2011. március 9., szerda

Infinitives and -ing forms

1. We've arranged to meet tomorrow.
We're planning to have a party.
I promised to call her tonight.

We use an infinitive after these verbs:

afford- megengedni magának
agree- egyetért
aim- céloz
arrange- intézkedik
begin- kezdődik
decide- dönt
deserve - megérdemel
expect- elvár/ gondol
fall- esik
hope- remény(kedik)
intend- tervez
learn- tanul
manage- kezel/irányít
need- szükség
offer- ajánlat
plan-terv(ez)
pretend- színlel
promise- ígér(et)
refuse- visszautasít
seem- látszik
start- indul
threaten- fenyeget
want- akar

We make a negative sentence with not:
She managed not not to lose her keys this time.
He pretended not to hear.
2. Some verbs are usually followed by an -ing form:
Do you enjoy flying?
I hate getting wet.

We use an -ing form after these verbs:
admit- bevallani
adore- rajong
avoid- elkerül
can't stand- nem állhatja
consider- gondol vminek
deny- tagad
dislike- nem szeret/ utálat
don't mind - nem bánom
enjoy- élvez
escape- menekülés
fancy- képzel
feel like- jól érzi magát
finish- befejez
imagine- (el) képzel
involve- belekever/ magába foglal
keep (on)-folyamatosan
look forward to- alig vár vmit
mention- említ(és)
mind- figyel/ értelem
miss- hiányzik
practise- gyakorlat
regret- sajnálat
resist- ellenáll
suggest- javasol
understand- érteni