2011. január 26., szerda

Petőfi: Reszket a bokor, mert...


Műfaj: dal, népdalokra emlékeztet
Ritmusa is erre utal, két ütemű 6- osok váltják egymást 3/3.

Téma: szerelmi vallomás, Júliától függően búcsúvers is egyben. Meghatározó érzése a bizonytalanság.

Szerkezet

1vsz: Természeti kép és saját lelke párhuzama, rezdülések. (Párhuzamos szerkesztés, ismétlés.) Kétszer szólítja meg a szeretett nőt, gyémánt metafora. Megvallja határtalan szerelmét.
Lélek-> gondolat (Júliára) , Bokor-> madár
Kicsiny leány <-> legnagyobb gyémánt ellentét

2vsz: Szerelmét bizonygatja, de megjelenik a bizonytalanság is.
"Szeretsz rózsaszálam?"
A versszak eleje hasomló párhuzamos szerkesztéssel kezdődik. A vízzel teli Dunához hasonlítja a lelkében túláradó érzelmeket.

3vsz: A bizonytalanságban hánykolódó költő döntésre készteti kedvesét. Júlia válasza : "Ezerszer."
Megjelennek az évszakok. Áldást ad Júliára.