2012. február 2., csütörtök

Babits: Jónás könyve


1937-38. írta, egyik gégeműtétje előtt kezdte el. Élete utolsó nagy munkájának tartjuk ezt a művet. Jellemző témák a '30-as években: nemzetféltés, haláltudat, önbírálat. Már ekkor Magyarországon érződik a háború fenyegető veszélye.

Szerkezet:

1. rész Jónás küldetése
2. rész A cethal gyomrában
3. rész A ninivei munkálkodás
4. rész Az ítélet (Az Úr döntése)

1. Jónás feladata, hogy térítse meg a bűnbe esett niniveieket, különben az isten 40 nap múlva elpusztítja őket. Ő ki akar térni a feladat elől, nem érti mi köze van neki a világ bűnéhez és más bajához. Megbújik a hajófenéken, aztán egy magányos erdőszélre vágyik, végül tengerbe dobják, így isten haragja a vihar lecsendesedik. Az Ószövetségi történettel összehasonlítva itt a tengeri vihar leírása részletesebb, a Bibliában Jónás maga kéri, hogy vessék a tengerbe.

2. Jónás átgondolja az istenhez való viszonyát, tudatosul benne, hogy nem szállhat szembe az Úrral. Jónás partra érését naturalisztikus képpel jellemzi. Isten megmutatta erejét és hatalmát Jónásnak.

3. Megérkezik Ninivébe, 3 helyen is próbál téríteni, a kereskedők, színészek, és a királyi ház előtt. Groteszk módon írja le Jónás alakját, komikus, nevetséges, rongyos alakja ellentétben áll küldetésének komolyságával. Átkot szór a niniveiekre, aztán duzzogva elvonul a pusztába, hogy várja isten ítéletének beteljesülését. Jónás szembekerül azzal a ténnyel, hogy isten nem váltotta be az ígéretét.

4. Isten a jók miatt megkegyelmezett a rosszaknak is, nem pusztította el Ninivét. A tök hasonlattal világítja meg Jónásnak cselekedete értelmét, ha Jónás ennyire szánja az egy napot megért tököt, akkor hogy ne sajnálná isten az embereket. A pillanatnyi erkölcsvesztés nem lehet indok évezredes civilizációk ledöntésére. Látszólagos eredménytelensége ellenére Jónás tevékenysége mégsem volt hiábavaló, az esetleges büntetést és az ítéletet istenre kell bízni, vagyis a próféta szerepe az igazság kimondása a többi az isten dolga, ő képes megkülönböztetni egymástól a bűnt és az erényt.

"A szó tiéd a fegyver az enyém,
te csak prédikálj Jónás én cselekszem."

Műfaj: parafrázis (átdolgozás), lírai önéletrajz (Jónás sorsában saját útkeresését írta meg, az íróknak minden körülmények között fel kell emelniük szavukat az értékrombolás, a rossz ellen.)
-elbeszélő költemény
"Vétkesek közt cinkos aki néma."

Nyelvhasználat: bibliai kifejezések, régies nyelvtani alakokat használ (lőn, vala, futván), régies múlt idő, az archaizálás (régies) emelkedetté teszi a szöveget,
naturalisztikus kifejezések: okád, rühellé