2011. október 3., hétfő

32. A német egység kialakulása

1. Előzmények
  • II. Frigyes halála óta (1250) nincs egység Németországban
  • a 30 éves háború után tovább darabolódik
  • Napóleon idején létrejön a Rajnai Szövetség, de ez sem jelent politikai egységet
  • 1834 létrejön a Német Vámszövetség
  • 1848 forradalmak sem érik el a célt, az egységet


2. Elképzelések az egyesítésről

a/ Ausztria vezetésével "Nagy Német Egység", Ausztria laza állam szövetségként képzelte el

b/ Poroszország vezetésével "Kis Német Egység", centralizált, központosított birodalom3. Poroszország

1830-as évek, fejlődésnek indul, bővül a vasúthálózat, ipari forradalom lesz, városiasodás.

A mezőgazdaság átalakításának porosz útja: a nagybirtok megmarad, de tőkés nagy üzemmé alakul, a parasztok az úrbéres földek átadásával váltják meg magukat.

1862 Otto von Bismarck lesz a miniszterelnök "a vaskancellár"
célja: egy erős Németország létrehozása Poroszország vezetésével
sokat áldoz a haditechnika fejlesztésére


4. Az egyesítés lépései

1. 1864 Schlewig (porosz) és Holstein (Ausztria) megszerzése Dániától

2. Poroszország legyőzi Ausztriát 1866-ban Prága mellett Königgratz-i csata (Orosz.o. és Francia.o. semleges marad)

1867 a többi német állam legyőzése után megalakul az É-Német Szövetség, amelyhez folyamatosan csatlakoznak a D-i államok
1866-ban Ausztriával kötik meg a prágai békét, melyben Ausztria lemond nagy német elképzeléseiről, Olaszországnak visszaadták Velencét

3. Franciaország legyőzése
III. Napóleon üzen hadat, mert nem kapta meg a porosz <-> osztrák háború alatti semlegességéért ígért területeket (Rajna bal partja)

1870 szeptember 2 Sedánnál vereséget szenvednek a franciák és III. Napóleon fogságba esik
szeptember 4. kikiáltják s köztársaságot Franciaországban

1870 decemberéig tart Párizs ostroma

1871 január 18 Versaillesben kikiáltják a Német Császárságot