2012. január 31., kedd

A nácizmus Németországban

1. Németország a háború után

 • 1919-33. weimari köztársaság időszaka (demokrácia)
 • gazdaságilag válság
 • gyakoriak a merényletek, puccsok pl. 1923. müncheni sörpuccs (Hitler)
 • Hitler börtönbe kerül (Mein Kampf)
 • Dawes-terv segít az ország helyzetén
 • 1929. (fekete csütörtök) világválság nehezíti a helyzetet /csökkentik a termelést, munkanélküliség/
 • Hitler kihasználja a válsághangulatot, az emberek a szélsőséges mozgalmak felé fordulnak

2. Hitler és az NSDAP (Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt)

 • minden társadalmi réteg számára ígért
 • Nagy Német Birodalomban gondolkodott
 • a Versailles-i béke megszüntetését akarta
 • eszköze: demagóg (népbutító) propaganda
 • tudatosan félrevezette az embereket
 • az előítéletek szítása

1928. NSDAP több tízezer szavazatot kapa párt (1932. 14 millió szavazat)


3. 1933. január 30. Hitler hatalomra jutása

 • Hindenburg nevezi ki (köztársasági elnök) kancellárnak
 • felszámolja a több párt rendszert
 • diktatúrát épít ki
 • párton belüli ellenzékével is leszámol az SA vezetőivel E.Röhm "hosszú kések éjszakája"
 • Hindenburg halála után: kancellár. államfő, Führer

4. A diktatúra pillérei

 • propaganda (népszerűsítés)

→ sajtó, plakát, rádió,újságok, népszerűsítő filmek, Hitler képek, szimbólumok, jelképek,

→ nyilvános könyvégetéseket tartottak (demokrácia ellenesség pl. Thomas Mann)

 • Erőszak:

→ gestapo (titkos államrendőrség)

→ SS (védőosztag-fekete ingesek)

→ koncentrációs táborok

→ pogrom 1938 „kristály éjszaka” zsidó üzletek elleni merénylet

 • gazdasági sikerek:

→ bővül az ipari termelés

→ megszűnik a munkanélküliség

→ infrastruktúra fejlesztése

→ fejlődik az autógyártás

→ vegyipar

→ repülőgép gyártás

 • Külpolitikai sikerek

1933. Németország kilép a Népszövetségből

1935. Saar-vidék birtokbavétele, általános hadkötelezettséget rendel el

1936. semleges Rajna-vidéket foglalja el


5. Ideológia

 • demokrácia és kommunizmus ellenesség
 • antiszemitizmus: zsidóellenesség 1935. nünbergi törvények
 • fajelmélet: a történelmet a fajok harcának fogja fel, különbséget tesz az emberi fajok között, kultúrateremtők (germánok), kultúrahordozók (magyar, szláv), kultúrarombolók (zsidó, néger, cigány, homokos, fogyatékos)
 • élettérelmélet: a Nagy Német Birodalom megteremtése, Kelet felé való terjeszkedés jogosan
 • Vezér (Führer) elv: mindenki feltétlen engedelmességgel tartozik felé