2011. december 6., kedd

15. I. Világháború

Előzmények

 • nagyhatalmi ellentétek: a gazdaságilag és politikailag megerősödő országok (USA, Német.o., Japán) a tényleges erőviszonyoknak megfelelő új hatalmi rendet sürgetnek, ezek a hatalmi harcok politikai, katonai szövetségek létrejöttét eredményezi
 • a szövetségi rendszerek kialakulása (Hármas szövetség, Antant)
 • gyarmati versenyfutás (<->német Marokkói válság, <-> angol fashodai incidens)
 • Balkán, a puskaporos hordó (orosz<-> török háború, berlini kongresszus, balkáni háborúk, Bulgária meggyengül, Szerbia megerősödik a második Habsburg orientációt követő Obrenovics királyi házaspárt, helyükre az oroszbarát Karagyorgyevics dinasztia kerül
célja: a szerbek ill. a dél-szlávok egyesítése (<-> OMM)
-a Monarchiával való másik fő konfliktus, hogy 1908-ban a monarchia annektálta (bekebelezte) Bosznai- Hercegovinát
- a konfliktusok kiéleződnek és a különböző szövetség rendszerekhez tartozó országok miatt kiszélesedhet akár Világháború is lehet belőle
OMM <-> Szerbia
(Hármas szövetség <-> Orosz.o. Antant)


A casus belli a szarajevói merénylet
 • 1914. jún. 28. Gavrilo Princip szerb diák a Szarajevóba látogató Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét megöli
 • 1914. júl. 23. az OMM 10 pontos ultimátumot küld Szerbiának (pl. az OMM nyomozni akar a merénylet miatt szerb területen)
 • 1914. július 25. a szerbek visszautasítják az ultimátumot
 • 1914. júl. 28. az OMM hadüzenetet küld Szerbiának -> a nagyhatalmak sorban hadba lépnek

semlegesek: Olasz.o., Románia, Bulgária, USA,
Vilmos császár: "Mire lehullanak a falevelek már haza is térnek a katonák... "


Erőviszonyok
 • Antant: nagy létszámot tud mozgósítani, Anglia- erős flotta, tüzérség gyenge
 • Központi Hatalmak (könnyen tud mozgósítani, de blokád alá vehető): jobban felkészült szárazföldi hadsereg, Német. o.- kiváló tüzérség, fegyverkezési előny
 • -> kiegyenlítettek az esélyek, meghatározó lesz a tartalékok mozgósítása és a hátország teljesítménye
Mindkét fél gyors győzelemre számított.Haditervek

Német.o. Schlieffen-terv -villámháborús terv

terv: 6 hét alatt lerohanni Fr.o.-t, Luxemburgon keresztül Belgium semlegességét megsértve. Az OMM legyőzi Szerbiát, keleten pedig feltartóztatja az oroszokat, majd közösen legyőzik őket. Nem számol a kétfrontos harccal!

Anglia: tengeri blokádra készül és
Orosz.o. és Francia.o. támadásban gondolkodik, de még kivárnak

Frontok: nyugati (német-fr)
balkáni (OMM-Szerbia)
keleti (OMM-Orosz.o.)
Északi-tenger


Hadi események

1914. villámháború -> állóháború

fő front : NY: -a németek beveszik a belga erődrendszert, Párizs elfoglalására indulnak
-a franciák szeptember elején Párizs előtt, a Marne folyónál megállítják a németeket
- > állóháború alakul ki, a villámháborús terv kudarcot vallott

K: - Orosz.o. a vártnál gyorsabban mozgósít, Galícia felől az OMM-t és Kelet-Porosz.o. felől Német.o. támadják (sikerül megállítani az oroszokat)
- augusztus, szeptember Hindenburg német serege Tannenbeignél és a Mazuri-tavaknál győz az oroszok felett
 • Balkán állóháború
 • Északi-tenger: november Helgoland - német vereség (Anglia tengeri blokádja Német.o. ellen)


Diplomácia:
 • október: Törökország belép a háborúba, a központi hatalmak oldalán (-> elszigeteli Orosz.o.-t )
 • augusztus: Japán belép az antant oldalán, és elfoglalja Német.o. távol-keleti gyarmatait1915. állóháború (=anyagcsata); a központi hatalmak fölénye
A győzelemre annak volt esélye, aki tovább bírja fegyverrel, hadianyaggal és emberrel.

Kelet:
 • március : az oroszok által körbezárt galíciai Przemys'l elesik (sok magyar katona esett fogságba)
 • május: a németek és az OMM áttöri a galíciai orosz frontot (Gorlicénél), és több száz km-re visszaszorítják a cári csapatokat
 • Német.o. az antant blokádjára búvárhajókkal válaszol
 • Balkán október: Bulgária hadba lép ->Szerbia bolgár- OMM harapófogóba kerül-> elfoglalják Szerbiát, Montenegrót, Albániát -> a Balkán az OMM ellenőrzése alá kerül

újabb front május: -Olasz.o. az antant oldalán belép a háborúba, OMM területekért cserébe
-az ISONZÓ folyó mentén állóháború, 11 véres csata

Ebben az évben alkalmaztak először harci (mérges) gázt a németek a belgiumi Ypernnél.1916. A kezdeményezés átkerül az antant kezébe, a központi hatalmak erejük végére értek

Nyugat:
 • február: a francia erődrendszer, VERDUN ostroma- 10 hónap ( a vh. egyik legvéresebb csatája, "vérszivattyú") 350 ezer fr és 300 ezer német hal meg
 • június: az angolok ellentámadást indítanak a SOMME folyónál (5 hónapos harc- 8(!!) km-es előrenyomulás), itt vetik be az első tankokat

Kelet:
 • BRUSZILOV -offenzíva: az utolsó sikeres orosz támadás, bár a központi hatalmak visszaverik, jelentős területet veszítenek -> az OMM elveszíti harci kedvét, mindkét részről nagy emberáldozatok
Északi-tenger május-június, tengeri csata- JUTLAND, német <-> brit, fr. flotta /döntetlen/

Olasz front: heves harcok olasz fölénnyel, az OMM-t a németeknek támogatniuk kellDiplomácia

augusztus : Románia hadba lép az antant oldalán, neki ígérik Erdélyt, a Partiumot, a Bánságot, Bukovinát -> betör
december: Erdélybe, az OMM decemberben német segítséggel visszaveri őket, majd elfoglalják Bukarestet

1916. decemberben a központi hatalmak békét ajánlanak, az antant azonban elutasítja1917. antant fölénye; USA hadba lépése, Német.o. korlátlan tengeralattjáró háborúja


 • jan.- feb. : Német. o. bejelenti a korlátlan tengeralattjáró-háborút, A német búvárhajók elsüllyesztenek mindent, akár semleges hajót is, amely angol vagy francia kikötőbe tart.
 • április: WILSON elnök bejelenti az USA hadba lépését az antant oldalán (1915. Német.o. elsüllyeszti a Lusitania nevű hajót 128 amerikai utassal
-az antant a háborúban sok hitelt kapott az USA-tól;
-ZIMMERMANN -botrány: a német külügyminiszter támogatásáról biztosította Mexikót egy esetleges, az USA-val vívott háborúja esetén)

ok: Orosz.o. kiléphet a háborúból, ez felborítja az erőegyensúlyt, félnek a megerősödő Német.o.-tól

Nyugat: az antant támadások kivédése

Kelet: Orosz.o. február forradalom megdönti a cárizmust, az új kormány megindítja a KERENSZKIJ -offenzívát
-november: szocialista forradalom -> a bolsevikok veszik át a hatalmat, Az új kormány végül békét köt Német.o.-gal-> breszt-lotovszki béke (1918. márc. 3.)

Balkán, június: Görög.o. hadat üzen a központi hatalmaknak

Olasz front: a központi hatalmak kivédik az antanttámadásokat és CAPORETTÓNÁL áttörik a védelmi vonalat

Úgy tűnik, a katonai helyzet a központi hatalmak számára alakult kedvezően.
1918. Mindent elsöprő antanttámadás, a központi hatalmak összeomlanak, Német.o. szövetségesei sorra kapitulálnak (az OMM nov.3-án)
november 11. Német.o. fegyverszünetet köt a compiégne-i erdőben


Új vonások a hadviselésben

 • lövészárokrendszerek, szögesdrótok
 • nagy tűzerejű fegyverek pl. géppuska
 • a védekezés eszközei fejlettebbek a támadó fegyvereknél -> állóháború
 • hírközlés fellendülése
 • a repülőt kezdetben csak felderítésre használták, majd fedélzeti gépfegyverekkel légi csatát vívtak. A korai gépek bombahordó teherbírása csekély volt, törékenyek voltak.
 • harckocsit az angolok vetették be (fedőneve: tank) az elsők nagyon lassan mozogtak, könnyen kilőhetők
 • ált. mozgósítás, hatalmas embertartalékok
 • az ellenfelet csak kimerítő hadműveletek sorozatával lehetett megtörni -> hosszú harcok
 • mérges gáz bevetése -> gázmaszkok
 • felértékelődik a hátország - hadigazdálkodás
 • búvárhajók