2011. március 2., szerda

Szent szövetség Európája

1. Bécsi kongresszus 1814 október

Szent Szövetség tagjai:
 • I. Sándor orosz cár
 • XVIII. Lajos francia király
 • I. Ferenc osztrák császár
 • III. Frigyes Vilmos porosz király

Porosz, osztrák, orosz szerződést köt a feudális monarchiák fenntartására.

Franciaországot visszakényszerítik a forradalom előtti határai mögé.
Belgium kapja Hollandiát, Norvégia Svédországot, Itália és Németország széttagolva maradt.2. Liberalizmus és nacionalizmus

A) LIBERALIZMUS=Szabadelvűség

politikai eszménye:
 • a polgárok szabad állama
 • választott képviselőkből álló parlament
 • törvények végrehajtása a parlamentnek felelős miniszterek feladata
 • mindenki egyenlő
 • vélemény szabadság
 • szabad sajtó
 • vallás
B) NACIONALIZMUS/ nemzetelvűség

A nemzet fontosságát hirdető ideológia, létrehozását, védelmét, tiszteletét a legfontosabb politikai elkötelezettségnek és értéknek tekinthető politikai irányzat.


A nemzeti függetlenség, társadalmi haladásért küzdelmet vívtak, a liberalizmus és a nacionalizmus a XIX. század első felében többnyire összekapcsolódott.
-> az alávetett népek nyelvi függetlenséget vívtak ki
-nemzeti kultúra felvirágozása3. Lázongások

'20-as évek :oroszok 1825 tiszti lázadás (dekabristák) -> Szent Szövetség leveri
1821 Görög szabadságharc török ellen -> Görögország független lesz (1829)

'30-as évek:
Párizs XVIII. Lajos meghagyta a parlamentet, de X. Károly nyíltan a régi rendszert követelte, 1830 július a király feloszlatta a parlamentet -> barikádok -> X. Károly lemond és elmenekül
Lajos Fülöpöt hívják trónra
Franciaország kilépett a Szent Szövetségből -> új forradalom
Vége a Bourbon-ház uralmának.
Alkotmányos királyság lesz.


Lengyelország szabadságharca 1830-as évek
 • az orosz cár (I. Miklós) alkotmányát erőlteti a lengyel népre
 • korlátozott országgyűlés
 • lengyel kormány
 • megkezdte a lengyel alkotmány felszámolását
 • 1830. november a lengyel országgyűlésen a Romanovokat letaszítják a lengyel trónról
 • lengyel-orosz háború -leverik a lengyeleket

A Szent Szövetség rendszerét a '48-'49-es szabadságharc, forradalmak verik le.