2011. március 28., hétfő

A népek tavasza 1848-49 forradalmak

Előzmény

Szent Szövetség tönkre megy:
 • gazdasági fejlődés
 • nemzeti mozgalmak
 • társadalmi feszültségek
 • alkotmányos királyság hívei, radikális demokraták, szocialisták szembeszállnak
Fr.o. ->polgári demokrácia
Német és Olasz.o. -> egységes és alkotmányos kormányzást akar
Habsburg Birodalom -> robotolnak még -> liberális alkotmány, jobbágyfölszabadításra törekednekFranciaország

A gyáriparosok több jogot szerettek volna, növekedett létszámuk és szervezettek akartak lenni.
A kormány <-> nemzetőrség, munkások (barikádok emelése).
Lajos Fülöp lemond, de későn a felkelők elégetik a trónszéket.
Republikánusokból álló ideiglenes kormány jön létre -> Fr. o. köztársaság
Louis Blanc (munkás) kormány tagja lett.
 • bevezetik a titkos választójogot
 • elismerik a munkához való jogot
 • a "nemzeti műhelyek" a munkanélküliek foglalkoztatására


ABSZOLUTIZMUS összeomlása Kelet-Közép Európában

 • Pozsony: magyar rendi országgyűlés francia kulturális hatás
 • Bécs, Berlin
 • Kossuth március 3-án a Habsburgoktól alkotmányt követelt
 • Bécs március 13 fölkelések -> Metternichet menesztették -> megalakul a fegyveres Akadémia Légió
 • Ausztria első alkotmányos kormánya, eltörlik a jobbágyságot a Habsburgoktól
 • Német.o. -> alkotmányos királyság, német parlamenttel


Munkanélküliség Párizsban

 • a választásokon a középosztály és a kis tulajdonos parasztság a szociális köztársaság ellen, a tulajdonosok érdekeit védelmező állam mellett szavazott
 • nő a munkanélküliek száma -> város, Párizsba mennek , a kormány választást adott nekik: hadsereg vagy vasútépítés
 • 1848. június 23 kitör a felkelés


Abszolutizmus -Győzelem Kelet- Közép Európában
 • Hohenzollerek és Habsburgok ellentámadása
 • Orosz.o. benyomul a török fennhatóság alatt lévő Moldvába
 • Bécsben ismét kitör a forradalom (okt. 6)
 • Fr.o. Napóleon unokaöccsét választották köztársasági elnökké
 • Anglia semleges
 • nincs egységes alkotmányos Német.o. (Habsburg<-> porosz ellentétek)