2010. december 3., péntek

Alany és Állítmány

Állítmány fajtái

-igei állítmány:

 • utal a cselekvés idejére, módjára, az alany személyére és számára

 • utal a cselekvés irányultságára, határozottságára

-névszói:

 • főnév

 • melléknév

 • számnév

 • igenév

-névszói-igei állítmány:

 • névszó+létige (marad, múlik)

Az alany alapesetben álló főnév/ névmás/ melléknév/ számnév/ melléknévi igenév

 • sose lehet viszonyragja

 • kérdése: kit, mit, ki, mi, + az állítmány

  Alany fajtái:

  • általános névmás

  • határozott/ határozatlan alany

  • rejtett alany

  • főnévi-igenév

  • mutató névmás

  • kérdő névmás

  Az alany elmaradásának eredetei:

  Terítve van. Tapadásos alany

  Villámlik.

  Havazik.

  Hajnalodik. Alanytalan mondatok (időjárásra vonatkozik általában)

  Alany és az állítmány egyeztetése

  1. Alany-Állítmány alaki egyeztetése

  Az Állítmány az Alany számához és személyéhez igazodik.

  Én ismerem a titkát. E/1 számban és személyben egyezik, mert Egyes szám első személy az Én, az ismerem pedig rá vonatkozik

  Hűvösek az esték. Többesszám mind a kettő, tehát többesszámában egyezik meg. A „k” a többesszám jele is.

  A lányok ügyesebbek voltak. T/3 a lányok, mert hát ők többen vannak, az ügyesebbek az többesszám szintén és a voltak az is T/3.

  2.Értelmi egyeztetése

  Ha az alany formailag többesszámú, de egy fogalmat jelöl, akkor állítmány, egyesszámban jelöljük.


  Megjelent a Vasárnapi hírek.

  Az Amerikai Egyesült Államok csatlakozott a javaslathoz.

  3.Az állítmány egyeztetése több alannyal

  a) ha több Egyesszámú Alany van pl.: Só, liszt, cukor is volt otthon.

  Ha tárgyról van szó, akkor Egyesszámú az állítmány, de ha személyről van szó, akkor Többesszámú is lehet.

  pl.: Anya és apa megitták a teát. T. szám

  Anya és apa megitta a teát. E. szám

  b) Ha különböző számú alanyok kerülnek egymás mellé, akkor az Alany mellé a többesszámú alany kerül, az Állítmány többesszámú lesz.

  Pl.: Megérkeztek a színészek, a rendező és az operatőr.

   c) Az alanyok különböző személyűek, akkor az állítmány többesszámba kerül és a legkisebb nyelvtani személyhez hasonul, igazodik.

   pl.: Te és Zsolt velem jöttök. T/2