2009. február 11., szerda

Alkoholok


Olyan oxigén tartalmú, a legismertebbek az alkánokból levezethető alkoholok.
Funkciós csoport: A molekulának az a része, amely döntően meghatározza a molekula tulajdonságait (F/k).
heteroatom /O,S,Cl, N…/
Az alkoholok funkciós csoportja –OH hidroxil csoport.
Az alkoholok fizikai tulajdonságait a szénlánc és a hidroxil csoport együtt határozza meg.
A funkciós csoportok száma alkoholok értékűségét jelöli. A kis szén atomszámú jól oldódik, a nagyobb szénatom számú rosszul oldódik vízben.


METIL alkohol /faszesz, metanol/

szerkezeti képlet: CH3–OH
összképlet: CH4O
- jellegzetes szagú
- színtelen
- folyadék
- vízben nagyon jól oldódik
- élettani hatása mérgező vakságot és halált okoz
- benzinjavító anyagként használják
- oldószer
- vegyület
- műanyaggyártás


Etil alkohol /borszesz, etanol/

A különféle szeszes italok etanolt tartalmaznak.
szerkezeti képlet: CH3-CH2-CH
összképlet: C2H6O
jellegzetes szagú
jól oldódik vízben
élelmiszeriparban használják, konzervipar, gyógyászat. oldószer, vegyipar, eceetsavat készítenek belőle.


Glikol

színtelen
sűrűn folyó
édes ízű folyadék
mérgező
értékűsége: 2
jól oldódik vízben
CH2-OH
CH2- OH


fagyálló hűtőfolyadékként használják
szerkezeti képlet:
mérgező
összképet: CH2 H6 O2


Glicerin

színtelen
sűrűn folyó
kevésbé édes ízű folyadék
az élő szervezetre kevésbé mérgező
nedvszívó
kozmetikai eszközökben pl. krémekben van
a levegő páratartalmát megköti, ezáltal meggátolja a bőr kiszáradását
a sok glicerint tartalmazó krémek ellentétes hatást váltanak ki: a bőrből elvonja a vizet, ezáltal kiszárítja azt.
robbanóanyag gyártása
salétromsav gyártás
a glicerin trinitrát olajszerű folyadék, ütésre robban
glicerin + salértomsav (HNO3)