vonalon. (Összefoglalva írd le a tapasztalataidat, összesen hány év gyakorlattal rendelkezel, vagy összesen hány évig volt részed egy-egy tevékenységben.) Számomra nem gond 10-20 fős csoport irányítása, és összefogása, az esetleges munkatársi konfliktusok kezelése, szem előtt tartva a minőségi ügyfélkapcsolatot.

Tanulmányaim során átfogó ismereteket szereztem a pénzügyi, gazdasági vonalon, és készen állok arra, hogy tovább képezzem magam amennyiben szükséges. (Foglald össze tanulmányaidat, és esetleg írd le, miért választottad ezt a területet, mi miatt áll közel hozzád.)

Több mint 3 éves pénzintézetnél eltöltött vezetői gyakorlatom után családi – férjem –építőipari vállalkozásában tettem próbára magam. Sokrétű sikereket értünk el, mind munkaerő-fejlesztés, mind forgalomnövekedés szempontjából. (Írd le az elért eredményeidet!) Jelenleg szeretnék visszatérni újra a pénzügyi a területre, hiszen ezt a területet érzem igazán testhezálló munkakörnek. (Írd le, hogy miért szeretnél váltani, és miért tetszene számodra a megpályázott állás)

Munkatársaim kitartó, lelkiismeretes, segítőkész embernek ismertek meg. (Írd le néhány, max. 3-4 pozitív tulajdonságodat, kerüld az elcsépelt kifejezéseket, mint pl. megbízható) Célom egy olyan stabil munkahelyen, hosszútávon, fiatalos környezetben dolgozni, ahol munkámmal hozzájárulhatok a cég sikereihez. (Végül vázold fel a céljaidat!)

Székesfehérvár, 2008.01.15.

Üdvözlettel:

Fül Elek


Motivációs levelem

Tisztelt Szűcs Róbert, Szerkesztő Úr!

Ezúton szeretném a Hihetetlen magazin 2010-es évi 7. számában meghirdetett újságírói állását megpályázni.

Mint ahogyan önéletrajzomból is kiderül 10 éve foglalkozom a tiltott régészettel és az eltűnt civilizációk történelmével. Számomra nem probléma utánajárni az új információknak, mivel informatikai ismereteim birtokában könnyen hozzájutok ezekhez.

Szeretek csapatban dolgozni, véleményt cserélni, új ismeretekre szert tenni.

Hobbim révén átfogó ismeretekre tettem szert Egyiptom ősi mitológiájától kezdve a NASA eltitkolt Hold aktáin át az UFO kutatásig, és készen állok arra, hogy egy új csapat része legyek.

Azért választottam ezt a területet, mert gyerekkorom óta boncolgatom az élet nagy kérdéseit, és úgy érzem a tudásszomj nem akar alábbhagyni nálam.

A munkában teljes gőzzel dolgozok, lelkesedek az új, érdekes feladatokért, kitartó és lelkiismeretes, precíz munkát végzek.

Így tehát tanulni szeretnék önöktől, hogy ismereteimet bővítsem, szeretnék az önök csapatához tartozni és a sikereikhez hozzájárulni.

Erdőkertes, 2011. december 10.


Üdvözlettel:

Sárközi Anita


Hagyományos önéletrajz

1981. október 21-én születtem Szarvason. Szüleim dr. Fül Albert ügyvéd és dr. Fül Albertné középiskolai tanár. Két testvérem van. Nővérem jogász, öcsém érettségiző gimnazista.

Tanulmányaimat Szarvason a Benka Gyula Általános iskola ének-zenei tagozatán kezdtem. A nyolc év alatt végig jeles tanuló voltam. Érdeklődtem az irodalom, a történelem, ill. a nyelvek iránt, ezért jelentkeztem a szarvasi Vajda Péter Gimnázium nyelvi osztályába. Tanulmányaim során angol nyelvből C típusú nyelvvizsgát szereztem. Német nyelvből kommunikációs szintű nyelvtudással rendelkezem.

A gimnáziumban is jeles eredményt értem el, irodalomból és ének-zenéből dicséretes jelest. Számos irodalmi (vers - és prózamondó, balladamondó szépkiejtési) versenyen vettem részt. Megyei versenyeken - több alkalommal - 1-3. helyezett voltam. Legkiemelkedőbb eredményem az Országos Arany Balladamondó verseny különdíja volt. Szabadidőmben szívesen tanulok nyelveket és sportolok.

2003-ban sikeresen érettségiztem, és felvételt nyertem a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Karára. Különösen a magánjog iránt érdeklődöm. A polgári jogból "jó"-ra vizsgáztam, és az évfolyamdolgozatomat is a polgári jogból, a közös tulajdon gyakorlati problémáiról írtam.

A tanulás mellett szeretnék közelebb kerülni a jogi gyakorlathoz, ezért pályázom az ügyvédi iroda kisegítő jogi munkatársi állására.


Szarvas, 2005. november 10.

Fül Elek

Szarvas, Vajda Sándor u. 3

5540

2011. december 6., kedd

15. I. Világháború

Előzmények

 • nagyhatalmi ellentétek: a gazdaságilag és politikailag megerősödő országok (USA, Német.o., Japán) a tényleges erőviszonyoknak megfelelő új hatalmi rendet sürgetnek, ezek a hatalmi harcok politikai, katonai szövetségek létrejöttét eredményezi
 • a szövetségi rendszerek kialakulása (Hármas szövetség, Antant)
 • gyarmati versenyfutás (<->német Marokkói válság, <-> angol fashodai incidens)
 • Balkán, a puskaporos hordó (orosz<-> török háború, berlini kongresszus, balkáni háborúk, Bulgária meggyengül, Szerbia megerősödik a második Habsburg orientációt követő Obrenovics királyi házaspárt, helyükre az oroszbarát Karagyorgyevics dinasztia kerül
célja: a szerbek ill. a dél-szlávok egyesítése (<-> OMM)
-a Monarchiával való másik fő konfliktus, hogy 1908-ban a monarchia annektálta (bekebelezte) Bosznai- Hercegovinát
- a konfliktusok kiéleződnek és a különböző szövetség rendszerekhez tartozó országok miatt kiszélesedhet akár Világháború is lehet belőle
OMM <-> Szerbia
(Hármas szövetség <-> Orosz.o. Antant)


A casus belli a szarajevói merénylet
 • 1914. jún. 28. Gavrilo Princip szerb diák a Szarajevóba látogató Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét megöli
 • 1914. júl. 23. az OMM 10 pontos ultimátumot küld Szerbiának (pl. az OMM nyomozni akar a merénylet miatt szerb területen)
 • 1914. július 25. a szerbek visszautasítják az ultimátumot
 • 1914. júl. 28. az OMM hadüzenetet küld Szerbiának -> a nagyhatalmak sorban hadba lépnek

semlegesek: Olasz.o., Románia, Bulgária, USA,
Vilmos császár: "Mire lehullanak a falevelek már haza is térnek a katonák... "


Erőviszonyok
 • Antant: nagy létszámot tud mozgósítani, Anglia- erős flotta, tüzérség gyenge
 • Központi Hatalmak (könnyen tud mozgósítani, de blokád alá vehető): jobban felkészült szárazföldi hadsereg, Német. o.- kiváló tüzérség, fegyverkezési előny
 • -> kiegyenlítettek az esélyek, meghatározó lesz a tartalékok mozgósítása és a hátország teljesítménye
Mindkét fél gyors győzelemre számított.Haditervek

Német.o. Schlieffen-terv -villámháborús terv

terv: 6 hét alatt lerohanni Fr.o.-t, Luxemburgon keresztül Belgium semlegességét megsértve. Az OMM legyőzi Szerbiát, keleten pedig feltartóztatja az oroszokat, majd közösen legyőzik őket. Nem számol a kétfrontos harccal!

Anglia: tengeri blokádra készül és
Orosz.o. és Francia.o. támadásban gondolkodik, de még kivárnak

Frontok: nyugati (német-fr)
balkáni (OMM-Szerbia)
keleti (OMM-Orosz.o.)
Északi-tenger


Hadi események

1914. villámháború -> állóháború

fő front : NY: -a németek beveszik a belga erődrendszert, Párizs elfoglalására indulnak
-a franciák szeptember elején Párizs előtt, a Marne folyónál megállítják a németeket
- > állóháború alakul ki, a villámháborús terv kudarcot vallott

K: - Orosz.o. a vártnál gyorsabban mozgósít, Galícia felől az OMM-t és Kelet-Porosz.o. felől Német.o. támadják (sikerül megállítani az oroszokat)
- augusztus, szeptember Hindenburg német serege Tannenbeignél és a Mazuri-tavaknál győz az oroszok felett
 • Balkán állóháború
 • Északi-tenger: november Helgoland - német vereség (Anglia tengeri blokádja Német.o. ellen)


Diplomácia:
 • október: Törökország belép a háborúba, a központi hatalmak oldalán (-> elszigeteli Orosz.o.-t )
 • augusztus: Japán belép az antant oldalán, és elfoglalja Német.o. távol-keleti gyarmatait1915. állóháború (=anyagcsata); a központi hatalmak fölénye
A győzelemre annak volt esélye, aki tovább bírja fegyverrel, hadianyaggal és emberrel.

Kelet:
 • március : az oroszok által körbezárt galíciai Przemys'l elesik (sok magyar katona esett fogságba)
 • május: a németek és az OMM áttöri a galíciai orosz frontot (Gorlicénél), és több száz km-re visszaszorítják a cári csapatokat
 • Német.o. az antant blokádjára búvárhajókkal válaszol
 • Balkán október: Bulgária hadba lép ->Szerbia bolgár- OMM harapófogóba kerül-> elfoglalják Szerbiát, Montenegrót, Albániát -> a Balkán az OMM ellenőrzése alá kerül

újabb front május: -Olasz.o. az antant oldalán belép a háborúba, OMM területekért cserébe
-az ISONZÓ folyó mentén állóháború, 11 véres csata

Ebben az évben alkalmaztak először harci (mérges) gázt a németek a belgiumi Ypernnél.1916. A kezdeményezés átkerül az antant kezébe, a központi hatalmak erejük végére értek

Nyugat:
 • február: a francia erődrendszer, VERDUN ostroma- 10 hónap ( a vh. egyik legvéresebb csatája, "vérszivattyú") 350 ezer fr és 300 ezer német hal meg
 • június: az angolok ellentámadást indítanak a SOMME folyónál (5 hónapos harc- 8(!!) km-es előrenyomulás), itt vetik be az első tankokat

Kelet:
 • BRUSZILOV -offenzíva: az utolsó sikeres orosz támadás, bár a központi hatalmak visszaverik, jelentős területet veszítenek -> az OMM elveszíti harci kedvét, mindkét részről nagy emberáldozatok
Északi-tenger május-június, tengeri csata- JUTLAND, német <-> brit, fr. flotta /döntetlen/

Olasz front: heves harcok olasz fölénnyel, az OMM-t a németeknek támogatniuk kellDiplomácia

augusztus : Románia hadba lép az antant oldalán, neki ígérik Erdélyt, a Partiumot, a Bánságot, Bukovinát -> betör
december: Erdélybe, az OMM decemberben német segítséggel visszaveri őket, majd elfoglalják Bukarestet

1916. decemberben a központi hatalmak békét ajánlanak, az antant azonban elutasítja1917. antant fölénye; USA hadba lépése, Német.o. korlátlan tengeralattjáró háborúja


 • jan.- feb. : Német. o. bejelenti a korlátlan tengeralattjáró-háborút, A német búvárhajók elsüllyesztenek mindent, akár semleges hajót is, amely angol vagy francia kikötőbe tart.
 • április: WILSON elnök bejelenti az USA hadba lépését az antant oldalán (1915. Német.o. elsüllyeszti a Lusitania nevű hajót 128 amerikai utassal
-az antant a háborúban sok hitelt kapott az USA-tól;
-ZIMMERMANN -botrány: a német külügyminiszter támogatásáról biztosította Mexikót egy esetleges, az USA-val vívott háborúja esetén)

ok: Orosz.o. kiléphet a háborúból, ez felborítja az erőegyensúlyt, félnek a megerősödő Német.o.-tól

Nyugat: az antant támadások kivédése

Kelet: Orosz.o. február forradalom megdönti a cárizmust, az új kormány megindítja a KERENSZKIJ -offenzívát
-november: szocialista forradalom -> a bolsevikok veszik át a hatalmat, Az új kormány végül békét köt Német.o.-gal-> breszt-lotovszki béke (1918. márc. 3.)

Balkán, június: Görög.o. hadat üzen a központi hatalmaknak

Olasz front: a központi hatalmak kivédik az antanttámadásokat és CAPORETTÓNÁL áttörik a védelmi vonalat

Úgy tűnik, a katonai helyzet a központi hatalmak számára alakult kedvezően.
1918. Mindent elsöprő antanttámadás, a központi hatalmak összeomlanak, Német.o. szövetségesei sorra kapitulálnak (az OMM nov.3-án)
november 11. Német.o. fegyverszünetet köt a compiégne-i erdőben


Új vonások a hadviselésben

 • lövészárokrendszerek, szögesdrótok
 • nagy tűzerejű fegyverek pl. géppuska
 • a védekezés eszközei fejlettebbek a támadó fegyvereknél -> állóháború
 • hírközlés fellendülése
 • a repülőt kezdetben csak felderítésre használták, majd fedélzeti gépfegyverekkel légi csatát vívtak. A korai gépek bombahordó teherbírása csekély volt, törékenyek voltak.
 • harckocsit az angolok vetették be (fedőneve: tank) az elsők nagyon lassan mozogtak, könnyen kilőhetők
 • ált. mozgósítás, hatalmas embertartalékok
 • az ellenfelet csak kimerítő hadműveletek sorozatával lehetett megtörni -> hosszú harcok
 • mérges gáz bevetése -> gázmaszkok
 • felértékelődik a hátország - hadigazdálkodás
 • búvárhajók

2011. december 5., hétfő

54. Tudomány és művészetek a dualizmus korában

1. Gazdaság szükségletei és az oktatás
 • írni-olvasni tudó emberek száma nő, a gépek, a technika kezelésére betaníthatóak
 • magyar államiság -> hivatali alkalmazottak
 • csökken az analfabéták száma

2. Tudomány és technika
 • tudományos társaságok jönnek létre
 • tudományos folyóiratok
 • Ganz
 • feltalálók pl. Jedlik Ányos

3. Irodalom

 • Tompa Mihály
 • Arany János
 • Kemény Zsigmond
 • Madách Imre
 • Ady Endre
 • Mikszáth Kálmán
 • Vajda János


4. Építészet, képzőművészet

 • Budapesten középületek százai épülnek
 • eklektikus az új építészeti stílus
 • közterek, szobrok épülnek
 • történelmi festészet: Madarász Viktor, Székely Bertalan, Benczúr Gyula
 • Munkácsy Mihály
 • Csontvári K. Tivadar
 • zene: Bartók Béla, Kodály Zoltán

Hír, Tudósítás

Nagy sikerű előadás


2011. november 27-én a MOM kulturális központban a Gyermekház szalagavatójára került sor. A fellépők között ott volt a 13. osztály is, akikért nagyon drukkoltunk, mert a próbákon komplikációk léptek fel, így kétséges volt a színpadra lépésük. De megoldották. Cs. Kristóf nagy sikerű koreográfus, mellesleg aranylábú focista vezetésével készült el. A háttérben feszültség lett úrrá, mindenki megfeszített fenékkel várta, hogy történjen már végre valami. És ekkor a „U can't touch this” pörgős dallamai söpörték el a színpadot, majd követte a robot dance, és végül mikor már az ember nem várná, hogy jobb lesz, jobb lett. A Hattyúk tava lenyűgöző rózsaszín tütüiben megjelentek, kecsesen hajladozó balerinaként. A lélegzet megfagyott volna a teremben, ha nem törték volna meg a tinilányok tömegének sikolyai. Az előadásuk befejeztével elsöprő tapsorkán söpört végig, a közönség tombolt, egyesek rohadt banánokat dobáltak, mert nem találták a szemetest, mások gátlásaiktól megszabadulva a színpad felé vették az irányt, hogy rávessék magukat kiszemeltjeikre. Szóval összegzésképpen egy Hummer limuzinnal sürgősen elhajtottak a helyszínről, a fotósok hadától, és az eszeveszett tinilányoktól menekülve.

Szalagavató Gála est

2011. november 27-én került megrendezésre a MOM kulturális központban a Szalagavató Gála est.

Az est fénypontja a Dream Team(13 wnyszk )lett, ők ez évben is maguknak tudhatják az Arany szalag obeliszket.

2011. december 3., szombat

Hivatalos levél

http://www.osztalyfonok.hu/files/akadalyozva_levelminta.pdf

http://hallgatoioldal.mindenkilapja.hu/html/23707654/render/hivatalos-level-pelda

http://www.5percangol.hu/cikkek/kategoriak/leveliras_-_sablonok

Használati útmutató egy hivatalos levélhez

Címkék: hivatalos levél minta

A levél bal felső sarkában szerepeljen a küldő (személy, illetve hivatal, intézmény vagy cég pontos nevének, címének, telefonszámának, valamint e-mail vagy webcíme).

A jobb felső sarokban szerepeljen a keltezés, vagyis a dátum. Ez alá szokták írni a cégek a levél "hivatkozási" vagy iktatószámát, illetve az ügyintéző nevét.
A bal felső sarokban (az esetleges cégjelzés alatt) hagyjunk ki pár sort, és ide írjuk a címzést! Ez lehet az intézmény, vállalat stb. neve - ha hivatalhoz szól a levél -, de ha név szerint valakihez szól a levél, akkor ez alá írjuk a személy vezeték-, illetve keresztnevét. A személynév alá pedig az illető rangja, hivatali beosztása kerül.
A keltezés alá, még mindig a jobb felső részbe írjuk a levél tárgyát, témáját egy rövid mondatban!
A következő fontos rész a megszólítás, amit középre kell írni. Ez, attól függően, hogy milyen a kapcsolat köztünk és a címzett között, lehet konkrét vagy általános (pl. Tisztelt Igazgatónő!, Tisztelt Asszonyom/Uram! stb.).
Ezután pár sor kihagyással következik a levél érdemi része, vagyis az, amit közölni, kérni stb. akarunk. A hivatalos levélben mindig szorítkozzunk a témára, és legyünk minél rövidebb és tömörebb!
Ezt követi a befejező rész, a záradék az elköszönéssel: Tisztelettel, Üdvözlettel, Köszönettel stb.
Természetesen a levelünket a bal alsó részben elhelyezett aláírásunkkal zárjuk, amit mindig kézzel szokás írni. Hivatalos levélben mindig a teljes nevünket írjuk ki, s alatta tüntessük fel az elérhetőségeidet (cím, telefonszám, e-mail stb.)

2011. december 2., péntek

A dualizmus válsága

Ideje: 1890-es évektől

1. A válság jelei

 • erősödő nemzetiségi probléma: a kormány párt erőteljes magyarosítási szándéka, miközben a Balkánon független államok jönnek létre
Jászi Oszkár politikus a polgári radikálisoknak a vezetője, aki "keleti Svájc" néven újra szervezte volna M.o.-t, a nemzetiségieknek több jogot adna
 • a királyi udvarral való konfliktusok: a hadsereg irányítása, a miniszterek kinevezése, véderő vita
 • Szerbia <-> monarchia külpolitikai ellentéte
 • horvátok trialisztikus elképzelései
 • politikai válság:
-egymást váltó miniszterelnökök
-obstukció intézménye (agyonbeszélés, a parlamenti munka akadályozása az ellenzék részéről)
-1903 Ferenc J. Tisza Istvánt nevezi ki miniszterelnöknek, hogy ezt a parlamenti válságot leküzdje (Tisza elkötelezett híve a monarchiának, és a véderő fejlesztésének)
-Tisza új házszabályt fogadtat el, méghozzá közfelkiáltással "zsebkendő szavazás" 1904
-az új választásokon (1905) az ellenzéki koalíció győz, akik tagadták a dualizmus jogosságát, ezért az uralkodó "darabont-kormány"t (szakértői) nevez ki helyettük, az ellenzék tudta csak úgy kerülhet kormányra , ha elismeri a dualista rendszert
-megijedve attól, hogy a szakértői kormány az MSZDP-vel tárgyal akik titkos és választójogot követeltek maguknak, inkább belementek abba, hogy elfogadták a dualista rendszert és így kormányra kerülhetett

/1905 "vörös péntek" MSZDP tüntetése/

-problémákat azonban az ellenzék sem tudta megoldani, ezért a kötelező választásokon vereséget szenvednek

/A korszakban egyre több az arató sztrájk, elszegényedések, tüntetések./2. A világháború "előestéjén"

1910 Tisza István lesz újra kormányon -> a Szabadelvű pártból Nemzeti Munkapárt néven újjászervezi
célja: -katonai felkészülésnek a fokozása
- a monarchia védelme
- az ellenzék letörése
- a baloldali mozgalmak visszaszorítása


1912 Tisza lesz a házelnök, ez ellen tiltakoznak a szociáldemokraták és az MSZDP utcára viszik a tömeget május 23. "vérvörös csütörtök"

-Tisza erőszakkal elfogadtatta az új véderő javaslatot, a tiltakozó képviselőket karhatalommal távolította el

1919 Ferenc József újra kinevezi Tiszát miniszterelnöknek

2011. november 25., péntek

13. Politikai viszonyok a századfordulóig

1. Közjogi kérdések

A korszak elején a pártok vitáinak hátterében közjogi kérdés állott , amely a kiegyezésre vonatkozott.
A kormány párt, a Deák-párt lett, amely a Felirati Párt utódja. Elfogadta a kiegyezést.
A Határozati Párt utódja a Balközép amely a kiegyezés módját kritizálta pl. túl sok jog az uralkodónak.
A másik utódpárt , a 48-as Párt amely elutasítja a kiegyezést.

A vitának nem erről kellett volna szólnia, hanem az ország sorsáról.
Kormányon csak a kiegyezést elfogadó párt lehetett.
A nyílt szavazás is az emberek befolyásolását szolgálta.2. A kormány


Deák betegsége után a kormány párt helyzete megrendül, az új kormánypárt a Deák-pártból és a Balközépből álló Szabadelvű párt lesz.
Ellenzéke a Függetlenségi párt.
Szabadelvű párt miniszterelnöke Tisza Kálmán (1875-1890), híveit mamelukoknak (szolga) csúfolta az ellenzék.
célja: a polgári állam kiépítése
megreformálta a közigazgatást pl. a korábbi önálló területeket beolvasztotta ebbe a megyerendszerbe pl. jászok, hajdúk, szászok,
a megyei önkormányzatok jogát megnyirbálta
-csendőrség, rendőrség létrehozása
-fejlesztik az infrastruktúrát /gátak, hidak, csatorna, vasút/
-javul az egészségügyi szolgáltatás
-postaszolgálat továbbfejlődik
-oktatás, rohamosan nő az elemi iskolák és tanítók száma, gimnáziumok és egyetemek létesülnek

Wekerle Sándor az első polgári származású miniszterelnök

-bevezették az állami anyakönyvezést
-a polgári házasságkötést
-egyenjogúsították a zsidó vallást3. Tisza bukása

 • az ún. Véderő vitán bukott el, ugyanis M.o. o.gy-nek a közös hadsereg ügyeire a költségvetésen és az újonc létszám megszavazásán keresztül volt befolyása
 • a magyar o.gy. keveselte a beleszólást a hadsereg ügyeibe, az uralkodó azonban még tovább akarta erősíteni jogait e tekintetben pl. a parlament beleegyezése nélkül emelték volna az újonclétszámot és a német nyelvnek is nagyobb teret akart adni Ferenc József
 • Tisza két tűz közé kerül, bár az újonc létszám emelését sikerül keresztül vinni a parlamentben, az ellenzéknek ez is túl sok volt, az uralkodónak pedig kevés
 • Tisza tudta, hogy mennie kell
 • Kossuth L. állampolgárságának az ügyét használta fel ürügyül, Ferenc J. elutasította ezért Tisza K. lemondott 1890-ben

A publicisztikai stílus főbb jellemzői

1. A publicisztika szó a latin publicare 'közhírré tesz, közhasználatra ad' szóból származik.

Szűkebb értelemben: Tágabb értelemben:
a sajtó, az újságírás a sajtó, a rádió, a televízió
(írásbeli tájékoztatás, közvélemény-formálás) (írásbeli és szóbeli tájékoztatás, közvélemény-formálásIgen széles körű kommunikációs szerepet tölt be, az életnek úgyszólván minden szférájával kapcsolatot tart; rendszerint erős hatásra, meggyőzésre törekszik; sok műfajt fejlesztettek ki mind az írott nyelvi kötöttebb újságírás, mind az élőszót felhasználó, nagyobb tömegeket érintő rádió és televízió területén.2. A publicisztika, a sajtó feladata a társadalom tagjainak tájékoztatása a politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális élet időszerű eseményeiről. A tájékoztatás azonban nem kizárólagos cél, benne van az állásfoglalás a közvélemény alakításának a szándéka is. A publicista, újságíró közérdekű dolgokról szól, többnyire személyes meggyőződéssel.


3. A stílusréteg jellemző vonása: a közérthetőségre, a meggyőzésre, a közvetlen hatásra való törekvés.


4. A meggyőzés, az értelmi-érzelmi hatáskeltés nyelvi eszközei:
 • Az érdeklődéskeltő cím.
 • A gondosan feltüntetett tényanyag, az időszerű vonatkozások (kortársak neve, időmegjelölés, szervezetekre, intézményekre való hivatkozás, dokumentumok szó szerinti vagy tartalmi idézése).
 • A mondatszerkesztés, a mondatfűzés általában egyszerű, könnyen érthető, de ha a téma úgy kívánja a legbonyolultabb megformáltság is felbukkan a szövegben.
 • A neologizmusok,a sajátos új szavak, szóalakok gyakorisága (Telezöld- környezetvédelmi magazin) -> köztük idegen szavak, kifejezések (ombudsman 'jogőr, országgyűlési biztos' , lízing és lízingel).
 • Az expresszív szavak, a szóképek, a nyelvi humor eszközeivel is él- elsősorban a cikk- és egyéb címekben, a reklámokban, a hirdetésekben (Pl. Addig jár a korsó a kútra, míg bevezetik a vizet; Indulatok a könyvtárban; Gyuszi ül a fűben);
 • Jellegzetes stílusalakzatokat alkalmaz (az igényesebb fokon): kérdés, felkiáltás, ellentét, ismétlés, halmozás, fokozás stb. (Pl. újság címe: Kicsi, de erős; Megérte?) .
 • Hibák a sajtó nyelvében:
-Kedveli -túlzottan is - a divatszavakat, a divatos fordulatokat (meglátás, ráfordítás, nem jött össze stb.), köztük a gyakran homályos értelmű, bizonytalan helyesírású, ill. kiejtésű idegen szavakat (volumen, konfrontáció stb.).
-Hamar el is szürkít mindent, gyakoriak a sablonok, közhelyek és körülményeskedő, terjengős kifejezések (döntő, komoly, célkitűzés, konkrét, felmerülő problémák stb.).5. A hatáskeltés nyelven kívüli eszközei

A vizuális eszközök tudatos alkalmazása:

 • A szabályostól eltérő írásmód: pl. címekben (NÉVshowR; 6-ALOM-TALANÍTÁS; A Minden6ó {am. vígjáték}).
 • A nyomdatechnikai eszközök: pl. a cím formája, az alcímek, a betűméret, a betűtípus, kiemelések stb.
-Segít(het)ik a megértést, és az érzelmi hatást is fokozhatják a szöveghez kapcsolódó képek, ábrák, grafikonok stb.
-Növelheti vagy csökkentheti a hatást a nyomtatás minősége, a színek alkalmazása stb.
 • A szöveg elrendezése, a szöveg írásképe is hat az olvasóra: pl. figyelemfelkeltő, hangulatfelkeltő lehet; gondolati asszociációkat hozhat létre stb.6. A leggyakoribb sajtóműfajok

 • A tájékoztató műfajok: a közvéleményt foglalkoztató, érdeklő információkat közvetítenek: a hír, információ, közlemény, tudósítás, riport, interjú, szemle.
 • A véleményközlő műfajok: értelmezik, elemzik is a közvéleményt foglalkoztató, érdeklő információkat (a szerkesztők, újságírók, néha maguk az olvasók); egyéni, személyes véleményt is fűznek hozzájuk, ezáltal befolyásolják az olvasókat: a cikk, kommentár, glossza, jegyzet, nyílt levél, olvasói levél, kritika.
Ezek a műfajok - a cikk kivételével- írásban is, szóban is megjelennek.A tudósítás feldolgozott információ, amely annyiban különbözik a hírtől, hogy nem személytelen. (A hír személytelen.) A tudósító a hírt saját személyével hitelesíti. A tudósító vállalja a felelősséget a tudósításért, de rágalmazás/becsületsértés esetén itt is a médiumot lehet beperelni, amely közreadta. (Újságíró ellen személyiségi jogi pert lehet indítani.)

Tudósítást lehet készíteni minden eseményről (pl. rendkívüli események, politikai események, természeti katasztrófák stb.), amely igényli a tudósító jelenlétét. Alapja az információ, amit a tudósító a hírszerkesztés alapvető szabályai szerint dolgoz fel. (Információ tekintetében nincs különbség a hír és a tudósítás között.) A hírtől abban különbözik, hogy a tudósító a saját hangjával (tollával) hozza létre, ennyiben szubjektív. De a tudósítás is tényközlő, objektív műfaj. (Szubjektivitása veszélyforrássá is válhat.) A tudósító legfontosabb feladata: jelen lenni az eseménynél, és a maga totalitásában visszaadni azt (a tényszerűségen túl is!).

A tudósítás a miértre is megpróbál választ adni az esemény hátterének, körülményeinek ismertetésével. A tudósító élményként éli meg az eseményt. A tudósító jelenlétének érzékeltetése nem tolakodhat előtérbe, nem veszélyeztetheti az objektivitást. A tudósításban fontos a tény- és adatszerűség aránya a hangulati elemekhez képest. A legmagasabb hírértékű információval kezdődik. Meg kell felelnie a tájékoztatás alapelveinek: gyors, pontos, hiteles, pártatlan (azaz minden lényeges elemről, véleményről beszámol). Nem tükröződhet benne sem az újságíró, sem a lap véleménye a tudósított eseményről. Nem tartalmazhat értékítéletet vagy minősítést.

Csáth Géza (1888-1919)


Eredeti neve Brenner József, Kosztolányi unokatestvére.
Szabadkán született, anyja korán meghalt tüdőbetegségben.
Már gyerekkorától fogva fest, zenél. Budapesten orvosi diplomát szerez.
Pestre kerülésével egy időben kezdte novelláit és kritikai írásait közölni a Budapesti Napló, majd a Nyugat.
Egy ideggyógyászati klinikán tanársegédként dolgozott, itt szokott rá a kábítószerre, morfiumra.
A világháborúban orvosként vett részt. Hazatérve különböző helyeken volt körorvos, fürdőorvos.
1919 januárjában összeomlott, júliusban feleségét fejbe lövi, majd később megmérgezi magát.


Anyagyilkosság

Cím: a világ legszörnyűbb gyilkosságára utal, bűntényre utal, amit a két fiú követ el

Tér, Idő: megnevezetlen város, 2 emeletes bérház és környéke, fontos a padlás, feltételez több lakót, de sosem találkozunk senkivel (tetszhalott), nincsenek emberi kapcsolatok, nem figyel senki a fiúkra, az udvarban egyetlen élő dolog az ecetfa. Pontos időpontot nem tudunk, de megjelöl időpontokat, évek telnek el, hónapok: november, szeptember, május. Kiemelt fontosságú az éjfél: bagoly kínzás, álom, és a gyilkosság. Délben a prostival találkozik, mintha egy ilyen kozmikus kört írna le az idő.

Téma: két serdülőkorú fiú az élet titkait keresve bűntudat nélkül megölik anyjukat, hogy ékszereit elvihessék a korábban megismert prostinak.

Szereplők: Witmann fiúk, anya, prosti

Egymáson kívül nincsenek kapcsolataik, se a család, se az iskola nem fontos számukra. Az apjuk meghalt, az anyjuk nem foglalkozik velük. A törődés, a szeretet hiányzik az ő életükből, amit az anyjuktól kellett volna megkapniuk.

Az anyjuk is magának való, önző, távolságtartó, nem csak a fiaihoz hanem a volt férjéhez is közömbös volt. A ház többi tagja méltányolja a nőt. Minimális szülői kötelezettségeit ellátta. Hogy az időt eltöltse német romantikus regényeket olvas, későn kel így múlatja az időt, mintha elvonulna a valóságtól, az alvásba és az olvasásba. A fiúk épp fordítva, ők saját igényükhöz használják, úgy kutatják a valóság rejtelmeit.

Prosti, az öröm forrása, az egyik amit adni tud, csak testi kötődés jön létre közöttük. A kíváncsiságuknak az újabb lépése, eszköz a szemükben, hogy tudásvágyukat kielégítsék.A gyilkosság

A mű tetőpontja az anyának a megölése, az anya a fiúk szemében egy akadály, ami hátráltatja őket vágyaik megvalósításában. Hidegvérrel ölik meg az anyjukat, ő birtokolja a vágy teljesítésének eszközeit (karperec). A műben nem derül ki a gyilkosság, a bűn sokkal fontosabb, bűntudatot pedig nem éreznek a gyerekek.Szimbolikus jelentéstartalmak

Az éjfél és az erdő a titkok, a káosz, a bűn szimbóluma, amely elrejti a bűnöket. Többször előfordul a fény, a lámpa, talán az utat, a kíváncsiságot jelképezi. Ezekkel a többször előforduló szimbólumokkal légkört, atmoszférát teremt a novellának. Ajtó, ablak szintén titkokat rejtenek a zárt belső terek és kíváncsiságuk új színtereit jelzik.


A freudi tanokra vezethető vissza két álom, az éjszaka megjelenő asszonyok a szexuális vágyukat mutatják, a lovak tombolása pedig az agresszivitásukat a pusztításukat, a pusztítás vágyát. Freud elmélete szerint az álmok vágyteljesítések, amelyben tudatalattink, ösztöneink, rejtett vágyaink fejeződnek ki.

Mért válnak gyilkossá?
Az író nem válaszolja meg , nem ad indokot. Nincsen szeretet körülöttük. Nem emel ki konkrét okot, a szeretet és az emberi kapcsolatok nélküli világ vezethet ide, a fiúkat szenvedélyes vágy fűti, hogy pótolják a hiányokat valóságos érzelmekhez, élményekhez jussanak.


Hangneme
szenvtelen, hihetetlenül objektív ez a hang, tárgyilagos stílus, közömbös, feszültséget teremt az olvasóban, a jeges döbbenetet, érzelmeket nem a szereplők élik meg, hanem az olvasó


A kis Emma

Bűntény novella
cím: az áldozat neve


Fontosabb csomópontok

 • szereplők bemutatása, kezdő kép alsó tagozatos diákok, az elbeszélőnek megtetszik Emma, aki a húgának a barátnője
 • iskola, Szladek és Zöldi a diák, vágatás. Itt találkozik hősünk az agresszivitással, erre a parasztfiúra szinte irigykedve, csodálattal néz fel.
 • Hősünk szerelme nem teljesedhet be, mer a húga áll az útjában, ezek után ellenérzéssel gondol a húgára, de igyekszik még dühét elfojtani.
 • iskola, Zöldit vesszőzik meg. A korábban átélt magasztos példakép megtörik. Testileg és lelkileg megtörik, belázasodik.
 • Iskolaváltás, a verések miatt más iskolába kerül, nem láthatja Emmát.
 • újsághír az akasztásról, az első kegyetlenkedés a kutyán
 • padlás, kezdőkép, Emma felakasztása. Zöldi megvesszőzése után a hős példakép nélkül marad és ő veszi át ezután Zöldi szerepét, (agresszor), bár az akasztást nem ő kezdeményezi, részt vesz benne és morbid módon most eléri szerelmének tárgyát (ölelés-elengedés) Emmát.


Általános jellemzők

Írásait jellemzi a realizmus, naturalizmus és a szimbolizmus.
Elbeszélői modorára az objektív, tárgyilagos hangnem a jellemző s a szerkezet mesteri módon való megmunkáltsága pl. A kis Emma zenei műre emlékeztet.
Hőseit nem célok vezérlik, hanem elfojtott indulatok, vágyak.
Meghatározó élményforrása a gyermekkor világa.
Nem csak felnőtt hősei, hanem ártatlannak tűnő gyermekhősök is szadista gyilkosságokra vetemednek. Az ő szemében a világ darabokra törött és ez eltorzítja a személyiség fejlődését.
Gyakran foglalkoztatja a bűn, a brutalitás, arra a felismerésre jut, hogy a világ trónján a Sátán ül.
Nézeteire jelentős hatással volt gyermekkori traumája, hiszen hiányoztak az anyával kapcsolatos pozitív érzések, emlékek.
A nők iránti súlyos ambivalenciája a novelláiban is érezhető.
A novellákon kívül 8 dráma, 1 regény született. Mikszáthról és Jókairól írt értékelései kiváló elemzőképességről árulkodnak, zenekritikusként pedig már korán Bartókra, Kodályra irányította a figyelmet.

2011. november 22., kedd

49. Gazdaság a dualizmus korábanMezőgazdaság

 • a magyar agrárexport folyamatosan bővül, legfontosabb kiviteli cikk: búza, gabona
 • elsődleges piac a Monarchia (mert nincsenek vámhatárok)
 • a termelőterületek növelése (erdőkiirtás, folyamszabályozás, mocsár csapolás)
 • a termelékenység növelése (gépesítés, fajtanemesítés, trágyázás, talajjavítás)
 • a nagybirtokosok kezén jelentős tőke halmozódott fel
 • a búza mellett terjed a kukorica, burgonya, ipari növények: cukorrépa, zöldség ,gyümölcs
 • a modernizációban a nagybirtokosok jártak az élen


Ipar

 • a megszülető ipartörvény megszünteti céheket, de a kisipar azért megmarad, a nagyvállalatok gyarapodásnak indulnak
 • a fejlődésnek a mozgatói: olcsó munkaerő, I. és II. ipari forradalom, külföldi tőke (Ausztria), nagybirtokos- nemzetiségi tőke, zsidó tőke
Legfontosabb terület:
 • nehézipar (vaskohászat, szénbányászat, vasútépítés, gépgyártás, gőzgép, GANZ)
 • élelmiszeripar (malomipar, cukoripar, szeszipar) /Budapest a malomipar egyik központja/
Az I. és II. ipari forradalom egybeolvadt Mo-n, számos újítás hazánkban született meg.
 • telefonközpont: Puskás Tivadar
 • autó, porlasztó-karburátor: Csonka János, Bánki Donát
 • villanymozdony: Kandó Kálmán
 • transzformátor: Déri Miksa, Bláthy Ottó, Zipernowszky KárolyHitelszervezet fejlődése
 • A reformkori bankok mellett főleg külföldi tőkével bankok jöttek létre.
 • A bankok részvényeket vásárolnak a hatalmas vállalatokból és összefonódik az ipari és a banki tőke.
 • Virágzik a tőzsde.

Budapest fejődése
 • 1873 egyesítik Budát és Pestet
 • Európa legnagyobb városai közé fejlődik föl, a századfordulón 1 milliós lakosú
 • rengeteg pénzt koncentrálnak ide
 • körutak, sugárutak épülnek pl. Andrássy sugárút
 • új hidak (Margit, Szabadság, Erzsébet)
 • rakpartok épülnek
 • pályaudvarok
 • ekkor épül: parlament, opera, színházak, mozik
 • köveik az utcákat
 • bővítik a csatornahálózatot
 • közvilágítás
 • tervszerűen fejlesztették Budapestet
 • a Fővárosi Közmunkák Tanácsában arisztokraták is részt vettek: Podmaniczky Frigyes, Andrássy gróf
 • eklektikus stílusban épültek az épületek (kevert stílus)

 • Budapest elszakadt a lassan fejlődő országtól, azáltal, hogy a fejlődés élvonalába került, a vidéki nagyvárosok lemaradtak mellette

2011. november 21., hétfő

Móricz Zsigmond: Árvácska

1940-ben jelent meg folytatásokban a Kelet Népében és 1941-ben könyv alakban.
A főhősnővel 1936-ban ismerkedett meg (Littkey Erzsébet, aki éppen öngyilkosságra készült).
A később Csibének nevezett lány évekig meséli Móricznak élete történetét és az átélt kínzásokat, Móricz örökbe fogadja a lányt. A hiteles történetekből születtek az ún. Csibe novellák és ez a kisregény. A mű megjelenését döbbent csend fogadta, hiszen olyan témát feszegetett az író, amiről inkább hallgatni illett.

Műfaja: kisregény, 7 zsoltárra van tagolva -> istenhez szóló könyörgő imaműfaj

Tér, idő: 1920-as évek, Kecskemét felé

Téma: Egy árva lány kegyetlen sorsának bemutatása.


Szenvedés stációi:

1. Dudásék- szegény tanyasi parasztcsalád, nagycsalád
2. Szennyesék- jómódú nagygazdák
3. Verőék- a férj a malom gépésze, sváb család, fatér és mutér, "művelt" környezet


1. Dudásék (1-4 zsoltár)

Szegény család sok gyerekkel, a három hely közül itt érezte a legjobban magát Árvácska. A nő is kegyetlenül bánik vele, nem ad rá ruhát, nem iskoláztatja, de a Dudás büntetése után gyógyítgatja (parazsat tesz a kezébe a dinnye lopás miatt), Kadarcs szörnyű tette után is (megerőszakolta a kislányt), megdicséri mikor felmázolja a padlót és elmosogat. Dudás is molesztálja a kislányt, és veri feleségét.A gyerekek sokasága miatt jól érzi magát köztük, jólesett neki az összebújás, az együtt alvás a gyerekekkel, a körülményekhez képest még mondhatni boldog is. Csöre, az Erzsébet becézése. Másik kapcsolata Borissal a tehénnel történik. A család nem járatja iskolába, emiatt viszik el a családtól. Pár éves mikor elkerül innen, de szeretetét mutatja Árvácskának,hogy visszaszökött.


2. Szennyesék (5-6 zsoltár)

Kb. 2 évet tölt el itt, jól élnek , jómódúak. Első rossz élménye, hogy legyet etetnek vele. Ennek a családnak még szolgálója is van. Pöszének csúfolják a kislányt, mert pöszén beszél. Itt sem járatták iskolába, de azért több ennivalót kapott. Zsabamári férje jól bánt vele (Szennyes Feri), sokszor megvédi felesége örült kegyetlenkedéseitől. A családhoz tartozik az öreg bácsi, akit a földjéért tartanak, az istállóban lakik. Húsvétkor Árvácska az öreggel megy a templomba, s visszafelé beszélgetnek a csendőrökkel, akiknek elmondják Dudás beteges játékait. Zsabamári azt hitte róla árulkodnak, ezért meg akarja mérgezni az öreget és a kislányt. A kislány mivel nem szerette a tejet a csecsemő szájába akarta önteni akkor Zsabamári őrjöngeni kezdett, Szennyes Feri ekkor úgy dönt, hogy visszaadja a gyereket. (Lefizeti a sonkával a Gyermekvédő Liga munkatársát, csakúgy mint a tanítót.)


3. Verőék (7. zsoltár)

A lelki szenvedése erősebb, mint a testi, sokkal fogékonyabb már a lelke, hogy ezeket a sérelmeket megélje. Itt is megverik ld. poroló, de a legnagyobb szenvedést a nagylány Diti okozza számára. Álomvilágot teremt magának, aminek központi eleme az anyavárás, talán jelképes, hogy épp karácsony előtt erősödik ez benne, amikor Jézus születésére készülünk. Ekkor érkezik a később öngyilkosságba menekülő pár. A haláluk azt jelentheti, hogy Árvácska sorsa biztosan nem fordul jobbra, hiszen akár ők örökbe is fogadhatták volna. Pozitív szereplő segít neki a borcipelésben. A kislány a regény végén egy véletlenül égve hagyott gyertya miatt felgyújtja a házat szenteste, a tűzvész utáni hamut hó fedi el, ami a megtisztulás jelképe. A tisztítótűz a főhős szempontjából azt jelenti, hogy ezen a földön számára nincs szeretet, boldogság. Megváltást hoz Jézus születés neki. A rossz elpusztul, meglakolnak a szörnyű felnőttek az elkövetett bűnökért.

A tűz motívumként van jelen: parázs. disznóperzselés, tűzrakás

Elbeszélői módszer
 • leképezi az élő beszédet
 • az író nem kommentál, nem ítél, szenvtelenül a háttérben marad
 • a dolgokat a gyermek szemszögéből látjuk
 • a pokoli szenvedések sokkal jobban megérintik az olvasót, mint magát a kislányt, aki sokszor nem is érti mi történik vele

A regényben Árvácska sorsa ugyanaz, kiszolgáltatott és megalázott, csak a körülötte lévő személyek változnak.
A mű hátterében egy szörnyű világ áll, borzasztó hogy ilyen megtörténhet.

2011. november 18., péntek

Tudományos stílus

Fogalma: a tudományos művek jellemző írásbeli vagy szóbeli nyelvhasználata

szintjei :
 • szakmai szövegek pl. tudományos értekezések, esszék, szakmai viták
 • tudományos ismeretterjesztés különböző formái pl. folyóiratok ismeretterjesztő cikke, Tv előadások, iskolai feleletek, tanári magyarázat

jellemzői:
 • nyelvhasználatára az igényesség jellemző
 • szóhasználata pontosan körülhatárolt jelentéssel bír, szakszavak
 • kijelentő mondatok (mondat modalitása)
 • mondatok szerkezete: teljes szerkezetű, összetett mondatok, a mellérendelések közül a magyarázó és a következtető jellemző
 • szórend: áttekinthető, világos legyen
 • szövegszerkesztés: áttekinthető tagolás, (utalás, ábrák, diagram, kiemelés)
A kommunikáció tényezői közül a valóságnak van a legnagyobb szerepe itt , hiszen erről akarunk pontosan és érthetően beszámolni.

Móricz: Barbárok c. novella

Kései novellái egyike, egyik legnagyobb hatású művének tartják.

Téma: Bodri juhász és fiának meggyilkolása és a bűnösök leleplezése.
A rideg pásztorok életének bemutatása.

Szerkezeti felépítése: 3 részből áll

1. A gyilkosság
2. A keresés
3. Az ítélet (A bíróságon)


1. A gyilkosság

Expozíció: megérkeznek Bodri juhászhoz az idegenek
Bonyodalom: az idegenek meg akarják szerezni a juhász (ürügy) szíját (ok- 300 juh)
Tetőpont: a brutális, kíméletlen gyilkosság
Megoldás: eltemetik a holttesteket és felette vacsoráznak

Párbeszédekből építi fel az író a művet, feleleveníti a régies nyelvet, tájszólást. Pár óra leforgása alatt történik ez.


2. A keresés

Expozíció: a feleség családja keresésére indul
Bonyodalom: nem találja őket
Tetőpont: megtalálja az elásott szeretteit
Megoldás: elmegy Szegedre,hogy bejelentse a gyilkosságot

Elbeszélésre és párbeszédre épít. A nő vándorlása a népmesei hősökre jellemző motívum.
1 év alatt zajlik le kb.


3. A bíróságon

Expozíció: a vallatáson vagyunk
Bonyodalom: nem akarja a tettét bevallani a veres
Kibontakozás: tagad, a bíró folyton próbálja bűnösségét rá bizonyítani
Tetőpont: meglátja a szíjat és bevallja bűnét
Megoldás: büntetés és a bíró véleménye


Cím értelmezése: Utal a kíméletlen, erőszakos cselekedetre és utal ezekre az emberekre a kultúra alatti , civilizálatlan, babonákkal átszőtt világára.


A bíró utolsó szava "barbárok" érzelemmentes, tényszerű megállapítás, ezzel a juhászokra kirótt ítélettel nem változtatja meg az egész rendszert, minden marad a régiben.


Jelképes tárgy a szíj.
1. részben ürügy és a gyilkosság egyik segédeszköze.
2. részben az azonosítás eszköze.
3. részben a meggyőzés eszköze.

Körtefa, ott ettek alatta az első részben, az asszony alatta pihen le a második részben, népmesei motívum.

Balladai vonások: a szaggatott tömör párbeszédek, színkontraszt a nő alakjánál, fekete-fehér.

Ebben a világban sem romlott mindenki, pl. Bodri juhász.

Az elbeszélő kívülállóként van jelen, az olvasóra bízza az ítélkezést.

2011. november 17., csütörtök

A nemzetiségi kérdés

1. Előzmények
 • A szabadságharc idején a nemzetiségiek vezető rétege szembefordult a magyar kormánnyal.
 • A Haynau és a Bach-rendszerben mind a magyarokat és a nemzetiségieket elnyomták, hiába bíztak a nemzetiségiek a Habsburgokban.
 • Viszont pozitív hozadéka a nemzetiségiek részére: megszabadultak a számukra veszélyes magyar nemzetállami törekvésektől, a magyarok által be nem töltött hivatali közigazgatási helyeket foglalták el. Ez azonban erősítette a nemzetiségiek nemzeti öntudatát.
 • A Bach-rendszer bukása után tovább erősödött a magyar nemzet állam koncepció, a nemzetiségiek viszont egyre inkább területi autonómiában (önállóság) gondolkodtak.
 • A politikai és a kulturális önkormányzat lehetősége nem elégítette ki őket.
 • Kossuth Duna -terve (Dunai konföderációs terv) jelentős engedményeket tett nekik a magyaroknak nem tetszett, a nemzetiségieknek kevés volt.


2. 1868. Nemzetiségi törvény
 • A horvátokon kívül egyetlen nemzetséget sem ismert el önálló politikai nemzetnek.
 • A korszakban korszerű törvénynek számított, mégis kevés volt a nemzetiségieknek.
 • A korszak kormányai azonban sokszor nem vették figyelembe ezt a törvényt.
 • viszont a törvény a széleskörűen biztosította az anyanyelv használatot (bíróságok, hivatalok), de csak ha meghaladta a területen a 20 %-ot
 • kiterjesztették a nemzetiségi iskolahálózatot alsó és középfokon, sőt kötelezővé is tették
 • engedélyezték a nemzetiségi egyesületek alapítását


3. Népességnövekedés

A gazdasági fejlődés eredménye képen demográfiai robbanás bontakozik ki az 1880-as években.
-> 1914-ig az ország népessége 1/ 3 -al nőtt

 • a magyarok aránya a népességen belül gyorsuló ütemben nőtt és a századfordulóra megfordult a helyzet 54,5 % -ra nőtt
 • ennek forrásai: népszaporulat (fejlettebb területeken), ki és be vándorlás (ki- nemzetiségiek), asszimiláció (beolvasztás)
A bevándorlók nem egy tömbben telepedtek le és jórészt városlakók voltak -> gyorsan beolvadtak, pl. német, szlovák, zsidó

Kevesebb magyar vándorolt ki, mint nemzetiségi (30 %).
A nemzetiségiek közül a szegényebb peremterületen élők és a hegyvidéki lakosság (szlovák, ruszin) nem tudtak miből élni, ezért kivándoroltak.
Erős nemzetiségi mozgalmuk volt, különösen a szerbeknek, románoknak, akik élvezték az anyaország Szerbia és Románia támogatását is. Ők a századfordulón már az elszakadási törekvésekig eljutottak.
A szlovákok az önálló iskolákért folytattak küzdelmet.
Az asszimiláció felgyorsítására az oktatás terén nyílt leginkább mód pl. fokozatosan bevezették a magyar nyelv tanítását a nemzetiségi iskolákban. visszaszorították a nemzetiségi középiskolákat.

A nemzetiségiek emellett egyre többet akartak pl: a Monarchia átszervezését.Zsidóság
 • vallásfelekezetnek számított, bevett vallás
 • alkalmazkodtak az adott viszonyokhoz
 • sikeresen helyezkedtek el a gazdasági és értelmiségi pályákon (kereskedtek, bankárok, tanárok)
 • az antiszemitizmus ilyenkor még kisméretű volt

Cigányság

 • körükben még nem indult meg a népességrobbanás
 • főként Romániából jöttek, Románia körül éltek
 • a falvak peremén telepedtek le
 • nincs földjük
 • a korszakban erősödik a letelepedés, de még sokan vándorolnak
 • legtöbbjük iparos volt, de többen éltek lókereskedelemből
 • alkalmi munkákat vállalnak
 • kb. 300 ezer a számuk
 • igyekezett a kormány bevonni őket a népoktatásba


2011. november 11., péntek

Móricz: Tragédia

Expozíció: megismerjük a helyet, az időt és a főszereplőt Kis Jánost, nyár van, aratás ideje. A kezdő kép elég vidám, a felhőtlen életről árulkodik. Az aratók közül Kis Jánosra fókuszál az író. Közeleg a gazda lányának lakodalma is. Kis János egy lusta, mogorva embernek tűnik, aki álmában is ételről álmodozik, már a neve is jelentéktelenséget sugall.

Bonyodalom: a Sarudy gazda meghívja a lakodalomba az embereit. Végre "célt" kap Kis János élete, ezt a kisszerű célt ő hatalmas feladatként éli még.

Kibontakozás: készülés a nagy "vállalkozásra" ,hogy kiegye a Sarudy gazdát a vagyonából. Fantáziálgat az ételről, koplal, hogy tudja majd teljesíteni a tervét. Közben még inkább megismerjük Kis Jánost, akinek életének minden mozzanata az evés körül forog. Feleségét veri, apja halálakor jót nevet, a fiának nem hagy egy falat ennivalót sem. Egy állati szintre süllyedt primitív ember, akinek a családtagjaihoz sincsen kötődése.

Tetőpont: főhősünk rájön arra, hogy nem tudja küldetését teljesíteni. Szinte erőszakot okoz magának, s eközben egy rágatlan húsdarab megakad a torkán.

Megoldás: megfullad, Kis János meghal.
Halála ugyan olyan értelmetlen, mint amilyen az élete volt. Senki sem vette észre, nem kelt igazán részvétet az író az olvasóban. Kis János halálának leírása a naturalizmus jegyeit mutatja, a fuldoklásának, vergődésének leírása már túlhajt a realizmuson. Ugyanakkor maga Kis János alakja, fuldoklása groteszk, amely a tragikum és a komikum keveredése.


Cím értelmezése:
 • ironikus, hiszen éppenhogy nem történt tragédia, egy felesleges ember meghalt
 • tragédia az, hogy ilyen körülmények között élnek emberek, Móricz felhívja a figyelmet arra is, hogy figyelni kell ezekre az ösztönlényekre, mert erejük, agressziójuk bármikor előtörhet és mások ellen fordulhat


Az elbeszélő nem ítélkezik,csak leírja az eseményeket. Talán egyetlen dolog, ami mentheti Kis Jánost, hogy rossz körülmények közt nőtt föl és most is abban él.
Kis János nem egyedi ember, hanem egy a sok közül, többen vannak akik még ilyenre vetemednének.