2012. március 7., szerda

17. A II. Világháború legfontosabb katonai és politikai eseményei


A háború kirobbanása
1939. szeptember 1. Lengyel.o. lerohanása

ürügy: Gdansk (Danzig) szabad város visszakövetelése és kapcsolat kiépítése a korridoron keresztül K-Porosz.o-gal (autópályák, utakat akartak építeni) hadüzenet nélkül támad

szept.3. Fr.o. és Anglia hadüzenetet küld a németeknek, de nem támad (furcsa ülőháború)
szept. 17. a szovjetek is megtámadják Lengyel.o-t
szept. 27. elesik Varsó, Lengyel.o. felosztása
(M.o. semleges, Teleki nem engedi Kassát)

1939. nov. Szovjetunió megtámadja Finn.o. -t -> területcserét ajánl, de a finnek nem fogadják el
1940. márc. Finn.o. békére kényszerül

- a balti államoknak a kormányát a Szovjetunió lemondatja -> 1940. nyár "csatlakoznak" a Szovjetunióhoz


Németek Ny-i támadása

1940. ápr. Dánia és Norvégia lerohanása ->bábkormány =QUISLING
május Benelux államok elfoglalása
május 12. Maginot-vonal (350 km ) németek megkerülve átkelnek az Ardenneken és a francia, brit, belga szövetséges csapatok hátába kerülnek

- Dunkerque-nél sikerül Angliába kimenekíteni 340 ezer katonát, 40 ezer a csatatéren marad

1940. június Párizst elfoglalják a németek, a Fr. kormány délre menekül
június 22. megkötik a fegyverszünetet Compiedne-i erdőben

- É-Franciaország megszállás alatt, délen VICHY székhellyel , vezetője: Petain marsall (bábállam)
Fr.o. kapitulál -> Anglia egyedül maradAz angliai csata

miniszterelnök : W. Churchill
célja: a németekkel való leszámolás

- az angliai légitámadás előkészületet volt a tervezett angliai partraszálláshoz
célja: megsemmisíteni az angol légierőt, megbénítsa az importot, megtörje az angol népet

Az 1 hónapos (aug.-szept.) angliai csata után Hitler elhalasztja a partraszállást és elrendeli a szovjetek elleni támadás előkészületeit.Olaszország párhuzamos háborúja

1940. szept. Egyiptomot támadja (angol ellentámadás bontakozik ki)
1940. okt. Görög.o. , vereséget szenvednek az olaszok
1941. feb. Rommel (Afrikakorps) "sivatagi róka" visszakergeti az angolokat egészen Egyiptomig
1941. márc. Hitler hozzálát a görögországi hadjárat előkészítéséhez, hogy biztosítsa a Balkánt a Szovjetunióval szemben
- a legtöbb balkáni ország (Románia, Szlovákia, Bulgária és M.o.) csatlakozik az ún. HÁROM HATALMI EGYEZMÉNY-hez ,amit NÉMET-JAPÁN-OLASZ kötött 1940. szeptemberében
- Jugoszláviában megbuktatják a német barát kormányt, így Hitler elhatározza Jugoszlávia lerohanását

1941. ápr. Jugoszlávia és Görög.o. lerohanása
máj. Kréta
1941. jún. 22. Hitler megtámadja a SzovjetuniótA Szovjetunió megtámadása

-váratlanul érte Sztálint

terv: villámháború Barbarossa-terv

Három irányból támad: É -> Leningrád, Baltikum térsége
Középső -> Moszkva
Dél -> Fekete-tenger partvidéke, Donyec-vidék, Kaukázus, Kijev

Leningrád 900 napos ostroma (1941-44) Ladoga-tó befagy és ekkor tudnak a városba élelmet szállítani a tavon keresztül.
Moszkva: 1941. dec. elején szovjet ellentámadás bontakozik ki a német szárazföldi hadsereg most szenvedte el első vereségét


A támadás diplomáciai következményei

1941. júl. Anglia-Szovjetunió: kölcsönös segítségnyújtási szerződést köt (hadianyag, élelmiszer)
aug. ATLANTI CHARTA : Churchill- Roosevelt, később a szovjetek is csatlakoznak , a háború utáni rendezés terve, a béke alapelveit rögzíti
dec. Anglia- USA megegyezik, hogy minden lényeges hadfelszerelési cikk szállításában az elsőbbséget Európát illeti meg
1942. jan. 1. Egyesült Nemzetek kiáltványa, amelyet ANGLIA-USA-SZOVJETUNIÓ-KÍNA + 22 ország írta alá


Az USA hadba lépése

1939. nov. CASH & CARRY /fizess és vidd , első lépés a semlegesség feladása felé a törvény lehetővé tette, hogy az USA fegyvereket adjon el azon országoknak, akik kp-val fizetnek és el tudják szállítani a megvásárolt harci eszközöket

1941. Kölcsönbérleti törvény: az elnök jogot kap arra, hogy bármilyen fegyvert vagy hadianyagot kölcsönözzön azon országoknak, amelyeknek a védelmét az USA szempontjából fontosnak tartja
USA: tengely ellenes politikát folytat (Német, Olasz)

1941. dec. 7. Japán bombázza a PEARL HARBOR-t (Hawai)
előzmények: Japán vezető szerepre törekszik a Csendes-óceán térségében, ami sérti az USA érdekeit, a támadás közvetlen oka lehetett, hogy az USA megakadályozta az olaj szállítását (embargo)
- először Japán siker, aztán 1942. nyár fordulat Midway-szigeteknél USA győz "béka ugrás" módszerével szigetről szigetre szerezte vissza a területeket


É-AFRIKAI HADSZÍNTÉR

célja: Közel-K megszerzése (német) és megvédése (angol)

1942. novemberében Montgomerry EL-Alameinnél áttöri a német frontot, Tuniszig hátrálnak a németek
- angol és amerikai csapatok EISENHOWER amerikai tábornok vezetésével partra szállnak Marokkóban és Algériában "Fáklya hadművelet"

1943. május Tuniszban szállnak partra angol és amerikai csapatok -> az egész hadszíntér szövetségesek befolyása alá kerül és megnyílik az út Szicília feléKeleti hadszíntér

1942. aug. sztálingrádi csata
oka: a déli irányú támadást akarták biztosítani Sztálingrád felől, valamint ipari város, közlekedési csomópont
-novemberig elérik a Volgát, de ekkor nagy ellentámadás bontakozik ki, körbezárják az ellenséges haderőt
1943. feb. német megadás

(Sztálingrád védelmét Csujkov irányította)

1943. júl. Kurksz nem tudták áttörni az orosz frontot, év végére szabad lett Kijev is, Zsukov marsallA szicíliai partraszállás

1943. júl. végén a király lemondatja és letartóztatja Mussolinit, új kormányfőt nevez ki
szept. Róma felé indulnak, de elakad a támadás 1944. nyarán Róma szabadul fel (csiga offenzíva)
- a németek szeptember 10. É-Olaszországot megszállják, Mussolinit kiszabadítják és a Saló-i Köztársaság élére állítják
-a Szovjetunió közben sürgeti a 2. front megnyitását, Fr.o.-ra gondol, Churchill a Balkánra, el akarta kerülni K-Eu. szovjet befolyás alá kerülését


1943. teheráni konferencia: Churchill-Roosevelt - Sztálin, döntenek a 2. front megnyitásáról
A szovjetek megígérik, hogy Német.o. leverése után csatlakoznak a Japán elleni háborúhoz...


1944. nyár Leningrád ostroma után megindul NY és D felé, Közép-K-Európa felé visszafoglalja: Ukrajnát, Balti államok, Visztula vonaláig Lengyel.o.-t
1944. július Varsó alá ér
1944. nyár lengyel honi hadsereg felkelést robbant ki saját maguk felszabadítására, de a nácik leverik és lerombolják Varsót

1945. jan. a németek feladják Varsót
1944. Olasz front
jún. 4. Rómába bevonulnak a szövetséges csapatok
jún.6. 2. front megnyitása, a normandiai partraszállás (D-day, Overlord- hűbérúr hadművelet, EISENHOWER irányítja, Montgomerry, Patton-amerikai)
-> sikeres, gyors előrenyomulást hozott
-> aug. végén Párizsba vonulnak be , felszabadul Fr.o., Fe Goulle lesz a köztársasági elnök
-> a németek számára nagy csalódás , Hitler eltávolításán gondolkodnak (merénylet)Balkán "felszabadítás"
 • Románia augusztus, Bulgária szeptember -> szovjet csapatok bevonulása
 • Jugoszlávia felszabadításán a Vörös Hadsereg mellett a félmilliós partizánhadsereg is részt vett TITO vezetésével
 • Görög.o. az angolok szabadították fel

Csendes-óceáni térség: az USA a győztes fél, egyik legnagyobb tengeri csata a Fülöp-szigetek birtoklásáért zajlott


1945. feb. jaltai konferencia:
 • a háború utáni tervek összehangolása
 • az ENSZ alapelveit lefektetik
 • megállapodnak Lengyel.o. K-i határaiban ún. Curson-vona
 • demokrácia

Háború vége, Német.o. összeomlása
 • 1945 elején támadás indul a Ny-i fronton (szövetségesek indítják) átlépik a Rajnát, majd áprilisban elérik az Elbát
 • a szovjet és az amerikai csapatok április végén az Elbánál találkoznak
 • áprilisban É-Olaszországot is elfoglalják (a szövetségesek), a menekülni akaró Mussolinit elfogják és kivégzik április 28-án
 • a szovjetek januárban K-Porosz.o. elfoglalják és Danzig szabad várost
 • áprilisban Bécset
 • 1945. május: a német hadsereg kapitulál
 • május 2. Berlint elfoglalják a szovjetek
 • május 8. a németek feltétel nélkül megadják magukat

1945. nyara a podzdami konferencia (Németország): Atlee- Truman- Sztálon- > Német.o. ügyét tárgyalják
A világháború vége- Japán kapitulációja

1945. aug. 6. Hirosima
aug. 9. Nagaszaki atombomba támadás

előzménye: Japán elutasítja a július végi fegyverletételt, a Szovjetunió is hadat üzen Japánnak -> aug. 9. elfoglalja Mandzsúriát, szeptember 2. Japán aláírja a feltétel nélküli kapitulációt