2011. május 12., csütörtök

12. A reformeszmék kialakulása és elterjedése, Széchenyi programja


Reformkor fogalma: -tágabb értelemben az 1820-as évektől
1848-ig tartó történelmi időszak, amelyben
a gazdasági és társadalmi változásokat reformokkal próbálták végrehajtani.

-szűkebb értelemben 1825/27 ogy. Pozsonyi köthető

-az első igaz reform.ogy..1832/36 tekintjük


1825/27.o.gy. jelentősége: -maga az összehívása, vége az abszolútizmusnak
-gr:Széchenyi feltünése
-a magyar nyelv és kultúra ügye

->Széchenyi fellépése
-birtokainak 1 évi jövedelmének ajánlja fel /MTA/
Széchenyi István

apja: gr. Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója
anyja:Festetics Julianna

-Fiatal korában a császári hadseregben szolgál, Napóleoni háborúk
-leszerelése után beutazza K-és NY Európát
-Anglia nagy hatást tett rá
3 dolog feűigyelemre méltó:alkotmány,gépek,lótenyésztés(lóversenyek)

Első könyve:Lovakrul

Reformprogramja

1830.Heifel-M.o. polgári átalakulásának programja
1831.Világ(ország)
1833. StádiumProgramjainak elemei

-Ősiség törvényében eltörlését
-magyar kultúra,nyelv támogatása
-törvény elötti egyenlőség
-a nem nemesek is birtokolhassanak földet
-hidadó részleges közteherviselés pl. a nemesek fizessék az o.gy. költségeit
-az ipar ,infrastruktúra
-nemzetiségi politika több jogot adott volna a nemzetiségieknek,mint Kossuth
-a reformok végrehajtását a művelt nagybirtokosoktól(arisztokratáktól)várta.
-Úgy gondolta,hogy a változások,reformok útján véghez vihetők,nincs szükség forradalomra.
-A bécshez fűződő viszonyuknak nem akarta bolygatni.
-Ellensége a rabszolgatartó jobbágyrendszernek,viszont a jobbágyfelszabadítást lassan, fokozatosan képzelte el.

ÖNKÉNTES ÖRÖKVÁLTSÁG ->1% tudja kiváltani magát a jobbágyságból
-> a földesúrnak fizet a jobbágy , hogy szabad legyen.
Gyakorlati alkotások

-Lánchíd
-folyószabályozás(Tisza)(Al-Duna)
-Dunán hajózás,Balaton gőzhajózás
-vasút
-kaszinó
-lóverseny
-bortermelés
-takarékpénztárak
-Pesti Magyar Színház


Mikszáth Kálmán: Az a fekete folt

A Tót atyafiaknak az egyik története ez a mű.

Cím: az felgyújtott akol helyére utal
Olej Tamás lelkén esett foltra, lelkifurdalásra utal


Szerkezete

Bevezetés: bemutatja a színhelyet, szereplőket
Olej, bárányok, Anika
A természet és az ember között közvetlen a kapcsolat.
A Felvidéken járunk, szinte mesebeli tájon.

Bonyodalom: megjelenik a (talári herceg) vadászként, megtetszett neki Anika.

Kibontakozása: a herceg látogatási, a bacsának egyre ellenszenvesebb, kiderül, hogy a hercegé minden
Isten, vármegye, herceg -> ezt ismerte el Olej maga felett
Anika várja a herceget, Matyi szerelmét nem viszonozza

Tetőpont: A talári herceg felajánlja Olejnek Anikáért cserébe az akolt az összes juhval.
Olej meginog, majdnem kísértésbe esik és ezt a herceg észreveszi, aztán mégis nemet mond, tisztessége felülkerekedik birtoklási vágyán. A herceg taktikát változtat, arra kéri Olejt hunyjon szemet a dolog felett és a herceg úgy tesz, mintha megszöktetné Anikát. Olej rábólint erre, de abban a pillanatban meg is bánja tettét. Bűntudata gyötri tovább, képzelt betegség, széttöri a tükröt, nem tud magával szembenézni. A természet is vádolja Olejt "aklot cserélt becsületért".

Megoldás: a herceg elviszi a lányt, Olej nem tud megbékélni
Önmagával és elkeseredésében felgyújtja az akolt.