2011. április 26., kedd

10. II. József és rendszere (1780-1790)

II. József

 • kalapos király, mert nem koronáztatta meg magát
 • német-római császár
 • felvilágosult abszolutista uralkodó (felülről irányított reform)
 • radikálisabb, mint az anyja, gyorsabb változásokat akar
 • célja: egységes, központilag jól irányított, korszerű összbirodalom

Intézkedések,rendeletek

 • megreformálja a kormányszékeket, Budára helyezi a helytartótanácsot
 • Erdélyi és a magyar kancelláriát összevonja
 • nyelvrendelet 1784 (hivatalos nyelvvé tette a németet)
/akaratán kívül felkeltette a magyar nyelv és kultúra iránti érdeklődést/

1785 nyelvrendelet -> megtiltja a jobbágy névnek a használatát
előzménye: több helyen parasztfelkelés
 • biztosítja a szabad költözködést
 • házasodás jogát
 • szabad mesterség választását
 • csökkenti az úriszék jelentőségét (földesúri bíróság)
 • a jobbágy-rendszer megmaradt, de a személyi függés lazul a két fél között

1781 Türelmi rendelet
 • protestánsok és görög-keletiek vallásgyakorlatát biztosította
 • feloszlathatta a nem segítő rendeket, nem oktató munkát végzőket

Közigazgatás átszervezése
 • M.o.-t 10 kerületre osztotta, de a vármegyék is megmaradtak a kerületen belül
 • egységes földadó terve (lázadnak a reformer nemesek)

Halálos ágyán a türelmi és a jobbágyrendeleten kívül visszavonja a többi rendeletet.Rendszerének bukása
 • külpolitika
 • költséges háború Törökországgal
 • a magyar hatóságok szabotálják a rendeletek végrehajtását
 • nem törődött azzal, hogy alattvalóit meggyőzze a reformok hasznosságáról, úgy gondolta, hogy kötelességük nekik is az államot szolgálni, ahogy neki is uralkodólént

követői: jozephinisták
rendszere: jozephinizmus


Halála után
 • II. Lipót lép a trónra (1790-1792)
 • kiegyezett a magyar nemességgel
 • helyreállította a rendi alkotmányt
I. Ferenc (1792-1835) reformokat akar bevezetni, de hirtelen meghal