2010. december 7., kedd

Irodalom tételek

1. Kölcsey Ferenc pályaképe. A Himnusz elemző bemutatása.
2. Kölcsey Zrínyi-versei
3. Vörösmarty pályaképe, A Szózat elemző bemutatása.
4. A Himnusz és a Szózat versének elemző bemutatása.
5. Vörösmarty Előszó című versének elemző bemutatása
6. A Csongor és Tünde drámai mesejáték elemzése
7. Petőfi Sándor pályaképe,ars poeticája a XIX. század költői.
(8.Petőfi látomásköltészete. A puszta télen című költemény elemzése)
9. Petőfi tájköltészete. A puszta télen című költemény elemzése.
10. Petőfi az Apostol című elbeszélő költeményének bemutatása.
+11. Arany János élete,pályaképe. A Toldi estéje elbeszélő költemény bemutatása.