2011. január 6., csütörtök

A 15 éves háború és a Bocskai felkelés (Bécsi, Zsitvatoroki béke, Hajdúk)

Háttere
-a török birodalom I.Szulejmán halála után meggyengül
-I.Rudolf (1576-1608) magyar király és német-római császár háborút kezd a törökkel
Erdély (Báthory Zsigmond), Havasalföld (Vitéz Mihály), és Moldva

Háború menete
-a Habsburg szövetség a háború elején sorra visszavette az É-i várakat
-Európa pénzzel támogatta őket
1595 Gyurgyevo (DK Bulgária) győzelem születik a török felett (Bocskai István harcol itt)
1596 Mezőkeresztesnél nagy vereséget szenvednek, elvesztik Egert, és Kanizsát is

Hatása
-bizalomvesztés, csalódás a Habsburgokban
-pénz kiadás -> üres kincstár
-a katonákat nem fizetik ->portya, lopás-> nagy részüket el is bocsátják pl. Hajdúk (szökött jobbágyok)
-a kiürült kincstár feltöltésére bagatel vádak alapján felségsértési pereket indítanak (fej és jószágvesztés)
-nincs nádora az országnak (rendi sérelmek)
-protestánsok üldözése (erőszakos ellenreformáció)
-idegen tisztviselők vezető pozícióban pl. Erdélyben Basta generális rémuralma, Felső-M.o. főkapitánya Belgiojoso

1604-1606 Bocskai felkelés -> küzdelem a Habsburgok ellen

Bocskai felkelés (1604-1606)

élén: Bocskai István, a leghatalmasabb Bihari nagybirtokos (őt is érintik a felségsértési vádak), a Habsburgok megtámadják az egyik várát.

támogatói:
  • a korábban Habsburg zsoldos Hajdúk
  • szökött jobbágyok
  • elszegényedett kisnemesek
Harc menete
Első győzelem Álmosdnál 1604, elfoglalja Kassát és a felvidéket.
1605 a Dunántúlra is eljutnak seregei.
Erdélyi fejedelemmé, majd M.o. fejedelmévé választják, a török koronát azonban elutasítja.

1606 Bécsi béke (Habsburg-Bocskai)
  • megerősítik a rendi alkotmányt
  • protestánsok szabad vallásgyakorlása (kivétel: falvak, mezővárosok)
  • önálló Erdély elismerése, a szabad fejedelem választás joga

15 éves háború lezárása -Zsitvatoroki béke
1606 béke a török és a Habsburgok között, Bocskai közvetítésével
  • az adott állapotot rögzítette
  • a Habsburgok nem fizettek adót
1606 Bocskai politikai végrendelete
A magyar önállóság védelmezője Erdély, amit mindaddig fenn kell tartani, amíg a koronánk a Habsburgok kezén van. (ha magyar király lesz, akkor viszont egyesülnie kell M.o.-val )

Hajdúk letelepítése
1605 Korpai országgyűlés Bocskai kb. 10 ezer Hajdút mentesít az egyházi, földesúri, állami kötelezettségek alól
-kollektív nemesítésben részesülnek
-egyetlen feladatuk a katonáskodás
-saját földjein birtokot adott nekik-> Hajdúvárosok