2011. március 7., hétfő

Európa határain túl


1. Gyarmatok
A holland, francia és angol gyarmatosítók az alávetett területeket bekapcsolták a világgazdaságba. Az anyaországok ezért gyorsan fejlődtek, de a gyarmatok nem.
Ültetvényeikre rabszolgákat vásároltak.

2. Latin-Amerika
Terjed a felvilágosodás eszméje <-> anyaországi abszolutizmus.
A katonai réteg puccsokat, katonai diktatúrákat visz véghez.
Létrejönnek önálló köztársaságok, evvel csapást mértek a Szent Szövetségre.

3. Egyiptom
Mohamed Ali (török szultán hűbérese) modernizálja a hadsereget, európai mintájú közigazgatást hoz létre és iparosít.
Az angolok fegyverrel ágyúnaszád-diplomáciát alkalmaznak. Egyiptom visszaesett a kiszolgáltatottak "fejletlenek" szintjére.
Algéria francia befolyás alá kerül.

4. India az angolok kezén
Brit Kelet-indiai Társaság
Só és Ópium monopólium az angolok kezén.
Árufelvevő piac lesz India, elszegényednek a lakosok, éhínségek.

5.Kína és Japán
Elzárkóztak a kínaiak, az uralkodót védték, aki despotikusan uralkodott.
Nem engedték kikötőik használatát.
Ópiumháború (1840-42) kínai vereség.
Japán mivel szigetország így elszeparálta magát az angolok elől.