2011. április 1., péntek

Magyarország újjáépítése a XVIII. században

1. Az ország benépesítése
 • lakosság lecsökken 2 millióra
 • belső vándorlások-> magyar, szlovák
 • szervezett betelepítés-> katolikus németek ( 6 évre adómentesek)
 • román parasztok és pásztorok (feudális terhek elől menekülnek) Alföldre
 • szerbek -> fegyveres határőrként telepítette őket, kiváltságokat kaptak
 • ruszinok
 • lengyelek
 • morvák

2. Mezőgazdasági fejlődés
 • három nyomásos rendszer, vad talajváltó -> két nyomásos gazdálkodás
 • visszaesik a mezőgazdasági technika Mátyás kori szintre
 • sorsolták a földeket (nyílvetés)
 • XVIII. század második fele szilárd telekrendszer (lakosság nő)
 • istállózó állattenyésztés
 • terjed a kukorica, burgonya és dohány

3. Ipar és kereskedelem
 • M.o. Európát látja el és nyersanyaggal
 • céheket újítanak fel
 • tőkés üzemformák terjedése: pénztőke és szabad munkaerő
 • parasztság vándormozgalma -> megáll a majorság terjeszkedése
 • manufaktúrák jönnek létre
 • házaló kereskedelem
 • a mezőgazdaság nyerstermékek külső piacra szállítása
 • európai jelentőségű bányászat (arany, ezüst, réz, só)
 • Selmecbánya -> bányatisztképző iskola
 • szén bányászat

4. Művelődés
 • jezsuita iskolák
 • református és evangélikus iskolák fennmaradásáért harcolnak
 • sok az analfabéta
 • vályogházak építése
 • jobb öltözet