2010. április 11., vasárnap

A köztársasági Róma

Államszervezete


A köztársaságot a római polgárok által választott magistratusok (tisztviselők) irányították.
Az állam élén állt a két konzul, békében főhatalom volt, háborúban a hadsereget irányították.
Az ügyeket a senatus (vének tanácsa) tagjaival együtt irányították.
A konzulok helyettesei praetorok (hadsereg irányító). A praetorok a város rendjére vigyáztak, bíráskodtak.
Végveszély esetén diktátort neveztek ki, félévig.
Egy 5. század közepén létre jött intézmény a cenzorok, vagyonbecsléssel foglalkoztak.A patríciusok és a plebejusok polgárjogi harca

A plebejusok nehézgyalogosként nagyszámmal részt vesznek Róma háborúiban így a patríciusoknak figyelembe kell venni akaratukat.


Küzdelem állomásai

Kr.e. 494 néptribusi hivatalt hoznak létre
- vétójog, sérthetetlen
- 1 évre választották
- 2 majd 10 fő
- A plebejus gyűlés választotta


B) XII. táblás törvények Kr.e. 451
 • kezdetben 10- en voltak
 • meggátolja az önkényes értelmezés lehetőségét
 • házasságkötést csak Kr.e. 445-től engedélyezték
 • nem tettek a törvények különbséget plebejus és patrícius között (kivéve: házasság)
 • vagyoni különbség figyelembe vétele a büntetésnél
 • védett a magántulajdon
 • rabszolgákra más büntetések (törvények) vonatkoztak
 • jelen van a „szemet szemért, fogat fogért” elv
 • családon belül az apának nagy hatalmat adtak
Tulliusi alkotmány Kr.e. 443

 • a városlakóit vagyoni alapon 5 csoportba sorolták, ez lett az alapja az V. század közepétől működő népgyűlés (comitia centuriata).
 • ezen a népgyűlésen születtek a törvények, de kihirdetésük senatusi jóváhagyáshoz kötött, az első vagyoni osztály több csoporttal képviseltette magát és ők adták a lovasságot és a nehézgyalogságot.
 • a vagyonbecsléssel a cenzorok foglalkoztak

LICINIUS- SEXTUS féle földtörvény

szabályozták, hogy egy személy nem kaphat az a közföldből (ager publicus) 500 jugerumnál (230 hold) több földet.


Kr.e. 326
a papi tisztségeket is betölthetik a plebejusok

Kr.e. 300
Eltörlik az adósrabszolgaságot
A hódítások miatt, mert amúgy is sok rabszolga kerül az országba.

Kr.e. 287
Létrejön a területi alapon szerződött népgyűlés, az itt hozott törvények senatus-i jóváhagyás nélkül is érvényesek.

Az új vezetőréteg kialakulása (nobilitas)
Patríciusokból és vagyonosabb plebejusokból, a ezzel vette kezdetét a nemesség kialakulása.