2012. február 9., csütörtök

A magyar társadalom szerkezete a két világháború között

1. Jellege: a dualizmusból ismert torlódó társadalom (a modern rétegek aránya folyamatosan nő, de jelen vannak a hagyományosak is)
A nemesi származás, a földbirtok még mindig tekintélyt adott a tulajdonosának!


2. Társadalmi mobilitás (mozgás): csekély
Az egyes társadalmi rétegek elhatárolták magukat egymástól, nagy volt a különbség jövedelemben, a vagyoni helyzetben, vallásban, életmódban.


3. Változások a dualizmushoz képest

 • az arisztokrácia: a politikai vezetéstől kissé visszahúzódott, de az 500 leggazdagabb család az ország földterületének harmadával rendelkezett
 • nagypolgárság: növekszik gazdasági súlyuk, politikai befolyásuk viszont csökkent (antiszemitizmus!)
 • középosztály két részre oszlik: úri középosztály és polgári középosztály
  - az úri középosztály tagjai: középbirtokosok, államapparátusban ill. a hadsereg tisztikarában tevékenykedők ->a korszak uralkodócsoportja (elvárás lett az érettségi, sőt a diploma )
  - polgári középosztály: középpolgárság, hivatalnokok, tisztviselők, szellemi szabadfoglalkozásúak (újságíró, színész)
 • kispolgárság:
  - alkalmazottak (altiszt, házmester, vasutas, rendőr, postás) -számuk nő
  - kisiparosok, kiskereskedők- a gazdasági fejlődés megindulásával számuk nő
 • parasztság:
  - politikai öntudata a korszakban jelentősen erősödik, az országos politizálásból azonban szinte teljesen kirekesztették őket
  - az agrárproletárok rendkívüli szegénységben éltek " három millió koldus országa"
 • munkásság: számuk nő (több mint 2 millió)
  -ezen belül folyamatosan emelkedik a szakképzetlen munkások és a nők aránya
  -> a reálbérek nem növekednek
  -> a TB kiterjesztése (80% részesült minimális ellátásban)
  -> az ipari nagyüzemek munkásai politikailag aktívak és szervezettek voltak

4. A népesség alakulása 1920. 7,9 millió, 1941. 9,3 millió
 • a lakosságszám nő -> halási ráta csökkenése
 • a születéskor várható élettartam 40 évről 57 évre emelkedik

5. A lakosság etnikai és vallási összetétele
 • több mint 90 % magyar
 • több mint 5% német
 • kb. 1 % szlovák
 • kb. 1 % cigány

vallás
 • katolikusok (66%)
 • reformátusok (21%)
 • evangélikus (6%)
 • zsidó (5%)

6. Urbanizáció (városiasodás)
 • városlakók aránya: 19% -> 30 %-ra nőtt a határváltozások következtében
 • 1941. a lakosság 18,4 %-a a fővárosban él, a többi 56 városban 22,6%
 • Bp. és a "vidék" között nagy különbség volt (gáz, villany, életszínvonal, vezetékes víz, fürdőszoba stb.)

7. Életkörülmény, életmód
 • orvosi ellátottság javulása, nő az orvosok száma
 • bővül a szociális ellátásban részesülők köre
 • analfabétizmus csökken
 • az érettségizettek száma a duplájára nőtt
 • nő az autók száma
 • elterjedt a rádió, népszerű volt a mozi
 • aktív sportélet
 • általánossá vált a nyaralás (Balaton, Mátra)
 • nőtt a lakások komfortfoka (angol wc)