2012. március 1., csütörtök

Európa a '30-as években a II. Világháború előtt

Anglia és Fr.o.
  • belpolitikai válság
  • gyarmataik lázongása
  • hatalmi szerepük megrendül, de még nagyhatalmak
céljuk: elkerülni a háborút, csak 1939-ben tesznek lépéseket , de akkor már késő


USA: izolacionizmus, elzárkózott Európától


Japán, Olasz.o., Német.o.
  • erősödő nagyhatalmak
  • erősödő gazdasággal
  • növekvő területi igényekkel

Olasz.o.: Afrikában akar hódítani és a Balkánon (Abesszínia /Etiópia)
Japán: Korea, Kína, Indokína

Egymásra találás:

1936. Berlin-Róma tengely
1936. antikomintern paktum /szovjetek ellen/ Német- Japán
1937. Olasz.o. is csatlakozik a paktumhoz


A spanyol polgárháború 1936-39 "a II. Világháború főpróbája"

A kommunista népfront kormányra Franco tábornok rátör, jobboldali diktatúrával meg akarja dönteni, támogatják a németek és az olaszok, a kormányt pedig a Szovjetunió. Itt próbálták ki a németek a legújabb fegyvereiket.


Német terjeszkedés

1933. kilép a Népszövetségből, külpolitikai célja: a versaillesi béke (1919) revíziója
1935. népszavazással elfoglalja a Saar-vidéket, általános hadkötelezettség bevezetése
1936. Berlin-Róma tengely, antikomintern paktum, bevonul a Rajna-vidékre
1938. március 12-13. ANSCHLUSS
1938. szeptember 29-30. müncheni konferencia, döntés: Szudéta-vidék Német.o.-hoz való csatolása
1939. március 15. Hitler bevonul Prágába, Cseh-Morva Protektorátus néven Csehországot a Birodalomhoz csatolja, Szlovákia "független" ország lesz
1939. aug. 23. Molotov- Ribbentrop egyezmény (Szovjet-Német ) meg nem támadási

célja: Német.o. elkerülje a két frontos háborút, az oroszok nem bíztak a Ny-i hatalmakban és a németek segítségével területeket reméltek

titkos záradék: felosztják Lengyelországot, döntés a balkáni államokról, Besszarábia a szovjeteké leszLengyelország: 3-szor osztották fel a nagyhatalmak, a XIX.században óvta a megszerzett függetlenségét -> PILSUIDSKI MARSALL megteremtője , határai elismertetése a szomszédos országokkal
Németországot és K-Porosz.o.-t viszont elválasztja az ún. korridor (folyosó) ill. a határok mentén sok német él -> összetűzés NémetországgalAnglia és Fr.o. : 1939. márciusától határozottabb politikát folytat, biztosítják Lengyel.o. függetlenségét, sérthetetlenségét, tárgyalásokat kezdenek a szovjetekkelA háború kirobbanása 1939. szeptember 1. Lengyel.o. lerohanása

ürügy: Gdansk (Danzig) szabad város visszakövetelése és kapcsolat kiépítése a korridoron keresztül K-Porosz.o-gal (autópályák, utakat akartak építeni) hadüzenet nélkül támad

szept.3. Fr.o. és Anglia hadüzenetet küld a németeknek, de nem támad (furcsa ülőháború)
szept. 17. a szovjetek is megtámadják Lengyel.o-t