2011. április 28., csütörtök

18. Magyarország a francia forradalom és a napóleoni háborúk korában

1. Magyar társadalom a francia forradalom alatt

I. Ferenc (1792-1835) abszolutizmust képviselte
-megerősíti a bécsi rendőr minisztériumot
-megtiltotta a vármegyék egymás közötti levelezését
-megszigorította a cenzúrát -> megyei ellenállás, nemesek jogaiba ütközött

Továbbléptek a nemzeti függetlenség és a polgári átalakulás- egy polgári nemzetállam irányába.

-a nem nemesi jogokat nem megszüntetni, hanem kiterjeszteni szerették volna
- német nyelvrendelet
-Budán és Pesten olvasókörök alakulnak -> a forradalom eszméit tanulmányozzák (franciául tanultak, forradalmi dalokat énekeltek, a francia hadifoglyokat lelkesen üdvözölték)


2. Magyar jakobinus mozgalom

elindítója: Martinovics Ignác (később elfogják és vallomást tesz a jakobinus mozgalomról)

1794 Reformátorok Társasága : tagjai a megyei nemesek

Szabadság és Egyenlőség Társaság irányítói: radikális (jakobinus) értelmiség, polgárság

Igazgatói: Hajnóczy József, Szentmarjai Ferenc, Laczkovics János, Sigray Jakab

-perbe fogták a vezetőket és előre kész ítéletek elé állították

1795 Vérmező, kivégzik Martinovicsot és 7 társát
3.Napóleoni háborúk

Habsburg Birodalom (magyar nemesség támogatja)<-> Franciaország háborúban áll 1815-ig
A magyar o.gy.-n megszavazták az újonclétszámot és a hadiadót.

Megelégedtek a magyar nyelv használatával, és látszólagos alkotmányok betartásával.
A birtokosok jól jártak anyagilag, de a bevételeket fényűzésre pazarolták.

-Napóleon alkotmányt intéz a magyarokhoz, a nemesség vereséget szenved a Dunántúlnál Napóleon serege ellen
-a napóleoni háborúk miatt növelte a papírpénz kibocsátását -> elértéktelenedik a pénz
-I. Ferenc békét köt Napóleonnal
- a király az o.gy.-t feloszlatta és abszolutisztikus eszközökkel uralkodott 1825-ig
-a nemesek elvesztik vagyonuk nagyrészét