2011. február 2., szerda

Toldi estéje elemzés

Műfaj: elbeszélő költemény

Téma: Az öregedő Miklós újra elindul Budára, hogy megvédje a magyarok becsületét, legyőzi az olasz bajnokot. Miután a király megtudja, hogy a hős Toldi volt, megbocsát neki, kibékülnek. Miklós újra elkövet egy gyilkosságot, az őt kigúnyoló apródokat megölte. A király halált kiált rá. Toldi hazatér Nagyfaluba, készül a halálra. A király lelkifurdalástól gyötrődve siet, hogy kibéküljön vele.

Cím értelmezése: Metaforikus, Toldi életének a végére és halálára utal. Haladni kell a korral!

Gondolati mag: A király és Toldi vitája, új dolgok vs. hagyományok. A vita lényege, milyen legyen a nemzeti magatartás a haladást jelentő kultúrával szemben. Toldi a hagyományokhoz ragaszkodik, a király az újítás, haladás híve. A követendő magatartás a kettő közt van, úgy haladni a korral, hogy a hagyományainkat megőrizzük.

Énekenkénti fontos történések:

1. ének - a követ érkezése, (Nagyfalu 1.nap)
2. ének - Gyulafi testvérek párbaja
3. ének - Toldi győzelme (Buda, 4. nap)
4. ének - Toldi kegyelme, ünneplés (Buda, 4. nap)
5. ének - Toldi újra öl (Buda, 4. nap)
6. ének - Toldi halála (Nagyfalu, 7.nap)


Hasonló cselekményelemek Toldi és a Toldi estéje között:
 • életlen gyilkosság /Toldi- malomkő, T. e. apródok -buzogány/
 • vitéz /cseh, olasz ->Toldi legyőzi őket/
 • ismeretlenség, nem ismerik fel, majd csak később
 • Nagyfaluból indul mind a kettő történet
 • vándorút / Toldiban részletesen bemutatja Toldi alakját, míg a Toldi estéjében erre már nincs szükség, így rövidebb a vándorút/ Budára
 • konfliktus /György Toldi földjét akarja megszerezni, T.e. a király haragjaToldi állandó jellemvonásai:
 • hazafi
 • hirtelen haragú
 • lelkiismeretes
 • erős
 • büszke
 • őszinte

Értékek Toldi számára:
 • hagyomány
 • haza
 • elvhűség
 • bátorság
 • hősiesség
Bence alakja: hű társa mindenkor, kezdetben nevetség tárgya, megdobálják,/ de ennek dramaturgiai szerepe van, /rozsdás fegyvereik miatt később éljenzi őket a tömeg.