2010. december 7., kedd

Történelem tételek

1. Angol abszolutizmus
2. A francia abszolutizmus
3. Az angol polgári forradalom előzményei,a polgárháború kirobbanása
4. A köztársaság létrejötte,Cromwell diktatúrája és az alkotmányos királyság kialakulása Angliában.
5. M.o. a mohácsi csata után. Az ország háromrészre szakadása.
6. Az Erdélyi Fejedelemség létrejötte.
7. A török hódoltság közigazgatása adózási és társadalmi sajátosságai
8. A 15 éves háború és Bocskai-felkelés. A bécsi és zsitvatoroki béke. A hajdúk.
9. Erdély aranykora Bethlen Gábor idején
10. Zrinyi Miklós politiai programja, hadjáratai. A vasvári béke.
11. A Rákoczi szabadságharc okai, előzményei. A harc menete a szécsényi országgyűlésig
12. A Rákoczi szabadságharc menete 1705-től a szatmári békéig. A kuruc állam megszervezése.