2011. január 21., péntek

Felvilágosodás

Egyetemes történelem

17-18. század, művelődés történeti korszak, amely az ész elsőbbségét hirdeti, olyan világnézet, amely előkészíti a polgárság hatalmát. Szemben áll a feudalizmussal kemény társadalom kritikát fogalmaz meg. Bírálja a vallást és az egyházat.

Filozófiai irányzatai: racionalizmus (Descartes) és imperializmus (Roger Bacon -tapasztalás)

Irodalmi irányzatai: klasszicizmus és szentimentalizmus

Szabadság, egyenlőség, testvériség.

Descartes: "Gondolkodok, tehát vagyok."
Pascal: "Az ember kicsi, de gondolkodó nádszál."
Newton: A testek mozgására világos magyarázatot ad. /gravitáció/

Általánossá válik a heliocentrikus világkép, mikor a Föld kering a Nap körül.

Nagy összefoglalója ennek a kornak 28 kötetes enciklopédia, ami pl. tudomány, filozófia, történelem különböző eseményekre keresi a választ.

Montesquie: A 3 hatalmi ág elválasztási feltétele a demokráciának.

J.Locke: Mindenki elidegeníthetetlen jogokkal születik, élethez, szabadsághoz, vagyonhoz való jog, de ezt átruházhatja a kormányra.

Nagy gondolkozók ebben a korban élnek: Voltaire, Rousseau