2011. március 1., kedd

A személyi hatalom rendszere, Napóleon diktatúrája1. Előzménye

-leszámolnak a terrorban tartókkal -> Robespierre bukása
-1795 királypárti felkelés Párizsban, Bonaparte Napóleon belelő a tömegbe , leveri a felkelést


2. Új államszervezet 1795 szeptember

Az 1791-es Alkotmány elveihez tér vissza.
Kétkamarás törvényhozó testület -> alsóház "500-ak tanácsa",
-> felsőház "vének tanácsa" 250 fő

1794-1799 Direktórium, 5 tagú végrehajtó hatalom

A direktórium átmenet a diktatúrához a forradalom és a köztársaság védelmében, egyaránt szemben áll a restaurációval és a jakobinus diktatúrával. Ezért nyílt erőszakot és választási csalásokat is alkalmaznak.

 • nincs tömegbázisa, így a hadseregre szorul
 • nő a katonai puccs esélye
 • nem szavazhattak a vagyonnal nem rendelkezőek
-> első konzul, Franciaország diktátora Bonaparte Napóleon (1799 november 9-1804 konzulátus)3. Napóleoni élet, a béke korszak


A nép békét akar, így Bonaparte Napóleon visszahódítja Itáliát (1800), Ausztriai békekötés.
 • az egyházat és a pápai hatalmat alárendelte az államnak (katolikus egyház újjászervezése)
 • Polgári Törvénykönyvet hoz létre (Code Civil/ Napoléon)
 • értékálló pénzt veretett
 • létrehozta a Francia Nemzeti Bankot
 • egyetemeket, iskolákat hoz létre
 • védővámokkal megakadályozza Anglia importját
 • hivatalok újjászervezése
1804 Császárrá koronázza magát Napóleon.

1805 Austerlitz Az austerlitzi csata vagy más néven a Három császár csatája, a harmadik koalíció elleni háború első ütközete, Napóleon legfényesebb győzelmeinek egyike. Napóleon a csatában legyőzte a névlegesen Kutuzov vezette orosz-osztrák hadsereget.

Jena, Frinland, Itáliai és Egyiptomi hadjárata híres.

4. Berendezkedés a meghódított területeken


 • kontinentális zárlat, Európának megtiltja a kereskedelmet Angliával
 • a terültein bevezette a polgári intézményeket -> feudalizmus bomlása
 • elnyomta a nemzeteket
 • saját rokonait és tábornokait ültette trónra
 • gyakori felkelések (spanyol)
 • Ausztriai Ferenc császár lánya lett a felesége Napóleonnak (Mária Lujza)

5. Napóleon bukása

1812 Oroszország ellen vonul fél millió emberrel, elfoglalja Moszkvát. de az oroszok nem kötnek békét
1813 Lipcsénél a "Népek csatájában" döntő vereséget mértek rá
Napóleon lemondott és száműzték Elba szigetére

XVIII. Lajost királlyá koronázták (Bourbon) /abszolutizmust akarnak/
-üldözték a forradalmárokat, bonapartistákat
-ellenállás bontakozik ki, de nincs katonai erejük


6. Napóleon visszatérése

1815 március Napóleon partra száll Franciaországban 400 fős csapatával
 • az ellene küldött sereget is maga mellé állítja
 • Bourbonok elmenekülnek
 • Waterloo döntő vereség 1815 (angol-porosz-holland)
 • száműzték Szent Ilona szigetére 1821-ben meghal
Bourbonok visszatérnek 1815-48 második restauráció.