2011. február 18., péntek

Jakobinusok diktatúrája


1. Milyen belső-külső problémákkal kellett szembenéznie a girondista kormánynak?

Külső
  • háborús vereség
  • 1793 koalíció Anglia vezetésével ellenük

Belső
  • élelmiszerhiány -> lázadások
  • magas árak
  • intézményesítik a terrort
  • király melletti (royalista) tüntetések
  • nézeteltérések a forradalom terjeszkedését illetően

2. Miért tud hatalomra jutni a jakobinus diktatúra?
A külső és belső problémák nem tudták megoldani, ezért a girondistákat eltávolítják a kormányból.


3.Miért bukik meg olyan hamar a viszonylagos sikerek ellenére?

A jakobinusok alternatívája: a diktatúra, eszköze a terror
A terror túlzásba vitele, a saját népüket ölik.
Terror arkangyala: Saint-Just "A közömböseket is meg kell büntetni."
Forradalmi törvényszék élén: Danton /jakubinus/


4. 1793 július Jakobinus alkotmány

-hadsereg újjászervezése
-tulajdon, szabadság, emberi jogok figyelembe vétele
-forradalmi naptár, ezzel eltörölték a keresztény időszámítást
-árak maximalizálása
-munkához, pihenéshez való jog
-új vallás : "Legfőbb Lény" kultusz


5. Megosztott jakobinus tábor

A jakobinusok viszonylagos rendet csinálnak, leverik a lázadásokat, megállítják az ellenséget, de a terror folytatódik. Felszámolja saját tömegbázisát.
-éhséglázadások
Danton tábora vs. Veszettek tábora.


Vége a diktatúrának.

Konvent: francia forradalom idején a legfőbb törvényhozó testület, az alkotmányozó nemzetgyűlés neve