2009. február 7., szombat

Az ókori Róma


Róma történelmének kezdetei

Itália földje:
A Fölközi-tenger medencéjében helyezkedik el, két részre osztja: Nyugati-, Keleti-medencére.
 • kedvező kereskedelmi, közlekedési helyzet (hajózás)
 • vannak megművelhető területei : mezőgazdaság, hegyekben legeltető állattartás, kőben, ércekben, fában, fémekben gazdafok
 • felszíne, fekvése tagolt: a K-i oldal zátonyos, de vannak kikötésre alkalmas helyek
 • éghajlata hasonlít a görögökéhez: a tél enyhe és csapadékos; a nyár forró és száraz
 • É-on az Alpok védelmet nyújt a szelektől és a hideg légáramlatoktól

Népvándorlás, Róma megalapítása

Az indoeurópai latinok Kr.e. 2 évezred végén érkeztek, más törzsekkel együtt: szabinok és a szamniszok.
Latinok: Latiumban telepedtek le.
É-ról etruszkok, D-ről szamniszok voltak a szomszédjaik.
- jelentős hatást gyakorolt rájuk a görögök jelenléte is.
Központjuk Allva Longában volt, a túlnépesedés hatására kirajzottak a Tiberis (folyó) menti dombokra.
A dombok lakosai a latinok és a szabinok szövetséget kötve megalapították Rómát, a monda szerint Kr.e. 753-ban.


Etruszkok
 • nagy hatással voltak Róma fejlődésére
 • fejlett városi kultúrával rendelkeztek
 • mocsarakat csapoltak
 • kitűnő építészek voltak
 • írásukat felhasználják a rómaiak
 • az etruszkok virágkora Kr.e. 6 század