2011. január 26., szerda

Petőfi: Nemzeti dal


Keletkezés: 1848
A forradalom indulója lett, de nem erre készült. Eredetileg az Ellenzéki kör egyik gyűlésén akarta elszavalni. A Szabad Sajtó első nyomtatott példánya
. (12 pont is.)

Műfaja: programadó, kiáltványszerű dal

Szerkezet

1vsz: Összefoglalja a költemény egészét, döntéshozatalra sarkal. Költői kérdést tesz fel, hiszen a szabadság kivívásáért szónokol, tettre buzdítja a tömeget. Elindul a költő és a tömeg párbeszéde (refrén). A költő tettre való hangulatát, indulatát a mondatok változó modalitása mutatja.

2-3vsz: A második vsz. a múlt felé nyúl, az ősök szabadok voltak, de most szolgaföldben nyugszanak. Jelen rabság ellentét, őseinkre szégyent hoztunk a szolgaságunk elviselésével. 3vsz. elutasítja magától azokat az embereket, akiknek nem a haza sorsa a legfontosabb.
"Sehonnai, bitang ember" -negatív jelzők

4-5 vsz: Cselekvésre ösztönöz, a felszólító mondatokkal. Indulatot, a lelkesedést mutatja. T/1 személyben beszél. Lánc és kard jelkép (metafora), szimbólummá válik (harcé és rabságé). A jövőbe tekint ki, bizonyos a szebb jövő eljövetelében, erre ösztönöz minket, a régi dicső történelmünk is.

6.vsz: Jövőkép, dicső megnyugvás, szabadság képe. Hangneme lecsendesedik, szelíd, meghatott érzések. A harcban elesetteknek jutalma, hogy az utónemzedékek megemlékeznek majd róluk, hogy nagyra becsülik azt, amit a szabadságért tettek.