2011. május 24., kedd

25. A márciusi forradalom

1. A forradalom előtti események

Március 1. Pozsonyba érkezik a párizsi forradalom híre
3. Kossuth felirati javaslata:
  • összefoglalása a reformkori céloknak
  • független nemzeti kormányt követel
  • Habsburg örökös tartományoknak alkotmányt
4. Az Ellenzéki körben megvitatják a felirati javaslatot, új javaslatokat tesznek hozzá:
  • gyülekezési jog
  • szólásszabadság
Így születik meg a 12 pont.
Az Ellenzéki kör petíciója, amely túlhaladja Kossuth felirati javaslatát.

Március 14. A továbbfejlesztett felirati javaslatot elfogadják a főrendek
15. a feliratot küldöttség viszi Bécsbe V. Ferdinándhoz
16-án az államtanács enged, a király szentesíti a feliratot2. A forradalom kitörése

Március 14: az Ellenzéki kör ülést tart -> tömeggyűlést terveznek
a vita a Pilvax kávéházban is folytatódik, amikor megérkezik a bécsi forradalom híre -> alkalom arra, hogy forradalom legyen

Március 15: 10-en indulnak reggel a Pilvaxból a 12 pont kinyomtatására, de Landerer nyomdája elé több mint 1000 érkeznek
  • kinyomtatják a 12 pontot és a Nemzeti dalt
  • Nemzeti Múzeum előtt tömeggyűlés (Petőfi szavalása)
  • Városháza
  • Budai várba nyomulnak a helytartótanács miatt, Táncsics Mihályt kiszabadítják a börtönből

3. Az áprilisi törvények

A magyar o.gy. határozatait a vécsi udvar jóváhagyta és 1848 április 11-én a király szentesíti.
-megszületik a modern polgári M.o.
-a polgári átalakulás vérontás nélkül ment végbe


4. Megalakul az első felelős kormány Április 10.

miniszterelnöke - Batthyány Lajos
pénzügyminiszter - Kossuth Lajos
igazságügy - Deák Ferenc
közmunkaügy - Széchenyi István
földmunka és iparügy - Klauzál Gábor
belügy - Szemere Bertalan
vallás és oktatásügy - Eötvös József
hadügy - Mészáros József
a király személye körüli miniszter (külügy) - Eszterházy Pál herceg

Fő feladata: konszolidálni (megerősíteni) a forradalmat, az áprilisi törvények megvédése