2010. december 12., vasárnap

Beszél a fákkal az őszi szél...


Keletkezés:1847.Szeptember ,nászútja alatt a kastélyban születik meg a költemény.

Alapgondolata: Szabadság és az ezért folytatott harc. De mögötte ott van Júlia megnyugtató biztonságot ad háttérként.

Szerkezete:

1.versszak:

Természeti képpel és megszemélyesítéssel indítja a képet. A képek borongó,mélabús hangulatúak. Sejtelmes előérzetet is keltenek,talán ez elmúlást susogja a szél a fáknak? Következő két sorban a költő megadja a saját helyzetét. A refrénből sugárzik a költő idillikus helyzete.

2.versszak:

A szerelem mellett megjelenik a vers másik vezérszólama, a szabadság gondolat. A szabadság gondolat kimondása után,emelkedőben van a vers intenzitása(nyargal).A költő képzelete szárnyalni kezd,de felesége jelenléte visszatéríti mindig a valóságba.

3.versszak:

Két féle harcot jelenit meg,a zsarnokér vivott harca kényszeríteni kell az embereket. A szabadságért vivott küzdelem azonban könnyedén megy, még a fájdalomról is elfelejtkeznek. A szabadságot egy mosolygó lányként jeleníti meg.

4.versszak:

Indulatos hangnemmel folytatódik(indulatszó)illetve változó modalitású mondatokkal. A harc hasznával kapcsolatban eloszlatja gyötrő, belső kételyeit a diadal úgy is a szabadságé lesz. A mosolygó lányka a bosszúállás angyalává válik. A refrén megfékezi a kitörni készülő indulatot.

5.versszak:

Romantikus, látomásos képekben vetíti előre a szabadság ellenségeinek borzasztó halálát. A látomás bemutatása után a költő visszatér a valós világba, de a megélt látomás érezhető rajta.(villám, mennydörgés)

Folyt.köv.