2011. március 10., csütörtök

Jókai Mór: Az arany ember elemzés

Keletkezés: 1872, a kiegyezés utáni időszak nagy regénye (1867)

Téma: Timár Mihály meggazdagodásának útja és lelki őrlődése két nő között.

Cím: Két jelképes értelme van, arany szíve van és utal a meggazdagodásra. A parasztok nevezik először Arany embernek.Szerkezete

5 fejezetből áll.Expozíció: a táj bemutatása (vaskapu), a Szent Borbála nevű hajó utasainak megismerése, a Senki szigete bemutatása

Bonyodalom: Timár megtalálja Ali Csorbadzsi kincsét, innentől kezdve végigkövetjük Timár gazdagodásának útját és kettős életét, Komárom -Tímea és Senki szigete- Noémi közt.

Kibontakozás: Timár kettős élete, Brazovics élete, Kacsuka és Athalie története, Krisztyán Tódor kalandjai

Tetőpont: Krisztyán Tódor fenyegeti Timárt, hogy leleplezi

Megoldás: Timár elhiteti mindenkivel, hogy meghalt és a Senki szigetére menekül. Tímea azonban egész életében őrlődik, mert Timár él gyanítása szerint.
Szereplők


"Angyalok"


Noémi: a természet gyermeke, hűségesen szereti Timárt, ártatlan, szelíd, közvetlen
Tímea: visszafogott, felesége Timárnak, rideg, hálás, titokzatos
Teréza: természet, odaadó, lányáért él, gondoskodó, dolgos, egyszerű asszony

Mellékszereplő: Kacsuka őrnagy és Zófia asszony realisztikusabbak

Zófia asszony: cselédből lett úrnő, igénytelen, megmarad cselédnek, kíváncsiskodó, hangosan beszélő, elítéli saját lányát

Kacsuka: érdek ember, Tímeát őszintén szereti

"Ördögök"

Athalie: gonoszkodó, elkényeztetett úri lány, féltékeny, irigy, gőgös, sorsát alapvetően megváltoztatja apja halála és utána Kacsuka visszautasítása, ezért bosszúra éhes, lekezelő anyjával, rosszindulatú, kétszínű


Krisztyán Tódor: alattomos, kétszínű, ravasz, sokat tud Timárról, zsaroló, bosszúvágyó, veszélyes, erőszakos, Timár ellentett énje


Vívódó hős: Timár - lelkiismeret furdalás a vagyon, a két nő és a hazugságok miatt, a pénz megtalálásakor elbukik, mint romantikus hős, de végig indokokat keres, hogy legalizálja tettét. Brazovics tönkretételével bűnt követ el, emiatt azonban nincs lelkiismeret furdalása.Ismétlődő motívumok
 • pénz
 • hold (zsákon, Holdvilágnál Noémi és Timár szerelme, a Duna jegén Timár)
 • malom ( Szt. Borbála elején, végén befagy a jégbe a malom, megáll az élet)
 • folyó (míg folyik van élet, befagy- megáll és jön a halál)
 • üstökös ketté válik ( Timár kettős életére utal)

Sorscsere

 • Ali Csorbadzsi halála: Timár gazdag, Tíme árva és cseléd lesz Brazovicséknál
 • Brazovics halála: : Athalie cseléd lesz, Tímea úrnő
 • Krisztyán Tódor: Timár élhet, kiléphet, a szigetre mehet, Tímea összejöhet Kacsukával, új életet kezdhet


Romantikus és Realista vonások

Romantikus

 • ellentétek a szereplők közt
 • jó és rossz szereplők
 • több szálon futó események
 • izgalmas, változatos, fordulatos
 • tájleírások
 • sorscserék
 • véletlenek szerepe
 • titokzatosság
 • konfliktushelyzetek
 • hősök
 • megoldás -> Senki szigete


Realista

 • Timár Mihály alakja -> lelkifurdalása
 • Kacsuka és Zófia asszony
 • kor-környezet-társadalom rajz

Tér és idő

 • több helyszín: Komárom, Senki szigete
 • lineálisan előrehalad, a mű végén ugrunk 40 évet
Hangnem: elbeszélő, mindent tudó E/3 személyű. a végén E/1 re változik.

Nyelvezet
 • választékos
 • gazdag szókincs
 • kötetlen stílus