2012. január 31., kedd

A nácizmus Németországban

1. Németország a háború után

 • 1919-33. weimari köztársaság időszaka (demokrácia)
 • gazdaságilag válság
 • gyakoriak a merényletek, puccsok pl. 1923. müncheni sörpuccs (Hitler)
 • Hitler börtönbe kerül (Mein Kampf)
 • Dawes-terv segít az ország helyzetén
 • 1929. (fekete csütörtök) világválság nehezíti a helyzetet /csökkentik a termelést, munkanélküliség/
 • Hitler kihasználja a válsághangulatot, az emberek a szélsőséges mozgalmak felé fordulnak

2. Hitler és az NSDAP (Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt)

 • minden társadalmi réteg számára ígért
 • Nagy Német Birodalomban gondolkodott
 • a Versailles-i béke megszüntetését akarta
 • eszköze: demagóg (népbutító) propaganda
 • tudatosan félrevezette az embereket
 • az előítéletek szítása

1928. NSDAP több tízezer szavazatot kapa párt (1932. 14 millió szavazat)


3. 1933. január 30. Hitler hatalomra jutása

 • Hindenburg nevezi ki (köztársasági elnök) kancellárnak
 • felszámolja a több párt rendszert
 • diktatúrát épít ki
 • párton belüli ellenzékével is leszámol az SA vezetőivel E.Röhm "hosszú kések éjszakája"
 • Hindenburg halála után: kancellár. államfő, Führer

4. A diktatúra pillérei

 • propaganda (népszerűsítés)

→ sajtó, plakát, rádió,újságok, népszerűsítő filmek, Hitler képek, szimbólumok, jelképek,

→ nyilvános könyvégetéseket tartottak (demokrácia ellenesség pl. Thomas Mann)

 • Erőszak:

→ gestapo (titkos államrendőrség)

→ SS (védőosztag-fekete ingesek)

→ koncentrációs táborok

→ pogrom 1938 „kristály éjszaka” zsidó üzletek elleni merénylet

 • gazdasági sikerek:

→ bővül az ipari termelés

→ megszűnik a munkanélküliség

→ infrastruktúra fejlesztése

→ fejlődik az autógyártás

→ vegyipar

→ repülőgép gyártás

 • Külpolitikai sikerek

1933. Németország kilép a Népszövetségből

1935. Saar-vidék birtokbavétele, általános hadkötelezettséget rendel el

1936. semleges Rajna-vidéket foglalja el


5. Ideológia

 • demokrácia és kommunizmus ellenesség
 • antiszemitizmus: zsidóellenesség 1935. nünbergi törvények
 • fajelmélet: a történelmet a fajok harcának fogja fel, különbséget tesz az emberi fajok között, kultúrateremtők (germánok), kultúrahordozók (magyar, szláv), kultúrarombolók (zsidó, néger, cigány, homokos, fogyatékos)
 • élettérelmélet: a Nagy Német Birodalom megteremtése, Kelet felé való terjeszkedés jogosan
 • Vezér (Führer) elv: mindenki feltétlen engedelmességgel tartozik felé

A gyarmati világ megrendülése

 • Anglia és Fr.o. kiterjesztették gyarmatbirodalmukat a volt német gyarmatokra és az Oszmán Birodalom arab területeire (elméletileg ezeket az országokat a Népszövetség „felügyeli”)
 • Közel-Kelet: az angolok lázítják az arabokat függetlenséget ígérve (arab nacionalizmus)
 • engedélyezték az angolok a zsidóság betelepülését Palesztinába (cionista mozgalom „zsidó otthon”) → ARAB ↔ ZSIDÓ konfliktus → terror
 • török reformok
 • Perzsia angolok, szovjetek a hadseregre támaszkodva függetlenséget, majd reformokat (állam és az iszlám szétválasztása, európai viselet) → monarchikus katonai diktatúra
 • Egyiptom (angol) részleges függetlenséget adtak, a Szuezi-csatornát katonai ellenőrzésük alá vonták
 • az angolok teret adnak gyarmataik gazdasági megerősödésének
 • India: függetlenségi mozgalom -Gandhi → erőszakmentes mozgalma, fellép a kasztrendszer ellen
 • 1931. westminsteri statútum – Brit Nemzetközösség → India nem kapta meg a függetlenséget (ezzel szemben Kanada, Dél-Afrika, Ausztrália, Új-Zéland)
 • nyitott kapuk elve (angol) Kína miatt
 • Japán megszerezte a németek kínai területeit, terjeszkednek Kínában
 • Japán felsőbbrendűség és Nyugat-ellenesség → csendes-óceáni világbirodalom
 • 1921. Kínai Kommunista Párt ők is földet ígérnek a parasztoknak

A nagy gazdasági világválság (1929-1933)

Előzménye: 1924. Dawes-terv, az USA támogatja Európa gazdaságát → Európa gazdaságilag függ az USA-tól

 • 1924. okt. 24. Fekete csütörtök
 • összeomlik a New York-i tőzsde
 • az emberek meg akarnak szabadulni az értéktelen részvényektől
 • az árak zuhanni kezdenek

Válság oka: túltermelés

 • az USA túlzott befektetései
 • a piacok beszűkülése miatt

A válság kibontakozása: az iparban kezdődik, az üzemek bezárnak vagy csökkentik a termelést → munkanélküliség → nincs vásárlóerő → eladhatatlanok az élelmiszerek és a mezőgazdasági termékek is → a mezőgazdaság válsága → bankok csődje → pénzügyi válságit idéz elő → politikai válság, kormányok bukása

A válság terjedése: világválsággá fejlődik, gyorsan terjed Európára

 • az USA visszavonja a külföldi hiteleit
 • sok európai bank csődbe megy
 • az országok magas behozatali vámmal védik kereskedelmüket
 • visszaesik a világkereskedelem

A válságra adott válaszok:

Anglia, Fr.o.

 • visszafogják a termelést
 • kényszer takarékossági intézkedések
 • gyarmataikra támaszkodnak

Németország: előretörnek a szélsőséges pártok → Hitler hatalomra jut

USA: 1932. elnök Roosevelt megoldást talált a válságproblémára NEW DEAL programjának neve

 • az állam beavatkozik a gazdasági életbe
 • célja: nőjön a vásárlóerő, hiszen akkor nőhet a termelés

KEYNES elméletére épít (angol közgazdász)

 • közmunka programot indít (hidak, gátak, folyamszabályozás, repterek, autópályák) ezzel csökkenti a munkanélküliséget
 • kibővítik a munkások jogait (bérminimum, TB, segélyek)