2010. december 7., kedd

Irodalom tételek

1. Kölcsey Ferenc pályaképe. A Himnusz elemző bemutatása.
2. Kölcsey Zrínyi-versei
3. Vörösmarty pályaképe, A Szózat elemző bemutatása.
4. A Himnusz és a Szózat versének elemző bemutatása.
5. Vörösmarty Előszó című versének elemző bemutatása
6. A Csongor és Tünde drámai mesejáték elemzése
7. Petőfi Sándor pályaképe,ars poeticája a XIX. század költői.
(8.Petőfi látomásköltészete. A puszta télen című költemény elemzése)
9. Petőfi tájköltészete. A puszta télen című költemény elemzése.
10. Petőfi az Apostol című elbeszélő költeményének bemutatása.
+11. Arany János élete,pályaképe. A Toldi estéje elbeszélő költemény bemutatása.

Történelem tételek

1. Angol abszolutizmus
2. A francia abszolutizmus
3. Az angol polgári forradalom előzményei,a polgárháború kirobbanása
4. A köztársaság létrejötte,Cromwell diktatúrája és az alkotmányos királyság kialakulása Angliában.
5. M.o. a mohácsi csata után. Az ország háromrészre szakadása.
6. Az Erdélyi Fejedelemség létrejötte.
7. A török hódoltság közigazgatása adózási és társadalmi sajátosságai
8. A 15 éves háború és Bocskai-felkelés. A bécsi és zsitvatoroki béke. A hajdúk.
9. Erdély aranykora Bethlen Gábor idején
10. Zrinyi Miklós politiai programja, hadjáratai. A vasvári béke.
11. A Rákoczi szabadságharc okai, előzményei. A harc menete a szécsényi országgyűlésig
12. A Rákoczi szabadságharc menete 1705-től a szatmári békéig. A kuruc állam megszervezése.