2012. március 2., péntek

A nyelv földrajzi és társadalmi tagolódása

1. Nemzeti nyelv: egy történelmileg kialakult tartós emberi közösség közös nyelve. (a nyelv egységes, közös, normatív-szabályokhoz igazodó)

Írott változata: irodalmi nyelv /legegységesebb, legigényesebb változat/
Beszélt: köznyelv
-> regionális köznyelv: a köznyelv helyi, területi változata (nyelvjárási színezet pl. Szeged ő-zés, Debrecen -ketős hangzó)
-> szleng: alacsonyabb rendű köznyelv, korábban a fiatalok nyelvhasználatára volt jellemző, ma minden korosztálynál megfigyelhető, média (rossz- ciki, lepra, túró, vacak, tré, béka feneke alatt van)


2. A nyelv vízszintes tagolódása: a nyelvjárás
 • nyugati
 • dunántúli
 • déli
 • palóc
 • tiszai
 • ÉK-i /ebből lesz az egységes nyelv/
 • mezőségi
 • székely

Különböznek:
 • hangzókészletükben
 • kis mértékben nyelvtani rendszerükben
 • szókincs


3. Függőleges tagolódása: társadalmi (csoport nyelvek)
 • szaknyelv: egy szakma sajátos szókincse
 • hobby nyelvek: horgászat, szabadidős tevékenységek sajátos nyelvezete
 • életkori nyelvváltozat/ rétegnyelvek:
  -gyermeknyelv: tyúk-pipi, autó-tütü
  -diáknyelv: karó, töri, suli, doga, tz
  -ifjúsági nyelv
  -katonai nyelv: kopasz, fókázik- felmos
  -tolvajnyelv/ARGO: eredetileg az alvilág nyelve, célja volt, hogy titkos legyen: spurizik, cucc, bezsong, mackó-széf, kakaó-gáz, drótoz, szipuzik