2011. január 25., kedd

Köztársaság Észak-Amerikában


1. Előzmény
A 7 éves (1756-1763) gyarmati háborúban az angolok legyőzik a franciákat és megszerzik É-Amerikát, tehát Angol gyarmat lesz.

2. Az angol gyarmatok
kezdetben 13 gyarmat


É-i gyarmatok:
 • szabad farmok (vezetője: farmer)
 • szabad munkaerő
 • önellátásra és belső piacra termeltek

D-i gyarmatok:
 • nagy birtok rendszer jellemzi
 • ültetvények /dohány, kakaó, cukornád/
 • néger rabszolgák
 • árutermelés
 • Angliával való kapcsolat

Rövid idő után megjelent az Amerikai belső piac kialakulása, a gyarmatok összefogásának első kezdeményezője: Benjamin Franklin.
Anglia azonban nyersanyag termelő és árufelvevő piacnak tekintette a gyarmatokat, nem volt érdeke, hogy megerősödjenek.

3. Anglia és a gyarmatok viszonya

Anglia, hogy visszafogja a fejlődés:
 • magas vámok
 • adók
 • illetékek
 • elzárja a Nyi-i földeket
 • indokolatlan házkutatásokat tart
 • kényszer beszállásolja az angol katonákat
Az amerikaiak az adók, illetékek megtagadásáva
l, angol áruk bojkottálásával tiltakoznak.
->képviselet nélkül nincsen adózás

Az angolok enyhítenek a gazdasági megszorításokon, de a teavámot meghagyják. -> 1773 Bostoni teadélután

1774 Philadelphiában összeül az amerikai gyarmatok első kongresszusa:
 • elismerik az angol korona fennhatóságát, de a Brit parlament gyarmatok feletti jogait nem
 • leállítják az angol ex- és inportot

1775 Lexingtonnál / 8 amerikai meghal egy sortűzben/ -> FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚ4. Függetlenségi háború (1775-1783)

1776 július 4. függetlenségi nyilatkozat
Az USA függetlenségét nyilvánították ki (a fel
világosodás szellemében íródott), Thomas Jefferson írta alá.
Az első függetlenségi nyilatkozatban elveti í rabszolgaságot, de a második ezt már nem tartalmazza.


patrióták (hazafik és franciák) <-> lojalisták (angolok és királyhűek)
A franciák bekapcsolódnak, az angolok jelentős fölénnyel rendelke
znek, katonáik képzettek, felszereltebbek voltak.1777 Saratoga patrióta győzelem
1781 Yorktown , vezetője: George Washington
1783 Anglia elismeri az USA függetlenségét, Versaillesben írják alá a békét.

1787 adják ki az ELSŐ ALKOTMÁNYt

1791 a kiegészítést , 39 férfi (hazafi) írta alá az alkotmányt ->ALAPÍTÓ ATYÁK
 • gyülekezés
 • szólásszabadság, sajtószabadság
 • az egyház és az állam szétválasztása